miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #34 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #34 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym wydaniu piszemy m.in. o innowacjach w Gdyńskim Centrum Kontaktu, diagnozie cyberbezpieczeństwa w urzędach,akceleratorze AcceliCITY Resilience Challenge oraz Metaverse dla miast. Zapraszamy!

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z Polski

Związek Miast Polskich powołuje komisję ds. klimatu

Podczas ostatniego posiedzenia Związek Miast Polskich zdecydował o powołaniu nowej 21. Komisji tematycznej – Komisji Klimatu. Komisje to gremia doradcze Związku, w których pracuje ponad 600 pracowników samorządowych. Komisja zajmie się tematami wyznaczania celu neutralności klimatycznej w mieście, wypracowywania miejskiego standardu proklimatycznego, edukacji klimatycznej czy efektywności energetycznej miasta. Chętni samorządowcy do prac w nowej komisji mogą wypełnić formularz zgłoszenia. Pierwsze posiedzenie zaplanowane jest na maj.

Innowacje w Gdyńskim Centrum Kontaktu

Gdynia wdrożyła kolejne innowacje, które ułatwią załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Gdyni. System rezerwacji wizyt w Urzędzie został rozbudowany o moduł płatności online. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Przypisanie płatności online do umówionej wizyty pozwala optymalizować pracę dla urzędu, a jednocześnie zapewnić wygodę osobom składającym dokumenty w magistracie. W szybki i wygodny sposób można teraz dokonać opłaty przez internet np. za wydanie prawa jazdy, rejestrację pojazdu, zaświadczenia o zameldowaniu czy sprawy cywilne. System rezerwacji wizyt został wdrożony w Urzędzie Miasta Gdyni jako autorskie rozwiązanie. W całości został zaprojektowane na potrzeby urzędu przez pracowników GCK w oparciu o autorski system CMS.

Cyfrowa Gmina – diagnoza cyberbezpieczeństwa

31 maja 2022 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić diagnozę cyberbezpieczeństwa”. Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem szkolenia jest pomoc gminom wiejskim i miejsko-wiejskim w przygotowaniu się do diagnozy cyberbezpieczeństwa, uczestnikom zostanie również przedstawione i udostępnione narzędzie umożliwiające realizację diagnozy. Podczas webinarium Marek Zagórski, były minister cyfryzacji, przedstawi założenia projektu „Cyfrowa Gmina” oraz omówi obowiązki gminy w zakresie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Webinarium przeznaczone jest dla przedstawicieli władz oraz pracowników gmin, szczególnie tych odpowiedzialnych za systemy informatyczne. Zapisy za pomocą formularza.

Projekty hybrydowe w regionach

W niektórych regionach Polski planowane są odrębne konkursy o dofinansowanie unijne projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 została wydzielona osobna pula środków w wysokości co najmniej 30 mln zł na wsparcie projektów hybrydowych. Projekty PPP w woj. Lubelskim mogą dotyczyć poprawy efektywności energetycznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, a także modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Kontrakt programowy ma już woj. opolskie, zgodnie z zapisami zakres może obejmować także gospodarkę odpadami, strategie niskoemisyjne oraz infrastrukturę społeczną.

Szara strefa w gospodarce odpadami w Polsce

Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej powołany został w ramach struktur GIOŚ, aby zarządzać działaniami inspekcji w ramach zwalczania przestępczości środowiskowej. W podsumowaniu działalności Departament poinformował o wykryciu w ubiegłym roku 424 miejsc w Polsce, gdzie gromadzono odpady niebezpieczne. Szara strefa w gospodarowaniu odpadami może być warta niemal 6 mld zł rocznie, przy czym jej wielkość określa się na 30-40% całej gospodarki odpadami. Departament poinformował również o podjęciu współpracy z Komisją Europejską m.in. w zakresie przeglądu dyrektywy ws. ochrony środowiska poprzez prawo karne.

wiadomości ze świata

AcceliCITY Resilience Challenge

Do 30 kwietnia przedsiębiorcy z całego świata mogą zgłaszać się do wirtualnego akceleratora poszukującego rozwiązań dla odpornych i zrównoważonych miast. Program zapewnia zwycięskim zespołom finansowanie, możliwość pilotażu i dostęp do klientów na całym świecie. W trakcie 5 miesięcy akceleracji, zakwalifikowane zespoły wezmą udział w szkoleniach online ze współpracy B2G, spotkaniach z przywódcami miast oraz sesjach mentoringowych. Na zwycięski zespół czeka nagroda w wysokości 100 000 $.

Szybka trasa rowerowa w centrum Berlina

Niemal 40-kilometrowa ścieżka rowerowa powstanie w Berlinie do 2030 roku. Trasę z zachodu na wschód, biegnącą przez centrum Berlina rowerzyści będą w stanie pokonać w 2,5h. Spółka miejska Infravelo zajmująca się zrównoważoną infrastrukturą miejską zaprojektowała ścieżkę w podziale na trasę wschodnią – 23 km i trasę zachodnią – 15 km. Poszczególne odcinki mają być sukcesywnie oddawane do użytku. Miasto przekazało, że 6700 kierowców ma być przekonanych do przesiadki na rowery, co pozwoli zaoszczędzić prawie 1000 ton dwutlenku węgla. Zgodnie z ustawą o mobilności przewiduje się, że do 2030 roku Berlin będzie dysponował ok. 100 km szybkich ścieżek rowerowych.

Zrównoważone budownictwo w Austrii

Najnowszy raport klimaactiv – inicjatywy austriackiego Ministerstwa Ochrony Klimatu – wskazuje, że coraz więcej budynków wznoszonych w 2021 roku było przyjaznych dla klimatu. W raporcie uwzględniono wykorzystanie technik budowlanych oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii. System oceny opiera się na trzech kategoriach – brązowej, srebrnej i złotej oraz ocenie w skali 0-1000, która pozwala zachować szczegółowość. Budynki z systemami grzewczymi zasilanymi przez paliwa kopalne, są automatycznie wykluczane z rankingu. Z raportu wynika, że liczba przyjaznych dla klimatu budynków wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o 24%. Jednocześnie od 2004 roku, kiedy wprowadzono ranking etykietę przyjaznych dla klimatu otrzymał ponad 1200 budynków.   

W trosce o zrównoważoną infrastrukturę – dyskusje nad budownictwem cyrkularnym

Grupa robocza ds. budownictwa cyrkularnego Big Buyers (inicjatywy powołanej przez Komisję Europejską) spotkała się w Rotterdamie, aby dyskutować o zrównoważonej produkcji asfaltu. Przedstawiciele Wiednia, Lizbony, Rotterdamu i Haarlem w trakcie spotkania wymieniali się doświadczeniami na temat strategicznych zamówień i najnowszych innowacji mających na celu zmniejszenie zapotrzebowanie na energię i surowce do produkcji asfaltu i układania nawierzchni. Władze Rotterdamu, jako miasta gospodarza wizyty, pochwaliły się podejściem do zamówień publicznych opartych na stosowaniu wskaźników opartych na wydajności (stosunek kosztu do wartości) oraz reguł kategoryzacji produktu. Dzięki temu wykonawcy mogą dobierać rozwiązania rozwijające innowacyjne technologie budowlane.

Metaverse także dla miast

National League of Cities to organizacja działająca w Stanach Zjednoczonych skupiająca ponad 2000 miast.  W swoim najnowszym raporcie Cities and the Metaverse autorzy twierdzą, że metaverse to zdecydowanie nowość technologiczna, z którą powinni zaznajomić się władze miasta i urzędnicy. Metaverse definiuje się jako ewolucję internetu opartą na integracji doświadczeń fizycznych i cyfrowych. Dzięki połączeniu technologii takich jak silniki gier, cyfrowych bliźniaków, blockchain czy wirtuanej rzeczywistości może mieć realny potencjał poprawy usług miejskich i życia mieszkańców, jeśli tylko zostanie dobrze wdrożony. Aby tak się stało przywódcy miast muszą być otwarci na dyskusje.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #35 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #33 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również