Termin: 19-20 maja 2020

Moduł 4 Akademii Miast Przyszłości

Moduł 4: Mobilność miejska

Czwarty z modułów jest dwudniowy. Jego głównym celem jest kompleksowe przyjrzenie się zagadnieniom związanym z mobilnością miejską.

Wśród poruszanych tematów znajdą się nie tylko zarządzanie infrastrukturą drogową czy mobilnością poprzez dane, lecz również szereg zagadnień dotyczących systemów parkingowych i trendów technologicznych w transporcie.

Zagadnienia tematyczne

  • Zarządzanie infrastrukturą drogową. Czym jest „wizja zero” i jak ją osiągnąć
  • Zarządzanie mobilnością poprzez dane
  • Systemy parkingowe (detekcja, kontrola, pobór opłat)
  • Ekonomia współdzielenia (sharing economy), jak ją wdrażać i jak z niej korzystać
  • Trendy technologiczne w transporcie (mobility-as-a-service, elektromobilność). Jak stworzyć warunki do rozwoju innowacji w obszarze mobilności
  • Rowerowa polityka miejska – jak mądrze tworzyć inwestycje rowerowe; szanse i zagrożenia

Warunki RODO

Warunki RODO