Termin: 14-15 października 2020

Moduł 9 Akademii Miast Przyszłości

Moduł 9: Ochrona zdrowia

Dziewiąty z modułów jest dwudniowy. Jego głównym celem jest kompleksowe przyjrzenie się istotnym zagadnieniom związanym z ochroną zdrowia.

Wśród poruszanych tematów znajdą się nie tylko najnowsze rozwiązania technologiczne (w tym telemedycyna), lecz również trendy dotyczące ochrony zdrowia i współpraca miast z placówkami medycznymi - oraz wiele innych istotnych zagadnień.

Zagadnienia tematyczne

  • Systemy wspierające planowanie przestrzenne oraz obsługę procesu inwestycyjnego
  • Nowoczesne budownictwo, trendy w budownictwie (smart living, co-living, BIM)
  • Program „Mieszkanie plus”
  • Nowoczesne trendy w gospodarce przestrzennej.
  • Systemy do zarządzania przestrzenią miejską. Ład przestrzenny

Warunki RODO

Warunki RODO