Kashiwa, Japonia Ochrona zdrowia

Technologia w trosce o zdrowie

Wielkość miasta

Duże (414 tys. mieszkańców)

Obszar wdrożenia

Ochrona zdrowia

Kashiwa: Technologia w trosce o zdrowie

Opis rozwiązania

Starzejące się społeczeństwo i stagnacja gospodarcza są od dawna wyzwaniem dla Japonii. To przyświecało powstaniu Kashiwa-no-ha Smart City – inteligentnego miasta nowej generacji.

W 2000 r. rząd prefektury Chiba zainicjował rozwój 273-hektarowej dzielnicy w północnej części 400-tysięcznego miasta Kashiwa. Stworzył wówczas platformę współpracy między interesariuszami projektu. W 2005 r. powstała stacja Kashiwa-no-ha Campus na linii kolejowej Tsukuba Express  - na ten rok datuje się rozpoczęcie przedsięwzięcia.

Aby stworzyć miasto nowej generacji przedstawiciele lokalnych władz połączyli w projekcie współpracę różnych zainteresowanych stron: sektora publicznego (tj. administrację centralną i lokalną miasta Kashiwa), sektora prywatnego (m.in. głównego dewelopera w Japonii Mitsui Fudosan i przewoźnika kolejowego Metropolitan Intercity Railway Company), środowisko akademickie (tj. Uniwersytet Tokijski i Uniwersytet Chiba) oraz organizacje non-profit.

Projekt wymagał pracy w dwóch etapach, z których pierwszym był rozwój 13-hektarowego obszaru pilotażowego, tzw. Gate Square, wokół stacji Kampusu Kashiwanoha, który miał służyć jako centrum Kampusu Kashiwanoha.

Oficjalne otwarcie Gate Square w 2014 roku zwieńczyło pierwszy etap rozwoju inteligentnego miasta, a obszar pilotażowy zaczął w pełni funkcjonować. Początkowa powierzchnia zabudowy wynosząca 127 tys. metrów kwadratowych jest użytkowana przez 5 tys. mieszkańców i tysiąc pracowników, a odwiedza ją 7 mln osób rocznie. Na jej terenie funkcjonuje pierwsza w Japonii inteligentna sieć energetyczna, do której podłączone są obiekty mieszkalne, biurowe, handlowe, edukacyjne i medyczne.

Drugi etap budowy miasta nowej generacji jest obecnie w trakcie realizacji i ma zostać ukończony w 2030 r. W tej części powierzchnia pilotażowa ma wzrosnąć do 3 mln metrów kwadratowych. Na tym obszarze planuje się budowę centrum sztucznej inteligencji oraz centrum badań nad nowego typu urządzeniami medycznymi. Po zakończeniu tego etapu przewiduje się, że miasto będzie miało 26 tys. mieszkańców, 10 tys. pracowników i 10 mln odwiedzających rocznie.

W ramach inteligentnego miasta został wdrożony projekt "Kashiwa-no-ha Smart Health", który codziennie monitoruje zdrowie mieszkańców. Projekt łączy cyfrowe urządzenia, takie jak rejestratory danych z opasek na rękę i inteligentne wagi z funkcjami komunikacyjnymi, z systemem analizy danych zdrowotnych, który wyświetla stan zdrowia użytkowników na ich komputerach osobistych lub smartfonach. Mieszkańcy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu swojego zdrowia przez całą dobę, widzą także informację o tym jak ćwiczą, ile kalorii spożywają i jak przyrasta ich tkanka tłuszczowa.

W projekcie pilotażowym, który był przeprowadzany w pierwszej połowie 2013 r., wzięło udział 151 mieszkańców Kashiwa-no-ha. Każda z nich została przydzielona do jednego z trzech obszarów testowych:

  • Kurs A: otrzymanie mentoringu, monitora aktywności, skali cyfrowej oraz interfejsu internetowego.
  • Kurs B: otrzymanie mentoringu i monitora aktywności.
  • Kurs C: otrzymanie monitora aktywności.

W ramach inteligentnego miasta został wdrożony projekt "Kashiwa-no-ha Smart Health", który codziennie monitoruje zdrowie mieszkańców

Uczestnicy pierwszej i drugiej grupy wzięli udział w warsztatach, podczas których dowiedzieli się od profesjonalistów, jak ważna jest aktywność fizyczna i regularny sen.

Ponadto otrzymali zegarek typu "wearable device", który rejestrował ich aktywność. Dodatkowo uczestnikom została przekazana waga cyfrowa, która rejestrowała wagę i ilość tkanki tłuszczowej użytkownika. Wszystkie dane były przesyłane i analizowane, a przy pomocy interfejsu online uczestnicy mogli je zobaczyć w różnych formach graficznych np. wykresy zmiany wagi w czasie, BMI, rozrysowanie poziomu aktywności. Dodatkowo dostępne były wzorce snu, częstotliwość i intensywność ćwiczeń.

Wyniki testu pokazały, że osoby, które miały dostęp do interfejsu internetowego i były w stanie wizualizować swoją codzienną aktywność, miały największą szansę na zmianę stylu życia.

Projekt pilotażowy zakończony był ankietą, w której uczestnicy odpowiedzieli na serię pytań dotyczących wpływu projektu na ich styl życia. Zapytani, czy program był "przydatny w utrzymaniu i poprawie zdrowia", 74 proc. uczestników kursu A zgodziło się lub zdecydowanie się zgodziło z tym stwierdzeniem. Było to o 20 proc. więcej niż w przypadku uczestników Kursu B - 59 proc. i Kursu C - 53 proc. Poziom aktywności fizycznej wzrósł najbardziej u osób, które uczestniczyły w Kursie A - wzrost o 37 proc., w porównaniu z uczestnikami Kursu B - wzrost o 26 proc. lub Kursu C - wzrost o 5 proc.

W wyniku projektu pilotażowego wyciągnięto wniosek, że rejestracja danych dotyczących zdrowia i aktywności nie jest wystarczająca, aby wpłynąć na styl życia obywateli. Potrzebne jest im wsparcie profesjonalistów, tak by mogli zrozumieć sens rejestrowanych danych. Jednak ich wizualizacja w połączeniu z profesjonalnym wsparciem ma znaczący wpływ na tryb życia użytkowników systemu.

Organizacja projektu

Jednostką skupiającą realizatorów i koordynującą działania jest Urban Design Center Kashiwa-no-ha (UDCK) - to niezależna organizacja utworzona, zarządzana i finansowana przez partnerów. Funkcjonuje jako think-tank badawczy i koordynator współpracy.

Całością dowodzi jednostka nazwana Miejską Stacją Zdrowia - kompleksowy ośrodek opieki zdrowotnej. W tym projekcie kluczową rolę odgrywa partnerstwo akademicko-przemysłowe między Tokijskim Instytutem Gerontologii a miastem Kashiwa, mające na celu zaprojektowanie infrastruktury tak, aby przyczyniła się do wydłużenia okresu samodzielności osób starszych.

Finansowanie

Test był finansowany w ramach całości projektu Kashiwa-no-ha, który otrzymał wsparcie rządu w Tokio.

Pochwal się swoim wdrożeniem

Wdrożyłeś innowacyjne rozwiązanie w swoim mieście? Powiedz nam o tym!

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Captcha musi być zaznaczona

Warunki RODO

Warunki RODO