smart city technologia Innowacje WUF11

WUF11 - gdzie warto się pojawić?

PFR dla Miast
WUF11 - gdzie warto się pojawić?

Już w niedzielę 26 czerwca odbędzie się oficjalne otwarcie największej miejskiej konferencji na świecie, która w tym roku odbywa się w Katowicach. Warto się do niej odpowiednio przygotować i zaplanować z wyprzedzeniem udział w interesujących wydarzeniach. Zapraszamy na krótki przegląd sesji i warsztatów dotyczących miejskich innowacji polecanych przez zespół PFR dla Miast.

Urban Data and Circular Economy - Miejskie dane i ekonomia cyrkularna

Poniedziałek, 27.06.2022
16:00-18:00
Special Session Room 2
Polish, Spanish, English, French, Russian, Chinese, Arabic, Portuguese + ISL [Polish + English]

Światowe Forum Miejskie organizuje sesję specjalną na temat danych miejskich i gospodarki o obiegu zamkniętym, skupiając decydentów, przedsiębiorstwa, władze publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje wiedzy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby omówić sposoby przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i wkładu danych do obiegu zamkniętego gospodarka.

Na Sesji Specjalnej na temat danych miejskich i gospodarki o obiegu zamkniętym zostaną omówione kluczowe kwestie i tematy takie jak:

 • Zwiększenie skali technologii, innowacji, transformacji biznesowej i finansów na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i przejścia na zero netto.
 • Znaczenie tworzenia „kultury danych” w optymalizacji działań miasta za pomocą platform big data, a także analizy danych za pośrednictwem miejskich obserwatoriów, aby umożliwić formułowanie polityki opartej na dowodach.
 • Innowacyjne technologie i platformy będą gromadzić, generować i analizować dane, aby wspierać zintegrowane zarządzanie oparte na danych. Wydarzenie to skupi się na dwóch aspektach zrównoważonych miast: po pierwsze, na innowacjach technologicznych w zarządzaniu miejskim, a po drugie, na powstających strukturach instytucjonalnych wspierających nowe paradygmaty urbanistyki i integracyjne systemy danych.

Shocks and the City: Adapting Urban Policies to Uncertainty - Wstrząsy i miasto: dostosowanie polityki miejskiej do warunków niepewności (sesja networkingowa)

Poniedziałek, 27.06.2022
16:00-17:30
Multifunction Hall Room 4
English

To wydarzenie networkingowe zgromadzi decydentów i ekspertów z różnych części świata, aby:

 1. podzielić się najnowszymi dowodami na to, jak pandemia COVID-19 i trwający kryzys na Ukrainie wstrząsają miastami, w oparciu o badania i dialogi polityczne prowadzone przez OECD i inne instytucje partnerskie;
 2. zbadać konkretne możliwości, wyzwania i rozwiązania w celu przekształcenia polityki miejskiej na wszystkich szczeblach władzy, aby pomóc miastom lepiej radzić sobie z wieloma wstrząsami i niepewnością.

Kluczowymi celami wydarzenia networkingowego są:

 1. Budowanie konsensusu wśród uczestników wokół wspólnych priorytetów w celu przekształcenia polityki miejskiej w kontekście niepewności;
 2. Podzielenie się najnowszymi dowodami na to, jak wojna na Ukrainie, pandemia COVID-19 i inne poważne wstrząsy wstrząsają status quo w miastach; oraz
 3. Wymiana konkretnych narzędzi i podejść do rozwiązywania problemów.

Challenge-Driven Innovation. Implementation summary of Klimaton for Cities

Wtorek, 28.06.2022
14:30-16:00
ICC: Voices from Cities Room B
Polish

Jak użyć technologii do walki ze zmianami klimatycznymi?

Klimaton dla Miast to projekt organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polski Fundusz Rozwoju. W grudniu 2021 roku najlepsi polscy programiści, UX designerzy oraz eksperci biznesowi z pomocą technologii starali się znaleźć rozwiązania na wyzwania 4 polskich miast, które stawiają czoło zmianom klimatu. Powstałe rozwiązania zostały wdrożone w Gnieźnie, Rybniku, Rzeszowie i Wrocławiu, a ich efekty zaprezentowane zostaną podczas wydarzenia przez przedstawicieli miast, jak i zwycięskich zespołów.

Sharing Innovative Planning Tools for Small and Intermediate Cities - Udostępnianie innowacyjnych narzędzi planowania dla małych i średnich miast

Wtorek, 28.06.2022
16:30-18:00
Multifunction Hall Room 19

Główne cele wydarzenia to: 

 1. Dzielenie się najlepszymi praktykami planowania miejskiego i trzema metodologiami planowania, które mogą pomóc miastom we wdrażaniu procesów partycypacyjnych, zgodnie z celem i zasobami.
 2. Przedstawienie potencjalnym darczyńcom innowacyjnych narzędzi w celu zebrania funduszy na wdrożenie narzędzi w miastach na całym Globalnym Południu, szczególnie tych, które nie dysponują zdolnościami i zasobami
 3. Pokazanie narzędzi liderom miast, z którymi możemy współpracować w celu określenia funduszy na wdrożenie narzędzi
 4. Zapewnienie widoczności narzędzi cyfrowych w celu przyciągnięcia i zaangażowania nowych użytkowników.
 5. Stworzenie sieci urbanistów i liderów miast zainteresowanych wymianą doświadczeń i wykorzystaniem metodologii planowania.

City WORKS – an innovative toolkit to support the strategic planning and implementation of global agendas for sustainable cities and communities - City WORKS – innowacyjny zestaw narzędzi wspierający planowanie strategiczne i wdrażanie globalnych agend na rzecz zrównoważonych miast i społeczności (warsztat)

Wtorek, 28.06.2022
09:00-12:00
Multifunction Hall Room 3
English

Głównym celem tego szkolenia jest przedstawienie przeglądu innowacyjnego podejścia City WORKS (cele, funkcjonalności, grupa docelowa, produkty i materiały) oraz wymiana na temat praktycznych zastosowań, omówienie i zaprezentowanie doświadczeń i możliwości aplikacji, wyciągniętych wniosków i wyzwań związane z procesem. W interaktywnym i zorientowanym na praktykę formacie uczestnicy zostaną zaproszeni do zastosowania różnych narzędzi City WORKStools i wprowadzenia własnej perspektywy i doświadczeń oraz wymiany z rówieśnikami. City WORKS to zestaw narzędzi mający na celu wspieranie realizacji globalnych agend na poziomie lokalnym. Umożliwia liderom miejskim, urbanistom i innym zainteresowanym stronom miejskim analizę, planowanie i wdrażanie polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju miast w ich specyficznym kontekście i zgodnie z ich potrzebami. Oferując podejście zorientowane na proces, odpowiednie kroki i narzędzia można łatwo zintegrować z typowymi cyklami planowania.

Service design in cities

Czwartek, 30.06.2022
09:00-11:45
Multifunction Hall Room 6
Polish

Czym jest service design i jakie zastosowanie może znaleźć w urzędach miast?

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) pracuje z samorządami nad wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wspieramy rozwój samorządowców i tworzymy przestrzeń do współpracy pomiędzy miastami a dostawcami rozwiązań IT. Zapraszamy przedstawicieli miast i firm technologicznych na warsztat "Service design w miastach". Uczestnicy dowiedzą się jakie możliwości płyną z projektowania usług zorientowanego na użytkownika. W trakcie warsztatów uczestnicy pracować będą w grupach nad konkretnymi przykładami, które pomogą lepiej zrozumieć proces projektowania usług i zapoznają się z podstawowymi narzędziami i metodami pracy, które pomogą rozwiązywać miejskie wyzwania.

 

 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Jak projektować miejskie usługi? Service Design w Miastach
Aplikacje z Klimatonu dla Miast pomagają samorządom - analiza wdrożeń
Następny

Zainteresują Cię również