Adam Jędrzejewski

Ekspert w zakresie mobilności miejskiej

Ekspert w zakresie mobilności miejskiej z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w zakresie systemów współdzielonej mobilności, usług mobilności typu MaaS (Mobility-as-a-Service), polityk parkingowych oraz zadań publicznych realizowanych w formule ppp (partnerstwa publiczno-prywatnego). Pracował na rzecz szeregu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz instytucji.

Autor licznych publikacji i raportów. Aktualnie prowadzi wiele inicjatyw z obszaru nowoczesnej i współdzielonej mobilności, m.in. Stowarzyszenie Mobilne Miasto oraz Huby Mobilności. Na jego doświadczenie zawodowe składa się m.in.:

 • założenie i zarządzanie Stowarzyszeniem Mobilne Miasto, pierwszą w Polsce organizacją rozwijającą branżę współdzielonej mobilności i mobilności jako usługi (MaaS);
 • reprezentowanie operatorów carsharing w postępowaniach publicznych na wybór operatorów miejskich systemów carsharing we Wrocławiu i Warszawie;
 • uruchomienie największego systemu carsharing w polskim mieście (Warszawa);
 • autor pierwszych w Polsce rekomendacji dla rozwoju nowoczesnej mobilności;
 • doradca przy publicznych projektach parkingowych realizowanych m.in. w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Białymstoku, Łomży, Złotoryi;
 • współautor pierwszego w Polsce raportu nt. współdzielonej mobilności i MaaS;
 • rozwijanie biznesu dla szeregu operatorów parkingowych w Polsce (kilkadziesiąt projektów parkingowych nieruchomości komercyjnych);
 • wprowadzenie na polski rynek operatora parkingowego z zagranicy;
 • raport biznesowy i ekonomiczny dla projektu budowy w formule koncesji parkingów kubaturowych w śródmieściu Gdańska;
 • działania promujące i rozwijające partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i zagranicą jako współpracownik Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w tym prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji, oraz szereg prac analitycznych i doradczych;
 • prezes Fundacji Polska Parkuje, która od 2010 r. promuje wdrażanie efektywnych polityk parkingowych;
 • Członek Rady Warszawskiego Transportu Publicznego oraz Rady ds. Nowoczesnej Mobilności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 • powołanie do życia podmiotu zajmującego się wdrażaniem różnorodnych usług współdzielonej mobilności na nieruchomościach w postaci Hubów Mobilności.

Warunki RODO

Warunki RODO