miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #16 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #16 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym wydaniu piszemy m.in. o najbardziej innowacyjnych projektach uczestników drugiej edycji Akademii Miast Przyszłości, poradniku dotyczącym gospodarki miejskimi odpadami, sposobach wykorzystania Internetu Rzeczy do przeciwdziałania skutkom zmian klimatu, a także samochodzie, którym... polecisz do pracy. Zapraszamy!

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z Polski

Finaliści II edycji Akademii Miast Przyszłości wybrani

Dekarbonizacja ciepłownictwa, zagospodarowanie odpadów, elektromobilność czy zastosowanie technologii wodorowej – druga edycja Akademii Miast Przyszłości pokazała, że zielona transformacja w polskich miastach nabiera tempa. Niemal 60 reprezentantów z 30 średniej wielkości miast przez 4 miesiące pracowało przy wsparciu ekspertów nad konkretnymi projektami w tym obszarze. Spośród nich jury wyróżniło trzy najciekawsze rozwiązania, które stworzyli samorządowcy z Głogowa, Tarnowskich Gór i Zduńskiej Woli.

Program Inwestycji Strategicznych – ruszył nabór wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił aplikację Polski Ład, poprzez którą można już składać wnioski w ramach pilotażowego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych. Poziom bezzwrotnego dofinansowania wyniesie między 80% a 95% i będzie zależał od rodzaju projektu. Wyznaczone zostały cztery grupy priorytetów, wśród których znalazły się m.in. obszary związane z budową lub modernizacją infrastruktury źródeł ciepła niskoemisyjnego, gospodarki odpadami, cyfryzacji usług publicznych czy transportu zbiorowego. W ramach pierwszego naboru każdy samorząd może złożyć trzy wnioski.

OECD raportuje o stanie samorządu lokalnego w Polsce

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju po dwóch latach pracy opublikowała raport dotyczący zarządzania, planowania i dostarczania usług w JST. Jedną z ciekawszych części dokumentu jest rozdział 8, który opisuje i ocenia inicjatywy polskich samorządów w zakresie otwartego rządzenia, tzn. kształtowania polityk miejskich wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Autorzy wymieniają m.in. panele obywatelskie organizowane w Gdańsku i Lublinie oraz otwarte podejście do danych w Metropolii GZM jako przykłady dobrych praktyk w obszarze partycypacji.

Tworzenie miejsc składowania odpadów – poradnik dla samorządowców

Zmagania z problemem zaśmieconego miasta może wspomóc nowy poradnik na temat tworzenia miejsc składowania odpadów. Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice i ENERIS Surowce porządkuje wiedzę konieczną do zbudowania funkcjonalnej i estetycznej altany na odpady segregowane. Krótki i praktyczny dokument zawiera schematy, wzory obliczeniowe i ilustracje przygotowane na podstawie obowiązujących norm prawnych, a także konkretnych realizacji w Katowicach.

21 rekomendacji dla tworzenia zwartych miast

15-minutowe miasto powoli staje się już hasłem nie mniej popularnym niż smart city. Co konkretnie powinny zrobić polskie miasta, aby rozwijać się w tym duchu? Jedna z grup ekspertów w ramach pracy nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej zaproponowała 21 rozwiązań dla tworzenia miast kompaktowych, a więc takich, które dzięki zwartej zabudowie oszczędzają swoje zasoby i ułatwiają komunikację. Rekomenduje się m.in. aby każde miasto przed opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tworzyło tzw. masterplan określający wizję rozwoju dla danego ośrodka.

wiadomości ze świata

Europejskie metropolie zakładają Obserwatorium AI

Sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować dostarczanie miejskich usług, ale niska jakość wykorzystywanych danych zwiększa ryzyko podejmowania nietrafnych decyzji i zwiększania nierówności społecznych – podsumowała Laia Bonet, zastępca burmistrza Barcelony, argumentując powstanie Obserwatorium Sztucznej Inteligencji, którego liderami będą także Amsterdam i Londyn. Inicjatywa będzie miała na celu wsparcie rozwoju i wdrażania strategii wykorzystania AI zgodnie z zasadami etyki i bezpieczeństwa. Obserwatorium jest częścią szerszego międzynarodowego projektu o nazwie Cities for Digital Rigths.

Jak IoT zmniejsza ryzyka związane ze zmianami klimatu w miastach?

Zmiany klimatu zwiększają częstotliwość katastrof naturalnych, takich jak powodzie, huragany, susze i pożary. Coraz częściej są to także zjawiska występujące w miastach. Poza odpowiednim planowaniem przestrzennym, w adaptacji do zmian klimatu pomagają technologie z zakresu Internetu Rzeczy i inteligentnych sieci przesyłowych. Przykłady? Monitorowanie sieci wodociągowej w kontekście możliwych podtopień, wykorzystanie standardu łączności LoRa jako zapasowego systemu łączności na wypadek powalonych masztów telekomunikacyjnych, czy też mikrosieci energetyczne zmniejszające ryzyko przerw w dostawie prądu.

Stolica Wietnamu na celowniku firm technologicznych

Szybki rozwój Hanoi przyciąga wielu inwestorów. Trzy koreańskie firmy: Daewoo E&C Vina (firma budowlana), Bespin Global (doradca w zakresie usług chmurowych) i SparkLabs Korea (akcelerator startupów) zawiązały strategiczne partnerstwo mające na celu stworzenie zintegrowanej platformy danych w nowobudowanej dzielnicy Starlake City. Poza wykorzystanie danych do zwiększania efektywności miasta, platforma ma też posłużyć wietnamskim firmom technologicznym do budowania innowacyjnych rozwiązań w modelu otwartych innowacji.

Samochód, którym dolecisz do pracy

Ile zajmuje dojazd do pracy w Bratysławie z oddalonej o 100 km Nitry? Tylko 35 minut, jeśli podróżujesz samochodem potrafiącym latać. Niezwykły pojazd skonstruowany przez Słowaków ukończył już 40 godzin lotów testowych zbliżających go do gotowości produkcyjnej. Samochód ze składanymi skrzydłami będzie mógł pokonywać dystans do 1000 km z maksymalną prędkością 300 km/h i zabrać na pokład dwie osoby. Czy właśnie w ten sposób ominiemy korki do pracy?

Szerokie ulice warte bilion dolarów

Taką właśnie wartość mają grunty poświęcone pod ulice w Brooklynie, co policzyli naukowcy z UCLA Institute of Transportation Studies. W obliczeniach przyjęli założenie, że ulice byłyby przekształcone na domy jednorodzinne. W Stanach Zjednoczonych ulice mają średnio 16,8 metrów szerokości, a w niektórych miejscach Los Angeles nawet 25 metrów, co sprawia że trudniej zachować zwartą zabudowę i odpowiednią podaż mieszkań. Z tym problemem zmagają się także polskie miasta, np. Warszawa, gdzie niejedna droga zajmuje kilkadziesiąt metrów szerokości, podczas gdy ceny mieszkań rosną.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #17 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #15 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również