miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #85 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #85 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W tym przeglądzie przyjrzymy się aplikacji wspierającej mieszkańców Gdańska w realizacji idei współdzielenia i obiegu zamkniętego, białym certyfikatom przyznanym Ciechanowowi za inwestycje w energooszczędne rozwiązania oraz dostępnemu wsparciu doradczemu dla miast w ramach Programu Cyfrowa Europa. Ponadto, zainteresujemy się dwoma fascynującymi projektami z obszaru mobilności - Tallinn przeprowadza testy sztucznej inteligencji w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, a Stambuł wykorzystuje technologię rozpoznawania obrazów do usprawnienia parkowania hulajnóg elektrycznych.

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

Aplikacja ułatwiająca obieg zamknięty w Gdańsku

Mieszkańcy Gdańska mogą skorzystać z aplikacji "Czyste Miasto Gdańsk", która ma na celu promowanie idei współdzielenia i dawania przedmiotom drugiego życia. Dzięki niej łatwiej jest znaleźć lokalne inicjatywy, gdzie można oddać lub wymienić niepotrzebne rzeczy, takie jak pchle targi, giveboxy, bookcrossing czy jadłodzielnie. Aplikacja ma również na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i zmniejszenie ilości odpadów poprzez ponowne wykorzystanie przedmiotów.   

Wsparcie doradcze dla miast w ramach Programu Cyfrowa Europa

Jeszcze do 17 czerwca miasta mogą składać zgłoszenia w ramach pierwszego etapu naboru Cyfrowa przyszłość miast i regionów - wsparcie z programu DEP (ang. Digital Europe Programme). Projekt "Support Services for EU Smart Communities" oferuje bezpłatne doradztwo i wsparcie online w zakresie transformacji cyfrowej dla 150 miast i społeczności w UE. Inicjatywa ma na celu przyspieszenie cyfryzacji i zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii cyfrowych na obszarach zarówno miejskich, jak i wiejskich.   

Innowacje społeczne. Współtworzenie zmiany

Uniwersytet SWPS organizuje konferencję „Innowacje społeczne – współtworzenie zmiany”, która odbędzie się 13–14 czerwca 2024 roku w Warszawie. Wydarzenie zgromadzi badaczy, naukowców, praktyków, przedstawicieli fundacji, samorządów oraz studentów, aby wspólnie poszukiwać rozwiązań dla współczesnych wyzwań społecznych. W programie przewidziano prelekcje, warsztaty, panele dyskusyjne oraz wystawę sztuki zaangażowanej społecznie – wszystko w duchu współtworzenia i aktywnej wymiany myśli.  

Ciechanów uzyskał świadectwa efektywności energetycznej

Ciechanów zdobył białe certyfikaty za inwestycje w energooszczędne rozwiązania, co zasili budżet miasta prawie 100 tys. zł. Wymiana ponad 1137 lamp ulicznych wzdłuż miejskiej pętli komunikacyjnej pozwoliła na uzyskanie świadectw efektywności energetycznej od Urzędu Regulacji Energetyki, które następnie sprzedano. Inicjatywa ta jest częścią działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów energii dla samorządu. 

 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym

Do 18 czerwca można zgłosić chęć udziału w konferencji “Efektywność energetyczna w sektorze publicznym” organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Komisją Europejską. Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca 2024 r. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i ma na celu upowszechnienie nowych unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej, szczególnie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1791 w sprawie efektywności energetycznej.  

wiadomości ze świata

Poprawa bezpieczeństwa związanego z mikromobilnością w Stambule

W Stambule, dzięki technologii rozpoznawania obrazów, wprowadzono innowacyjne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo parkowania hulajnóg elektrycznych. Projekt, zrealizowany w ramach inicjatywy EIT Urban Mobility, miała na celu zapobieganie nadużyciom związanych z parkowaniem i zwiększenie dostępności dla pieszych. Dzięki odpowiednio zaplanowanym miejscom parkingowym, projekt wspiera mikromobilność w mieście i promuje bezpieczne praktyki użytkowania hulajnóg elektrycznych. 

Tallinn pilotuje wykorzystanie Ai w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach

W ramach projektu smart city "Test in Tallinn", miasto współpracuje z firmą Hayden AI w celu przeprowadzenia pilotażu platformy do automatycznej kontroli pasów dla autobusów i przystanków autobusowych. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności poprzez rozwiązanie problemów spowodowanych naruszeniami parkowania na buspasach i ścieżkach rowerowych. Zablokowane pasy autobusowe i przystanki opóźniają usługi transportu publicznego oraz tworzą utrudnienia dla kierowców autobusów, którzy muszą często zmieniać pasy, aby uniknąć tych pojazdów.   

Dobre praktyki w zakresie wdrażania polityki publicznej opartej na badaniach behawioralnych

Obserwatorium Innowacji Sektora Publicznego OECD opublikowano raport "Dobre praktyki w zakresie wdrażania polityki publicznej opartej na badaniach behawioralnych", który przedstawia 14 zasad mających na celu integrację perspektyw behawioralnych z procesami tworzenia polityki. Raport zawiera przykłady globalnych działań rządów oraz studia przypadków z Argentyny i Australii. Zasady te zostały opracowane we współpracy z ekspertami z OECD i mają na celu lepsze zrozumienie zachowań mieszkańców w kontekście polityki publicznej.  

Europejska Inicjatywa Miejska (EUI) uruchamia badanie w sprawie zrównoważonego rozwoju miejskiego

Miasta mogą już wziąć udział w badaniu "Forward Looking Survey", które ma na celu zgromadzenie informacji od miast i zainteresowanych stron na temat trendów, wyzwań i potrzeb związanych z zrównoważonym rozwojem miejskim w Unii Europejskiej. Badanie to jest częścią inicjatywy Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (EUI), finansowanej w ramach Polityki Spójności UE na okres programowania 2021-2027. Ma to umożliwić lepsze dostosowanie działań i usług EUI do potrzeb miast i obszarów miejskich. Termin na przesłanie odpowiedzi mija 12 lipca 2024 roku, a wyniki badania zostaną opublikowane na platformie wiedzy EUI (Portico).  

Rozpoczęcie konsultacji publicznych w sprawie Planu Działania Zazieleniania Miast UE

Rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące Projektu Działania Zazieleniania Miast wypracowanego w ramach Agendy Miejskiej UE. Celem konsultacji jest zgromadzenie opinii na temat kluczowych działań mających na celu poprawę infrastruktury zieleni miejskiej w UE. Plan Działań ma wspierać realizację unijnej agendy dotyczącej zazieleniania miast na poziomie lokalnym, zwiększając różnorodność biologiczną, dostosowując się do zmian klimatycznych i poprawiając dobrostan mieszkańców.  W konsultacjach można wziąć udział  do 11 lipca 2024.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #86 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #84 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również