IT Smart City govtech hackathon

Hack2React sposobem na wzmocnienie miejskiej rezyliencji - zgłoś wyzwanie i wykorzystaj nowe technologie!

PFR dla Miast
Hack2React sposobem na wzmocnienie miejskiej rezyliencji - zgłoś wyzwanie i wykorzystaj nowe technologie!

Czym jest rezyliencja?

Rezyliencja miejska to określenie, które zyskało na popularności wraz z serią wstrząsów, jakie w ostatnich latach dotknęły miasta – pandemią COVID-19, wojną w Ukrainie, czy kryzysem ekonomicznym. Samorządy lokalne, będące najbliżej obywateli, muszą reagować jako pierwsze i natychmiast odpowiadać na te wyzwania. W obliczu dynamicznie zmieniających się warunków ekonomicznych, politycznych i środowiskowych, zdolność miast do przystosowania się i skutecznego radzenia sobie z kryzysami stała się kluczowa dla ich zrównoważonego rozwoju.

Termin „rezyliencja” (ang. resilience) odnosi się do zdolności organizmu lub systemu do przystosowywania się i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz szybkiego powrotu do stanu równowagi po wystąpieniu zaburzeń. W kontekście miast, rezyliencja oznacza nie tylko zdolność miasta do przystosowania się i radzenia sobie z aktualnymi wyzwaniami, ale także długofalowe planowanie i inwestowanie w systemy, które umożliwią miastu szybkie i skuteczne działanie w trudnych sytuacjach.

Czy rezyliencję można zmierzyć?

Pojęcie „rezyliencji” jest o tyle złożone, że ciężko zdefiniować metody jej pomiaru. Organizacje takie jak OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), czy ARUP (przez który przygotowywany jest City Resilience Index) zidentyfikowały kluczowe obszary czynników wpływających na rezyliencję miast. W przypadku OECD, czynniki te obejmują: gospodarkę, zarządzanie, społeczeństwo i środowisko. Z kolei City Resilience Index jako cztery wymiary wpływające na rezyliencję miast definiuje: zdrowie i dobre samopoczucie, gospodarkę i społeczeństwo, infrastrukturę i środowisko, a także przywództwo i strategię. Wspólne te czynniki stanowią podstawę dla miast, które dążą do zwiększenia swojej rezyliencji i zrównoważonego rozwoju.

Termin ten coraz częściej pojawia się w dokumentach strategicznych, adresowanych do miast. Przykładem może być Nowa Agenda Miejska, przyjęta przez ONZ, wyznaczająca kierunek rozwoju miast, aby były one bardziej inkluzywne, bezpieczne, zrównoważone i odporne na kryzysy. Krajowa Polityka Miejska 2030 (dokument formułujący działania polskiej administracji rządowej na rzecz miast) podkreśla znaczenie zwiększenia odporności miast na zmiany klimatu oraz konieczność wzmacniania rezyliencji dochodowej jednostek samorządu terytorialnego.  

Jak wzmacniać rezyliencję w miastach?

Praktyczną metodą na wzmacnianie rezyliencji w miastach jest implementacja rozwiązań „smart city”, wykorzystujących nowe technologie w celu zwiększenia efektywności, poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju, co usprawnia reakcję na zmiany oraz miejskie kryzysy. W takich miastach wykorzystuje się technologie z różnych obszarów, takich jak: mobilność, energetyka, gospodarka odpadami czy ochrona środowiska. Dzięki temu miasta mogą bardziej efektywnie zarządzać swoimi zasobami, zmniejszyć emisję szkodliwych substancji oraz zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

Co istotne, za obszar szczególnie wrażliwy, który może zostać wsparty nowymi technologiami, uważa się zarządzanie kryzysowe. Rozwiązania technologiczne mogą pomóc w szybszej i skuteczniejszej reakcji na kryzysy, takie jak np.: pandemia, powódź czy awaria sieci energetycznej. Dzięki ich wykorzystaniu miasta mogą monitorować sytuację w czasie rzeczywistym, zbierać dane i celnie reagować na pojawiające się problemy.

Czy mogę wzmocnić odporność swojego miasta?

Przedstawiciele samorządów mają wyjątkową okazję do wzmocnienia odporności swoich miast poprzez udział w maratonie programowania Hact2React, który organizowany jest w ramach inicjatywy „Programuj Miasta z GovTech by PFR”. Od 8 do 21 maja 2023 r. przedstawiciele miast mogą zgłaszać wyzwania dotyczące dobrostanu mieszkańców, gospodarki przestrzennej, zarządzania kryzysowego oraz zmian klimatycznych. Podczas hackatonu programiści poszukują rozwiązań na wyzwania z zakresu miejskiej rezyliencji.

Więcej informacji na temat „Programuj Miasta z GovTech by PFR” na stronie http://www.programujmiasta.pl.

11 maja 2023 r., o godzinie 11:00 zapraszamy do udziału w webinarium informacyjnym, podczas którego uczestnicy dowiedzą się:

  • czym jest rezyliencja miejska,
  • jaką szansę stanowi aktywny udział w hacathonie, oraz
  • jak wypełnić formularz zgłoszeniowy krok po kroku.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania!

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Znamy wyzwania miejskie na Hack2React
Hack2React: zgłoś zespół i zaprogramuj odporne miasta!
Następny

Zainteresują Cię również