miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #23 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #23 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym wydaniu piszemy m.in. o zarządzaniu danymi w miastach, zintegrowanym systemie monitoringu, naborze w ramach EUCF oraz wykorzystaniu cyfrowych bliźniaków. Zapraszamy!

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z Polski

Zarządzanie danymi w miastach – podręcznik dla samorządów

Nowa publikacja Instytutu Rozwoju Miast i Regionów powinna zainteresować wszystkich pracowników samorządów, którzy mają styczność z danymi – od włodarzy, po miejskich specjalistów. Podręcznik dla samorządów wspomoże włodarzy miast w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej oraz przekona do niej niezdecydowanych. Czołowi polscy eksperci ds. otwartych danych przygotowali instrukcję dot. struktury organizacyjnej urzędu w zakresie zarządzania danymi czy opracowywania polityki otwartości danych publicznych. Lektura dostępna jest online pod linkiem.

Warsztat przygotowywania projektów PPP

Do 10 listopada trwają zapisy na dwudniowy warsztat dotyczący przygotowania projektów PPP. Wydarzenie połączone będzie z wizytą na miejscu realizacji projektu PPP w Mławie. Warsztat ma na celu omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów PPP, w tym przeprowadzenie oceny efektywności oraz zdobycie praktycznej wiedzy w tym oszarze. Podczas wyjazdu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z realizacją projektu budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mławie oraz poznać doświadczenia strony publicznej i prywatnej uczestniczącej w projekcie.

Katowice w trosce o bezpieczeństwo obywateli

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMiA) zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Smart City Poland Award 2021 w kategorii „Bezpieczeństwo Publiczne”. Obecnie w ramach projektu po mieście rozsianych jest ponad 300 kamer, które spełniają cel poprawy efektywności pracy operatorów monitoringu, skuteczności działania służb oraz ich koordynację. System działa od 2017r., jednak jest ciągle rozwijany, a równolegle z nim powstała sieć światłowodowa łącząca wszystkie miejskie jednostki. KISMiA wspiera również monitorowanie natężenie ruchu w mieście oraz wspomaga policje w walce z procederem kradzieży pojazdów, w wyniku czego liczba kradzieży w Katowicach spadła z poziomu 337 w 2016 roku do 79 przypadków w roku 2020.

Zazieleniona mapa 3D Poznania

Model 3D Poznania od niedawna udostępnia nową funkcjonalność – wizualizacje danych z bazy drzew. Z pomocą nowej warstwy „Inwentaryzacja drzew” możliwe jest odszukanie gatunków zinwentaryzowanych  drzew. Dane udało się pozyskać dla Systemu Informacji Przestrzennej dzięki wykorzystaniu technologii skaningu laserowego. We wstępnej wersji istnieje możliwość sprawdzenia gatunku (nazwa polska i łacińska), wysokości, obwodu pnia oraz sposobu inwentaryzacji, wkrótce opisy zostaną uzupełnione o kolejne dane. Dane są aktualizowane niemal codziennie, do tej pory zinwentaryzowano ponad 11 000 drzew w mieście. Mapa 3D Poznania dostępna jest pod linkiem.

Tysiąc autobusów na wodór do 2030 r.

„Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040r.” przyjęta przez Radę Ministrów zakłada obecność w polskich miastach od 800 do 1000 autobusów wodorowych, w tym pojazdy wyprodukowane w Polsce. Według strategii w Polsce stworzona zostanie gałąź gospodarki wodorowej, a jej rozwój przyczyni się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Celem do roku 2030 r. jest 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru, 800-1000 autobusów oraz przynajmniej 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru. Funkcjonować ma także co najmniej 5 dolin wodorowych.

wiadomości ze świata

Trzeci nabór w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego

Do 17 grudnia trwa trzeci i już przedostatni nabór w ramach European City Facility (EUCF), którego głównym celem jest wsparcie samorządów w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w nowe cele energetyczno-klimatyczne. W ramach EUCF można ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 60 000 EUR oraz pomoc ekspercką podczas prac nad wybraną koncepcją, obejmujących takie działania jak przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne.

Singapur po raz trzeci globalnym liderem innowacji

To już trzeci rok z rzędu, gdy Singapur zostaje okrzyknięty liderem wśród miast innowacyjnych. W rankingu Smart City Index 2021 znalazło się 118 miast ocenianych zarówno przez obywateli i ich postrzeganie wpływu technologii na życie w pięciu kluczowych obszarach (zdrowie i bezpieczeństwo, mobilność, aktywności, możliwości i zarządzanie), jak i ekonomiczno-społecznych danych pozyskanych ze wskaźnika rozwoju społecznego opracowywanego przez ONZ. W czołówce oprócz Singapuru znalazły się europejskie miasta, kolejno Zurych i Oslo, a Polska reprezentowana jest przez Warszawę, uplasowała się na 75 miejscu.

Cyfrowe bliźniaki przyszłością urbanistyki

Cyfrowe modele 3D mogą pomóc władzom w planowaniu miasta. Dzięki cyfrowemu bliźniakowi możliwy jest widok obecnego układu budynków, tranzytu, drzew, światła dziennego i cienia oraz innych niezbędnych do dobrego planowania miasta punktów. Model umożliwia zawarcie w nim planowanych budynków, może służyć jako archiwum, a dzięki niemu włodarze miast mogą także obserwować jak zmienia się infrastruktura samorządu na przestrzeni lat. Pozwala także urzędnikom miejskim, jak i właścicielom budynków przetestować proponowane zmiany, zanim zostaną wcielone w życie. Technologia ta na stałe przyjęła się w miastach takich jak Boston czy Los Angeles, które używają modelów do badania skutków zmian w zakresie ruchu drogowego czy klimatycznych.  

Dostępność w szwedzkim wydaniu

Władze miasta Malmö zaprojektowały rozwiązanie, które wypełnia cyfrową lukę dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dzięki nowej platformie Appoteket, co po szwedzku oznacza aptekę, użytkownicy mogą wybierać spośród kolekcji aplikacji, które są wykorzystywane do uproszczenia życia każdego, niezależnie od jego możliwości. Platforma ma wspierać osoby pracujące w usługach społecznych, które mogą wyszkolić swoich podopiecznych z korzystania z aplikacji, zyskując dzięki nim więcej niezależności. Aplikacje podzielone są zarówno na kategorie, jak i dostosowane do różnych grup docelowych, jak osoby z autyzmem czy z problemami ze zdrowiem psychicznym.

Londyn 18-krotnie poszerza niskoemisyjną strefę

Londyn postanowił 18-krotnie rozszerzyć Strefę Ultra Niskiej Emisji (ULEZ), która teraz obejmuje jedną czwartą miasta i 3,8 miliona mieszkańców. Bez ograniczeń mogą do niej wjeżdżać jedynie kierowcy, których pojazdy emitują nie więcej niż 0.08 grama tlenków azotu na kilometr. Oznacza to, że samochody benzynowe muszą spełniać normę emisji Euro 4, a diesle Euro 6. Prowadzący pojazdy nie spełniające tych norm są zmuszeni do dziennej opłaty 12,5 funta. Jej brak skutkuje mandatem sięgającym 160 funtów. Burmistrz Sadiq Khan wywiązuje się ze swoich obietnic bycia najbardziej zielonym burmistrzem, jakiego Londyn kiedykolwiek miał, dzięki ULEZ już prawie o połowę zmniejszono poziom zanieczyszczenia tlenkiem azotu.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #24 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #22 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również