miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #84 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #84 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym przeglądzie piszemy o pierwszych efektach wdrożenia systemu ITS w Katowicach, analizie demograficznej GZM, oraz projektach Krakowa i Stalowej Woli zakwalifikowanych do Europejskiej Inicjatywy Miejskiej. Polecamy również wiadomości ze świata - przykłady zastosowania czujników IoT w budownictwie komunalnym w Londynie, testy mobilnych stacji ładowania pojazdów w Barcelonie, autonomiczne promy w Norwegii, czy projekt wypracowania alternatywnych modeli mobilności współdzielonej w Leeds.   

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

Kraków i Stalowa Wola w Europejskiej Inicjatywie Miejskiej

Kraków i Stalowa Wola zostały wybrane do realizacji projektów w ramach drugiego naboru EUI - Innovative Actions Call. Projekt SCT HUB z Krakowa oraz SPACE 4 TALENTS ze Stalowej Woli znalazły się w gronie 22 innowacyjnych inicjatyw zatwierdzonych przez Komitet Selekcyjny EUI pod koniec kwietnia 2024 roku. Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie do 5 milionów euro, z 80% kosztów pokrywanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt SCT HUB, ma na celu poprawę zrównoważoności turystyki poprzez innowacyjne laboratorium, które skupi się na badaniach, współpracy i testowaniu cyfrowych rozwiązań łagodzących problemy nadmiernego ruchu turystycznego. Z kolei celem projektu SPACE 4 TALENTS jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przemysłu kosmicznego oraz przyciąganiu i zatrzymywaniu młodych talentów poprzez utworzenie Space Academy i Spacelabu.  

System ITS w Katowicach - rezultaty wdrożenia

Katowice oceniają pierwsze efekty wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), który skrócił czas przejazdu przez miasto o 15%. Dzięki nowoczesnym narzędziom monitorującym i sterującym ruchem na 112 skrzyżowaniach, ITS poprawia płynność ruchu i zmniejsza emisję spalin. System automatycznie dostosowuje sygnalizację świetlną do natężenia ruchu, co znacząco poprawia komfort podróżowania po mieście. Głównym celem systemu jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta.  

Wyzwania budowy miejskiej rezyliencji

28 maja 2024 roku odbędzie się webinarium "Budowanie miejskiej rezyliencji: wyzwania i rozwiązania", organizowane przez EKO-Miasto we współpracy ze Szkołą Główną Handlową oraz Krajowym Punktem URBACT. Eksperci omówią znaczenie miejskiej rezyliencji, metody jej wzmacniania oraz zaprezentują praktyczne przykłady z polskich i francuskich miast. Wydarzenie ma na celu zwiększenie świadomości oraz wymianę doświadczeń dotyczących skutecznej adaptacji miast na nagłe i krytyczne zdarzenia.   

Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu w Żorach

Żory przystępują do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu, aby chronić miasto przed negatywnymi skutkami tych zmian. Plan uwzględni lokalne uwarunkowania i zawierać będzie konkretne działania mające na celu poprawę jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu to strategiczny dokument opracowywany przez lokalne władze miast, który ma na celu przystosowanie danej społeczności do skutków zmian klimatu. Plan ten zawiera analizę zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi oraz określa konkretne działania, które mają być podjęte w celu zminimalizowania negatywnych skutków tych zmian na obszar miejski.   

 Analiza Demograficzna GZM – interaktywna mapa

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia opublikowała mapę przedstawiającą rozmieszczenie ludności oraz zmiany w liczbie mieszkańców na obszarze metropolii na podstawie danych z rejestru PESEL z początku 2024 roku. Mapa pozwala zobaczyć, gdzie w GZM mieszka najwięcej osób, jak zmieniała się liczba mieszkańców w ciągu ostatnich pięciu lat oraz jak wygląda struktura wiekowa. Portal InfoGZM udostępnia tę mapę jako część działań Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego, które ma na celu monitorowanie zmian i procesów w metropolii oraz gromadzenie danych wspierających rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 

wiadomości ze świata

Mieszkańcy Leeds opracowują alternatywne modele mobilności współdzielonej

Mieszkańcy Leeds włączają się w opracowanie i testowanie alternatyw dla posiadania własnego samochodu w ramach projektu INFUZE (Inspiring Futures for Zero Carbon Mobility). Badanie to polega na zaangażowaniu społeczności w mieście do współtworzenia dedykowanych rozwiązań mobilności, takich jak car-sharing i car-club, rozwiązania mobilności na żądanie oraz współdzielone rowery i hulajnogi. Projekt INFUZE ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki ludzie poruszają się po mieście, reagując na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym i infrastrukturą miejską. Badania obejmą do 400 gospodarstw domowych w całym mieście i mogą doprowadzić do stworzenia krajowego centrum doskonałości w zakresie alternatywnych, niskoemisyjnych form mobilności. 

Wytyczne dotyczące transformacji klimatycznej w miastach

Nowe wytyczne dotyczące transformacji klimatycznej w miastach, zatytułowane "Nature Positive: Guidelines for the Transition in Cities", podkreślają kluczową rolę miast w globalnej walce przeciwko zmianom klimatycznym i utracie bioróżnorodności. Skoordynowane działania miast na rzecz natury są nie tylko niezbędne do osiągnięcia celów wyznaczonych przez Globalny Ramowy Program Bioróżnorodności (ang GBF - Global Biodiversity Framework), ale także strategicznie konieczne w obliczu wyzwań związanych z klimatem, zdrowiem i infrastrukturą. Dzięki zdefiniowanym krokom i stworzeniu odpowiedniego środowiska, miasta mogą przyspieszyć swoją transformację i przyspieszyć działania regeneracyjne, aby czerpać korzyści ze zrównoważonego i odpornego środowiska miejskiego.   

Barcelona testuje mobilne stacje ładowania pojazdów

Endolla Barcelona, sieć elektromobilności obsługiwana przez Barcelona de Serveis Municipals (BSM), rozpoczęła testowanie innowacyjnych mobilnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Badania prowadzone są w parkingu BSM Plaça Navas w celu oceny wydajności i wykonalności systemów. Dwa rozwiązania technologiczne, pochodzące z programu InnovAcció 2030 realizowanego przez Ajuntament de Barcelona i BSM, są obecnie poddawane testom. Mobilne punkty ładowania są ważne ze względu na swoją elastyczność i dostępność, które mogą znacznie ułatwić korzystanie z pojazdów elektrycznych. Dzięki możliwości przemieszczania się po parkingu, takie stacje ładowania mogą dostarczać energię do wielu miejsc parkingowych, co zwiększa wygodę użytkowników. 

Norwegia rozwija autonomiczne promy samochodowe

Ze względu na ukształtowanie terenu, promy samochodowe pełnią kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu systemu drogowego w Norwegii. Torghatten, norweski właściciel jednostek pływających, planuje budowę i eksploatację autonomicznych jednostek pasażerskich z Trondheim w północnej Norwegii. Systemy autonomiczne będą obejmować m.in. automatyczne dokowanie, unikanie kolizji i lepszą świadomość sytuacyjną dla promów samochodowych kursujących na trasie Flakk-Rørvik. Oczekuje się, że te innowacje przyczynią się do zmniejszenia zużycia paliwa, poprawią bezpieczeństwo i punktualność oraz zoptymalizują obsadę promów, jednocześnie spełniając wymogi morskich regulacji. 

Technologia IoT pomaga wykryć wilgoć w mieszkaniach komunalnych w Londynie

LOTI (London Office of Technology and Innovation) we współpracy z Londynem (Greater London Authority - GLA) dążą do wykorzystania technologii IoT do rozwiązywania problemów z jakimi mierzą się rady miejskie i mieszkańcy Londynu. Jednym z pierwszych obszarów projektu Pan-London IoT będzie wilgoć i pleśń występująca w mieszkaniach komunalnych, z celem identyfikacji przyczyn problemów oraz zrozumienia skali problemu w dzielnicach i na poziomie całego miasta. Pierwsza faza projektu zakłada dystrybucję 200 małych czujników mierzących temperaturę i wilgotność w18 dzielnicach, umożliwiając monitorowanie sytuacji oraz szybką reakcję na potencjalne zagrożenia. 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #85 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #83 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również