Gdynia Bezpieczeństwo

Pierwsze miasto w Polsce z dostępem do 5G

Obszar wdrożenia

Bezpieczeństwo

Źródło finansowania

Środki własne operatora systemu

Wielkość miasta

Duże (246 tys. mieszkańców)

Województwo

Pomorskie

Kluczową barierą we wdrażaniu inteligentnego miasta była i wciąż jest infrastruktura

Krótki opis rozwiązania

Gdynia podpisała z jednym z operatorów telekomunikacyjnych memorandum dotyczące uzyskania dostępu, rozwoju i wdrożenia sieci nowej generacji1. Po uzyskaniu odpowiednich zgód formalnych, zostanie uruchomiona pierwsza w Polsce sieć 5G obejmująca swoim zasięgiem całe miasto (oraz część Trójmiasta). Sieć nowej generacji będzie początkowo działać na pasmach wykorzystywanych wcześniej na potrzeby LTE (aukcje na pasma dedykowane nowej technologii dopiero się odbędą), a w Gdyni wykorzystane na potrzeby 5G zostanie pasmo 2100 MHz.

Funkcjonowanie sieci 5G w początkowym okresie przede wszystkim zwiększy komfort mieszkańców z korzystania z mobilnego przesyłu danych. W porównaniu do sieci 4G może być to nawet stukrotne zwiększenie prędkości przesyłu. Zapewni również większą stabilność funkcjonowania sieci komórkowych, szczególnie na obszarach, gdzie przebywa wiele osób jednocześnie (np. w trakcie trwania imprez masowych).

Jednak główną zaletą wprowadzenia technologii 5G do miast jest możliwość implementacji inteligentnych narzędzi do zarządzania miastem. Parametry techniczne sieci pozwolą m.in. na rozwijanie Internetu Rzeczy (IoT) czy samochodów autonomicznych. Pojawią się też zupełnie nowe rodzaje aplikacje wykorzystujące potencjał 5G.

Problem

 • Technologia uniemożliwiająca rozwój „Internetu rzeczy” (IoT)
 • Brak wystarczającej ilości danych o funkcjonowaniu miasta
 • Fragmentaryczność narzędzi do inteligentnego zarządzania miastem
To bezprecedensowe partnerstwo z Play pozwoli naszym mieszkańcom na pełne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez sieć 5G. Dzięki szerokiemu zakresowi naszej współpracy, technologia ta będzie dostępna nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale także dla użytkowników indywidualnych, instytucji szkolnictwa wyższego i osób starszych w celu promowania integracji cyfrowej (3)
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek

Szczegółowy opis rozwiązania

Rozwój sieci 5G jest kluczowy dla urzeczywistnienia idei inteligentnych miast i na stałe znalazła swoje miejsce w strategiach rozwoju samorządów. Jednak ta koncepcja ewoluowała – miasta stają się mądrzejsze, ale w kompletnie inny sposób niż wielu ekspertów przewidywało. Początkowo „inteligentne miasta” były przede wszystkim etykietą dla ambitnych projektów budowy nowej błyszczącej metropolii na zielonych polach lub pustyni. Jednak, gdy te ambitne projekty (jak m.in. Masdar czy Songdo) zmagają się z dużymi problemami rozwojowymi, na liderów wdrażania idei mądrych miast wyrosły metropolie jak Londyn, Amsterdam czy Singapur, które zamiast odgórnych wizji rozwoju stworzyły technologie nazywane „platformami inteligentnego miasta”.

Obecnie miasta aspirujące do miana „smart cities” zakładają, że ich zadaniem jest stworzenie warunków do optymalizacji funkcjonowania miasta, a podstawowy cel stanowi zebranie wszystkich możliwych danych o funkcjonowaniu i ich udostępnienie. Ma to pozwolić na stworzenie systemu kontroli i zarzadzania w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że dane generowane przez miasto będą wykorzystywane do optymalizacji jego funkcjonowania. Przykładem może być połączenie danych pogodowych i transportowych, aby lepiej dopasować popyt i podaż taksówek, gdy pada deszcz, co zostało kilka lat temu wprowadzone w Singapurze.

Kluczową barierą we wdrażaniu inteligentnego miasta była i wciąż jest infrastruktura. Dotychczasowa sprawność sieci telekomunikacyjnej (a szczególnie jej przepustowość) nie pozwalała na masowe wdrażanie systemów opartych na czujnikach zbierania danych (które są głównym ogniwem „Internetu Rzeczy”; IoT). Gdynia wdrażając jako pierwsza w Polsce technologię 5G staje się miastem-symbolem rewolucji w zarządzaniu miastem, która niedługo się rozpocznie. Najważniejszy aspekt ma oczywiście charakter promocyjny i reklamowy – miasto ma szansę przyciągnąć do siebie projekty pilotażowe i firmy zainteresowane testowaniem swoich rozwiązań, które wymagają nowej technologii. Jednak Gdynia zyskuje również rozwiązanie, które szybko może pomóc w usprawnieniu zarządzania miastem, co może się przełożyć na znaczący wzrost atrakcyjności inwestycyjnej samorządu.

Wszystko wskazuje na to, że inteligentnymi miastami przyszłości nie będą te tworzone od góry, ale te, które stały się bardziej inteligentne organicznie. Miasta nie będą wyglądały inaczej niż obecnie, ale będą działać wydajniej dzięki generowaniu i „rozumieniu” danych.

Dzisiaj każde miasto chce być miastem smart, a 5G to konkretne rozwiązanie, które umożliwia stosowanie w czasie rzeczywistym precyzyjnego parametryzowania jakości powietrza czy układu ruchu drogowego. To też rozwiązania, które przekładają się na nowoczesny transport. Wiele mówi się dziś o transporcie autonomicznym, dla którego technologia 5G jest kluczowa (2)
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Gdynia - pierwsze miasto w Polsce z dostępem do 5G

Korzyści

 • Wdrożenie przełomowej technologii w rozwoju miast
 • Wykreowanie promocyjnego argumentu w przyciąganiu firm i studentów
 • Prowadzenie kampanii informacyjnych, czyli oswajanie mieszkańców z nową technologią, która wywołuje kontrowersje
 • Możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu „smart cities”, dla których dotychczasowa infrastruktura technologiczna była niewystarczająca
 • Szansa przyciągnięcia firm i startupów, które potrzebują „poligonu” do testowania swoich rozwiązań

Rekomendacje

 • Umożliwienie firmom telekomunikacyjnym rozwoju sieci 5G (współpraca w zakresie infrastruktury i promocji)
 • Wykorzystanie sieci 5G do zbierania danych o funkcjonowaniu miasta
 • Stworzenie platformy do udostępniania danych o mieście – konkretne rozwiązania ich wykorzystania powinny proponować firmy, uczelnie i startupy
 • Promocja technologii 5G jako zmieniającej codzienne funkcjonowanie miasta

Przypisy:

 1. http://www.administrator24.info/artykul/id11787,gdynia-pierwszym-polskim-miastem-z-siecia-5g
 2. Ibidem
 3. https://www.money.pl/gospodarka/5g-w-gdyni-podpisano-porozumienie-6465211751323777a.html

Warunki RODO

Warunki RODO