miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #11 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #11 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym wydaniu piszemy m.in. o kondycji systemu rewitalizacji w Polsce, nowatorskim projekcie wodorowym zainicjowanym przez polskie miasto, pomysłach brytyjskich samorządów na przeciwdziałanie powodziom oraz rzadko wspominanych wadach koncepcji 15-minutowego miasta. Zapraszamy!

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z Polski

Innowacyjne projekty samorządowe wyłonione w konkursie PAP

Budżet partycypacyjny w Dąbrowie Górniczej, mała retencja w Podkowie Leśnej i nowoczesne technologie w Ełku - to tylko niektóre z nagrodzonych projektów w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” organizowanym przez Polską Agencję Prasową. Kapituła dokonała oceny prawie 400 zgłoszonych projektów – 30% więcej niż w roku ubiegłym. Jak podkreślali jurorzy, choć pandemia pogorszyła sytuację finansową samorządów, to nie ograniczyła ich kreatywności, a wręcz zmobilizowała do działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Wszystkie wyróżnione projekty zostały opisane w katalogu.

Jak radzi sobie system rewitalizacji w Polsce? Raport IRMiR

Instytut Rozwoju Miast i Regionów dokonał ewaluacji systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Wśród pozytywnych efektów zrealizowanych dotychczas działań wymieniany jest np. wzrost wiedzy i kompetencji pracowników gmin w zakresie partycypacji społecznej, z kolei negatywnym i niezamierzonym efektem działań rewitalizacyjnych są projekty zakładające zmianę zagospodarowania przestrzeni publicznych w celu nadania jej nowych funkcji, w szczególności betonowanie rynków i niewystarczającą ilość zieleni. Raport dostępny jest pod linkiem.

Śląskie gminy wspólnie przeciwko smogowi

W województwie śląskim do końca tego roku mieszkańcy zobowiązani są do pozbycia się kotłów grzewczych eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji na mocy uchwały antysmogowej. W związku ze zbliżającym się terminem powołano śląski zespół roboczy, który ma za zadanie opracować wspólny dla wszystkich gmin śląskich model wdrażania przepisów uchwały antysmogowej. Podczas pierwszego spotkania zespół ustalił zakres problemów dotyczący m.in. zawierania umów na wymianę kopciuchów, budowy przyłączy czy pozyskiwania środków na te działania.

Tarnowskie Góry inicjują nowatorski projekt wodorowy

Technologie wodorowe zostały uznane przez Unię Europejską za strategiczny obszar rozwoju zrównoważonej energetyki. Tarnowskie Góry mają szansę zostać jednym z pierwszych europejskich miast, które zademonstrują te technologie w pełnej skali. Władze miasta wraz ze spółką Veolia podpisały list intencyjny w sprawie budowy referencyjnego systemu energetycznego opartego o wodór, który zaspokoi potrzeby ciepłownicze i transportowe mieszkańców miasta. Z uwagi na poziom złożoności projektu, samorząd zaprosił do współpracy wielu partnerów technologicznych oraz jednostki naukowe.

Nabór nowatorskich rozwiązań na rzecz osób starszych

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz PCG Polska organizuje nabór na innowacyjne rozwiązania odpowiadające na wyzwanie starzejącego się społeczeństwa. Poszukiwane są rozwiązania, które poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia oraz zwiększą dostępność usług oferowanych przez instytucje. Najlepsze pomysły uzyskają grant na testowanie w wysokości do 50 tys. zł oraz wsparcie doradcze i promocyjne od organizatorów i partnerów programu. Termin zgłoszeń upływa 10 maja 2021 roku.

 

wiadomości ze świata

Inicjatywy samorządów wobec zmian klimatu – raport

Stowarzyszenie Climate Chance regularnie śledzi wysiłki miast na całym świecie nakierowane na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Niedawno opublikowany raport z 2021 roku zwraca uwagę na efekty osiągnięte dotychczas w 1800 europejskich miastach zrzeszonych w Porozumieniu Burmistrzów (Covenant of Mayors), gdzie od 2007 roku emisje CO2 zostały zredukowane o 25%. W raporcie można też znaleźć 16 szczegółowo opisanych miejskich inicjatyw w zakresie innowacji klimatycznych i lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju.

15-minutowe miasta nie dla każdego

Zyskująca na popularności koncepcja miasta, w którym wszędzie można dojść pieszo lub dojechać rowerem w ciągu 15 minut nie jest zbawienna dla wszystkich mieszkańców, o czym uświadamia Anna Zivarts – dyrektor Disability Mobility Initiative w Waszyngtonie. Seria wywiadów z osobami niepełnosprawnymi wykazała, że mieszkańcy poruszający się na wózkach bardzo często ze względu na niską kondycję finansową nie mogą sobie pozwolić na przeprowadzkę do nowoczesnych gęsto zaludnionych osiedli, co sprawia że zdani są na wybór bardziej odległych dzielnic z ubogą siatką transportu publicznego. Autorka wzywa do szerszych konsultacji proponowanych wizji z nieuprzywilejowanymi grupami społecznymi.

Lepsza gospodarka odpadami dzięki partycypacji – wywiad

Onda to niewielkie (25 tys. mieszkańców) hiszpańskie miasto w okolicach Walencji. Samorząd został ostatnio wyróżniony przez regionalne władze za dobre praktyki w zarządzaniu. Miasto stojące przed wyzwaniem stworzenia kompleksowego planu zarządzania odpadami włączyło wielu podmiotów publicznych, prywatnych i samych mieszkańców w proces partycypacyjny, dzięki któremu wypracowano wiele rozwiązań, które zostaną wdrożone w najbliższych latach. Mieszkańcy Ondy zaproponowali m.in. częstszy wywóz odpadów i instalację automatów do zwrotu pojemników plastikowych i szklanych.

Przeciwpowodziowe projekty brytyjskich samorządów

Brytyjski odpowiednik NFOŚiGW przyzna dotacje w wysokości 150 milionów funtów dla 25 miejskich projektów zmniejszających ryzyko powodzi na terenach nadmorskich. Wśród dofinansowanych propozycji są naturalne systemy zarządzania stanem wody, nowatorskie metody prognozowania powodzi oparte o algorytmy sztucznej inteligencji oraz rozwiązania włączające lokalnych przedsiębiorców do współpracy przy adaptacji miasta do zmian klimatu. Jednym z elementów oceny projektów był potencjał inwestycyjny, a więc szansa na pozyskanie dalszego finansowania z sektora prywatnego i skalowalność projektu.

Autonomiczne odkurzacze posprzątają stolicę Finlandii

Helsinki testują autonomicznego robota do czyszczenia ulic. W czym ten automatyczny miejski odkurzacz ma przewyższać maszyny dotychczas używane przez miasto? Robot ma być w pełni elektryczny, produkować mniej hałasu i nie będzie potrzebował człowieka do obsługi, co może zmniejszyć koszty utrzymania. Dla bezpieczeństwa mieszkańców przez pierwszy tydzień maszyna będzie poruszała się po mieście w towarzystwie opiekuna. Pilotaż pozwoli na zbadanie efektywności pracy robota i stopnia redukcji hałasu.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #12 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #10 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również