Termin: 2 września 2020

Moduł 6 Akademii Miast Przyszłości

Moduł 6: Bezpieczeństwo

Szósty z modułów jest jednodniowy, ale kolejnego dnia (czyli 3 września 2020) odbywa się moduł siódmy. Głównym celem modułu szóstego jest kompleksowe przyjrzenie się istotnym zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem.

Wśród poruszanych tematów znajdą się nie tylko bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej, lecz również cyberbezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - oraz wiele innych istotnych zagadnień.

Zagadnienia tematyczne

  • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem
  • Zarządzanie kryzysowe – charakterystyka zagrożeń, budowa planu, procedury, komunikacja
  • Bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej
  • Cyberbezpieczeństwo. Ochrona danych. Wymogi wynikające z ustawy o KSC, RODO

Warunki RODO

Warunki RODO