miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #86 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #86 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast. 

W tym tygodniu, polecamy przewodnik po strategiach rozwoju gospodarki cyrkularnej w miastach oraz reportaż o transporcie podmiejskim w Helsinkach. Opisujemy też ciekawe polskie i zagraniczne wdrożenia miejskich innowacji - aplikacji Eco Harmonogram w Ząbkowicach Śląskich, czy platformy urbanistycznej z generatywnym AI w Dubaju.

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

Olsztyn najcichszym miastem w Polsce

Olsztyn, stolica Warmii i Mazur, został uznany za najcichsze miasto w Polsce wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, w Olsztynie odsetek osób narażonych na hałas jest najmniejszy w kraju. Badanie, oparte na strategicznych mapach hałasu z 2021 roku, wykazało, że inne miasta z podobną populacją mają znacznie wyższy poziom zanieczyszczenia hałasem. Warto dbać o ciszę w mieście, ponieważ hałas może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, psychicznych i obniżać jakość życia mieszkańców.  

Sprawdź natężenie ruchu drogowego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Nowa interaktywna mapa na portalu InfoGZM prezentuje kluczowe dane dotyczące układu drogowego GZM. Użytkownicy mogą zobaczyć natężenie ruchu i wykorzystanie przepustowości poszczególnych dróg, a także zmieniać podkład mapowy dla lepszej czytelności. Mapa została opracowana na podstawie aktualnych danych z makroskopowego modelu ruchu, który uwzględnia najnowsze pomiary z końca ubiegłego roku.   

Zabrzańskie Innowacje Energetyczne

Miasto Zabrze przygotowuje „Zabrzańskie Innowacje Energetyczne – koncepcję rozwoju klastra energii”, mające na celu opracowanie planu rozwoju Klastra Energii, wskazując konkretne inwestycje w zieloną energię na terenie miasta. Projekt ten jest ważny, ponieważ umożliwia wypracowanie efektywnych rozwiązań w zakresie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększa udział energii z odnawialnych źródeł w lokalnym bilansie energetycznym. Dodatkowo, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przyczyni się do ograniczenia obciążeń środowiska, poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców.  

Powstaną nowe inwestycje transportowe w ramach ZIT

Metropolia Poznań poinformowała o sukcesie w pozyskaniu unijnego dofinansowania na projekt „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I”, realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jedym z wybranych przedsięwzięć jest projekt o wartości ponad 43 mln zł, który zakłada budowę węzła przesiadkowego w Szamotułach, współfinansowanego przez UE kwotą ponad 27 mln zł. Nowoczesny węzeł będzie wyposażony w parkingi Park & Ride oraz Bike & Ride, zapewniając mieszkańcom łatwiejszy dostęp do różnych środków transportu, w tym nowoczesnego przystanku autobusowego. 

 Aplikacja Eco Harmonogram w Ząbkowicach Śląskich

Miasto Ząbkowice Śląskie uruchomiło innowacyjną aplikację Eco Harmonogram, która ma na celu usprawnienie zarządzania odpadami w życiu codziennym mieszkańców. Aplikacja zapewnia użytkownikom wygodę poprzez wcześniejsze powiadomienia o nadchodzących terminach odbioru śmieci, informacje o ewentualnych zmianach w harmonogramie oraz przypomnienia o terminach płatności. Jednym z głównych atutów aplikacji jest zawarta w niej wyszukiwarka odpadów, która pomaga mieszkańcom w prawidłowym segregowaniu śmieci. Dzięki stale aktualizowanej bazie danych, użytkownicy otrzymują wskazówki, gdzie i jak należy prawidłowo wyrzucić poszczególne rodzaje odpadów. 

wiadomości ze świata

Innowacyjne Dzielnice w miastach Wielkiej Brytanii

ARUP opublikował raport “Dzielnice Innowacji: Jak zwiększyć wzrost w głównych miastach Wielkiej Brytanii?”, który przedstawia szereg zaleceń dla rządu, miast, promotorów dzielnic innowacji oraz instytucji w nich działających, dotyczących najlepszego wykorzystania potencjałów rozwojowych. W dzisiejszej gospodarce sukces odnoszą miasta, które potrafią wykorzystać i skomercjalizować wiedzę, kreatywność i pomysły swoich najbardziej innowacyjnych i różnorodnych ludzi oraz instytucji. Dzielnice innowacji przekształcają i ożywiają fragmenty brytyjskich miast, tworząc nowe, wysokiej jakości miejsca pracy w dostępnych lokalizacjach oraz przyciągając nowe innowacyjne firmy o wysokim potencjale wzrostu. 

Zrównoważona odbudowa ukraińskich miast

Eurocities zainicjowało pilotażowy projekt „Zrównoważona odbudowa ukraińskich miast” mający na celu mobilizację lokalnych partnerstw na rzecz zrównoważonej odbudowy ukraińskich miast. W pierwszej fazie projektu (styczeń – październik 2023), 36 miast członkowskich Eurocities współpracujowało z 10 ukraińskimi miastami i aglomeracjami, prowadząc warsztaty budowania kompetencji. W wyniku działań projektowych, Eurocities udostępniło nowy zestaw narzędzi, który prezentuje praktyki z innych europejskich miast i ma na celu wspieranie kompleksowej odbudowy oraz rozwoju ukraińskich miast.  

Przewodnik po strategiach rozwoju gospodarki cyrkularnej w miastach

ICLEI - Local Governments for Sustainability, opublikowało nowy przewodnik "Towards European Circular Cities: A Guide for Developing a Circular City Strategy", który oferuje łatwe do wdrożenia kroki w celu opracowania strategii cyrkularnego miasta. Dokument zawiera najlepsze praktyki z Europy, uwzględniając powszechne bariery i kluczowe czynniki sukcesu. Przedstawione studia przypadków pokazują, jak różne konteksty mogą wymagać różnych podejść, ilustrując różnorodne ścieżki do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju miejskiego. 

Reportaż o transporcie podmiejskim w Helsinkach

Jak osiągnąć efektywny transport podmiejski przy ograniczonej liczbie linii metra i usług autobusowych? Helsinki oferują inspirujący przykład, który reporterzy Urban Mobility Explained postanowili zbadać osobiście. Poprzez optymalizację tras autobusowych i ulepszenie jednej linii metra, Helsinki stworzyły niezawodny i spójny system transportu dla swoich obszarów podmiejskich. To podejście podkreśla znaczenie strategicznego planowania i pomysłowego wykorzystania istniejącej infrastruktury. O efektach wdrożenia, można dowiedzieć się więcej, oglądając filmowy reportaż, poznając przy tym transformacyjny wpływ rozwiązań transportowych Helsinek na mobilność podmiejską

Platforma urbanistyczna z generatywnym AI w Dubaju

Dubaj aktywuje swoją pierwszą platformę urbanistyczną zasilaną sztuczną inteligencją Inicjatywa ta ma na celu uczynienie Dubaju jednym z pierwszych miast na świecie, które wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję w planowaniu urbanistycznym, tworząc wizję kompleksową dla dzielnic i osiedli we współpracy z społecznością. Platforma Urbanistyczna Dubaju, ma symbolizować zobowiązanie miasta do wdrażania futurystycznych rozwiązań. Inicjatywa ta ma na celu rozwiązanie bieżących wyzwań, dążąc do zwiększenia zaangażowania społecznego i poszczególnych sektorów. 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #87 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #85 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również