Termin: 14-15 kwietnia 2020

Moduł 2 Akademii Miast Przyszłości

Moduł 2: Zarządzanie miastem

Drugi z modułów jest dwudniowy. Jego głównym celem jest kompleksowe przyjrzenie się zagadnieniom związanym z zarządzaniem miastem.

Wśród poruszanych tematów znajdą się nie tylko role strategicznego zarządzania, strategie smart city czy open data, lecz również wdrażanie systemów informacyjnych i centra usług wspólnych w miastach - oraz wiele innych istotnych zagadnień.

Zagadnienia tematyczne

  • Rola zarządzania strategicznego w zarządzaniu miastem. Integracja działań strategicznych i operacyjnych. Strategia Smart City. Ocena dojrzałości miasta inteligentnego. Monitorowanie stanu i rozwoju miasta z wykorzystaniem wskaźników
  • Open data. Cele i korzyści otwierania danych publicznych. Jak otwierać dane publiczne – plan działań i dostępne narzędzia
  • Partycypacja lokalnych interesariuszy w podejmowaniu decyzji
  • Zarządzanie danymi miejskimi. Rola danych miejskich w budowie polityk i zarządzaniu miastem. Warunki zarządzania miastem w oparciu o dane. Źródła i zastosowania danych cyfrowych. Wdrażanie systemów informacyjnych
  • Centra usług wspólnych. Cel powołania CUW. Modele funkcjonowania CUW. Zadania CUW Smart City. Korzyści z powołania CUW

Warunki RODO

Warunki RODO