Miasto Smart City Open Data Analytics

Układamy miejskie dane - podsumowanie pierwszej części Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE

PFR dla Miast
Układamy miejskie dane - podsumowanie pierwszej części Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE

Jakie korzyści daje miastu podejmowanie decyzji w oparciu o analizę danych i jak należy sformułować problem analityczny? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE. Bezpłatny program edukacyjny skierowany do przedstawicieli samorządów realizowany jest przez PFR dla Miast oraz Integrator Danych Miejskich IRMiR i ma na celu zwiększenie umiejętności analitycznych pracowników urzędów w pracy z danymi miejskimi. Spośród blisko 50 zgłoszeń wyłonionych zostało 12 miejskich zespołów z terenu całej Polski, które przez dwa tygodnie pracują na konkretnych miejskich wyzwaniach w obszarach związanych ze środowiskiem i adaptacją do zmian klimatu, gospodarką nieruchomościami czy monitorowaniem rozwoju miasta.

Uczestnicy kursu, czyli przedstawiciele następujących miast: Bydgoszczy, Kielc, Kobyłki, Kołobrzeg, Krosna, Kutna, Łomianek, Marek, Poznania, Rzeszowa, Siemianowic Śląskich oraz Tomaszowa Mazowieckiego, spotkali się 17 stycznia w Centralnym Domu Technologii. Podczas pierwszej części warsztatu uczestnicy poznali podstawowe zasady gromadzenia danych, dowiedzieli się jakie korzyści wynikają z zarządzania opartego na wykorzystaniu danych, a także poznali funkcje pełnione przez Pełnomocników Danych Miejskich. W kolejnej części warsztatu uczestnicy nauczyli się opracowywać ścieżkę postępowania analitycznego oraz poznali narzędzia, z których warto korzystać podczas takiego procesu, by następnie zidentyfikować problemy analityczne. Rezultaty pracy nad wyzwaniami przedstawione zostaną przez zespoły miejskich analityków 31 stycznia podczas drugiego zjazdu w ramach programu.

Pierwszego dnia kursu przedstawiciele samorządów poznali również możliwości wykorzystania opracowanego przez Związek Miast Polskich Monitora Rozwoju Lokalnego, czyli narzędzia wsparcia procesu podejmowania decyzji prezentującego dane pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin.

Drugiego dnia kursu 24 pracowników samorządów lokalnych gościło w Urzędzie m. st. Warszawy podczas wizyty studyjnej. Celem spotkania było poznanie struktury działającego od ponad roku Korpusu analityków. Wizyta była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie tworzenia zespołów, które zajmują się analityką. Pracownicy Korpusu przedstawili ideę powstania interdyscyplinarnego zespołu złożonego z pracowników specjalizujących się w analizie danych, działający ponad podziałami komórek organizacyjnych urzędu oraz przedstawili zarówno zalety jak i wyzwania związanie z funkcjonowaniem takiego organizmu. Spotkanie zwieńczyła żywa dyskusja, co świadczyć mogło o tym, jak istotny z punktu widzenia samorządowców jest temat odpowiedniego zagospodarowania dostępnych zasobów danych i budowania kompetencji potrzebnych do ich wykorzystywania w procesie zarządzania miastem.


Zdjęcie: Urząd m. st. Warszawy

Drugi zjazd w ramach kursu wraz z finałowymi prezentacjami odbędzie się  31 stycznia, jednak miejskie zespoły aktywnie pracują nad postawionymi sobie wyzwaniami, tworząc rozwiązania analityczne ze wsparciem ekspertów IRMiR w obszarach takich jak transport miejski i mobilność mieszkańców, dostępność czy kształcenie. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności będzie certyfikat ukończenia Kursu Analityka Miejskiego oraz gotowa do wdrożenia koncepcja wykorzystania danych miejskich, a dla najlepszego zespołu przewidziana jest nagroda specjalna.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie dane w praktyce – podsumowanie Kursu Analityka Miejskiego PoukłaDANE
Poukładaj dane w swoim mieście – rekrutacja do programu edukacyjnego PoukłaDANE
Następny

Zainteresują Cię również