Termin: 3 września 2020

Moduł 7 Akademii Miast Przyszłości

Moduł 7: Edukacja

Siódmy z modułów także jest jednodniowy, poprzedzony modułem szóstym odbywającym się dzień wcześniej. Głównym celem modułu siódmego jest kompleksowe przyjrzenie się istotnym zagadnieniom związanym z edukacją.

Wśród poruszanych tematów znajdą się nie tylko inspirujące case studies zrealizowanych projektów, lecz również budowa kompetencji przyszłości, kreowanie i wspieranie innowacji czy citylabs - oraz wiele innych istotnych zagadnień.

Zagadnienia tematyczne

  • Skuteczna współpraca biznes-oświata-JST na przykładzie programu „Teraz lepsza praca”
  • Budowa kompetencji przyszłości jako ciągły proces wspierający rozwój przedsiębiorstw i mikro przedsiębiorstw
  • Kreowanie i wspieranie innowacji, dlaczego warto organizować lokalny hackathon
  • Laboratoria Miejskich Innowacji. Miasto jako tzw. „Citylab” wspierający innowacje i rozwój lokalnego biznesu, jak stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju małej przedsiębiorczości w mieście

Warunki RODO

Warunki RODO