Termin: 17-18 czerwca 2020

Moduł 5 Akademii Miast Przyszłości

Moduł 5: Energetyka i środowisko

Piąty z modułów jest dwudniowy. Jego głównym celem jest kompleksowe przyjrzenie się istotnym zagadnieniom związanym z energetyką i środowiskiem.

Wśród poruszanych tematów znajdą się nie tylko odnawialne źródła energii (OZE), smog i czyste powietrze, lecz również najnowsze trendy energetyczne - oraz wiele innych istotnych zagadnień.

Zagadnienia tematyczne

  • Lokalny rynek energii i bezpieczeństwo energetyczne
  • Klastry energii oraz energetyka rozproszona
  • Efektywność energetyczna. Najnowsze trendy energetyczne z udziałem miast średniej wielkości. Inteligentne Systemy Monitorowania zużycia mediów.
  • Odnawialne źródła energii (OZE) - trendy i modele finansowania
  • Smog, Czyste powietrze. Prezentacja programu „Czyste powietrze”

Warunki RODO

Warunki RODO