miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #67 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #67 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

We wrześniowym wydaniu piszemy o narzędziu do generowania map statystycznych Eurostatu, infrastrukturze rowerowej w Europie, inspirującej serii webinariów dla samorządów dotyczących m.in. bioróżnorodności i roli innowacji w sprawiedliwym rozwoju miast.  

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z PolskiKraków i Warszawa planują Strefy Czystego Transportu

Strefy Czystego Transportu (SCT) stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w miastach na całym świecie, a także w Polsce. Kraków planuje wprowadzić SCT już od 1 lipca 2024 roku. Strefa czystego transportu ograniczy dostęp najstarszych samochodów, które mają ponad 30 lat. Podobne działania podejmuje także Warszawa. Proces konsultacji społecznych pozwolił miastu zidentyfikować różne opinie mieszkańców, co może wpłynąć na ostateczny kształt strefy czystego transportu w Warszawie. Działania te odzwierciedlają globalny trend zwiększającej się świadomości ekologicznej oraz dążenie do poprawy jakości powietrza w miastach. 

Nowa flota autobusów elektrycznych w Białymstoku

Już niedługo na ulice Białegostoku wyjedzie dwadzieścia pierwszych autobusów elektrycznych, które zastąpią najstarsze i mniej ekologiczne pojazdy w taborze spółek komunikacyjnych. To krok w kierunku zwiększenia ekologiczności transportu publicznego w Białymstoku. Baterie w nowych autobusach pozwalają na przejechanie od 350 do 400 km bez konieczności ładowania, co wystarcza na całodzienne kursy po mieście. Zgodnie z przepisami dotyczącymi elektromobilności, Białystok planuje do 2028 roku wprowadzić 80-90 autobusów zeroemisyjnych, aby spełnić wymogi ustawy i przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście. 

Nabór na operatorów programu “Czyste powietrze”

Jeszcze do 18 września można zgłosić się w naborze na operatorów programu "Czyste powietrze", który wystartował jako pilotaż. Ci operatorzy będą pełnić kluczową rolę w pomoc osobom posiadającym tzw. "kopciuchy" w domach. Ich zadania będą obejmować znalezienie osób potrzebujących wsparcia, pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie wymiany pieca oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku. Na zakończenie procesu operatorzy pomogą również w rozliczeniu inwestycji. Za każdego klienta operatorzy mogą otrzymać do 1,7 tys. zł. 

Ochrona różnorodności biologicznej na webinarach dla samorządowców

Już teraz można zapisać się na bezpłatne webinary organizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, skierowane do pracowników urzędów gmin. Szkolenia online odbędą się w dniach 19-21 września, rejestracja na webinary jest otwarta do 18 września 2023 roku. Tematyka webinarów obejmuje różnorodne aspekty ochrony środowiska miejskiego, w tym inwentaryzację zasobów przyrodniczych, zagospodarowanie przestrzeni z uwzględnieniem błękitno-zielonej infrastruktury, rozwiązania oparte na przyrodzie w przestrzeni miejskiej oraz przygotowywanie dokumentacji dla zamówień publicznych związanych z zazielenianiem przestrzeni miejskiej.

Kraków analizuje miejską wyspę ciepła: skala i przyczyny

Miasto Kraków postanowiło podejść do problemu miejskiej wyspy ciepła poprzez dokładne zbadanie faktycznej skali jego występowania w mieście. Przygotowana Ekspertyza Miejskiej Wyspy Ciepła w Krakowie ujawniła, że Kraków charakteryzuje się intensyfikacją omawianego zjawiska polegającego na przegrzewaniu się centrum miasta względem obszarów pozamiejskich. Przyczyny tego zjawiska można szukać zarówno w czynnikach naturalnych, takich jak topografia terenu, jak i w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Wpływ na to mają między innymi wzrost gęstości zabudowy, rozwój strefy usługowej, rosnący ruch samochodowy oraz zmiany w składzie chemicznym powietrza. Analizy pokazują, że Miejska Wyspa Ciepła w Krakowie nie jest zjawiskiem stałym, a w nocy przybiera formę archipelagu.  

wiadomości ze świata

Generator map statystycznych z danymi Eurostatu

Chciałbyś przygotować własną mapę statystyczną? Teraz dostępne jest narzędzie IMAGE - Interaktywny generator map przygotowane przez Eurostat. To narzędzie, które pozwala użytkownikom prezentować dane statystyczne w kilku predefiniowanych układach map. Można dodać swoje dane lub załadować dane bezpośrednio z bazy danych Eurostatu. Narzędzie oferuje szeroką gamę opcji. Można na przykład stworzyć mapy UE na poziomie krajowym i regionalnym, ale także mapę własnego kraju lub mapę świata. Możemy również wybrać metodę prezentacji (kartogram, kartodiagram), kolorystykę, czy edytować klasy i legendę. 

Infrastruktura Rowerowa w Europie: Jak wypada Polska?

Kluczowym elementem mobilności zeroemisyjnej jest infrastruktura rowerowa, a Europejska Federacja Cyklistów (ECF) przygotowała obszerną wizualizację, która prezentuje udział tej infrastruktury w głównej sieci drogowej krajów Europy. W analizie uwzględniono różne rodzaje infrastruktury rowerowej, takie jak ścieżki rowerowe, oddzielne pasy ruchu dla rowerów i ścieżki pieszo-rowerowe. Państwa z najlepszą infrastrukturą rowerową to Liechtenstein, Holandia i Belgia, gdzie ponad 70% głównych dróg posiada taką infrastrukturę. Polska znalazła się na 14. miejscu z około 13% udziałem infrastruktury rowerowej. 

Daring Cities 2023 Virtual Forum

W ramach odbywającego się wirtualnego forum Daring Cities samorządowcy mogą skorzystać z webinarów poruszających kluczowe aspekty dla przyszłości naszych miast. Już 6 września odbędzie się webinar poświęcony wykorzystaniu innowacji w zarządzaniu systemowym (systemic management innovations) w celu stworzenia bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych społeczności. Kolejne będą dotyczyć takich zagadnień jak: organizacja mini-COP w twoim mieście w celu podniesienia świadomości klimatycznej, czy roli zrównoważonego mieszkalnictwa.  

Samorządy w walce z ubóstwem energetycznym

Ubóstwo energetyczne, którego negatywny wpływ na jakość życia ludzi jest coraz bardziej rozpoznawany, odnosi się do braku dostępu do przystępnych i niezawodnych usług energetycznych dla osób i gospodarstw domowych. Od 2022 roku europejskie samorządy miejskie przejęły inicjatywę w reakcji na kryzys energetyczny. Dzięki lokalnie utworzonym punktom kontaktowym miasta przekazują informacje, podnoszą świadomość i zachęcają mieszkańców do rozpoczęcia planów renowacji budynków, unikając skomplikowanego procesu biurokracji i ukrytych kosztów. Samorządy, które kierują się zasadami sprawiedliwej zielonej transformacji, mogą przyczynić się do renowacji budynków, minimalizując skutki dla najbardziej wrażliwych grup ludności i osiągając cele klimatyczne. 

Zgłoś miejskie innowacje do World Smart City Awards

To już ostatnia okazja, by wziąć udział w konkursie organizowanym przez Smart City Expo w Barcelonie i podzielić się swoimi innowacyjnymi pomysłami, które mają potencjał poprawy jakości życia obywateli oraz przyczynienia się do rozwoju lokalnego biznesu. Niezależnie od tego, czy reprezentujesz miasto, firmę, czy jesteś niezależnym innowatorem - to szansa, którą warto wykorzystać, aby zaprezentować swoje innowacje międzynarodowej publiczności i wpłynąć na przyszłość naszych społeczności. Nie czekaj – projekty można zgłaszać tylko do 5 września.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #68 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #66 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również