Kraków Energetyka i środowisko

Monitorowanie zużycia mediów dla czystszego środowiska i oszczędności

Obszar wdrożenia

Energetyka i środowisko

Źródło finansowania

Środki własne miasta

Wielkość miasta

Duże (770 tys. mieszkańców)

Województwo

Małopolskie

Jedną z najważniejszych funkcji Energy Lab jest dostarczanie sugestii dotyczących potencjalnych działań dla konkretnych obiektów lub ich zespołów

Krótki opis rozwiązania

Konieczność podjęcia działań optymalizacyjnych zużycie gazu, ciepła, energii elektrycznej i wody została zdeterminowana przyjęciem przez Kraków Planu Gospodarki Niskoemisyjnej1. Jego celem było zwiększenie efektywności energetycznej obiektów publicznych, które miało przyczynić się do wykreowania oszczędności i pozytywnie wpłynąć na środowisko. Współpraca Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa ze spółką PGE Energia Ciepła S.A. zaowocowała wdrożeniem monitoringu zużycia mediów, pokrywającym 636 gminnych budynków użyteczności publicznej o powierzchni około 1,5 mln m2. Zaimplementowany system bazuje na aplikacji Energy Lab, która pozwala na analizę i monitorowanie bieżącego wykorzystania mediów w trybie ciągłym. Rejestruje również zużycie ciepła, wody i gazu, konsumpcje energii elektrycznej oraz dostarcza rekomendacje (optymalizacja taryf, weryfikacja mocy zamówionej i liczby układów pomiarowych, rozwiązania dla kompensacji mocy biernej2) mogące zwiększyć efektywność całego systemu. W 2018 roku łączny koszt zużycia mediów w monitorowanych budynkach spadł o niemal 700 tysięcy złotych w stosunku do roku poprzedniego3.

Problem

 • Duża ilość niewydajnych energetycznie budynków użyteczności publicznej wymagających termomodernizacji
 • Zawyżone zużycie mediów wynikające ze strat przesyłowych, przekładających się na podwyższone koszty eksploatacji
 • Kompensowanie strat przesyłowych powodujące zwiększoną emisję gazów cieplarnianych

Obecnie dysponujemy szczegółowymi danymi dla poszczególnych budynków za dwa pełne lata. To dobra podstawa do oceny stanu technicznego budynków i sposobu ich eksploatacji. (…) Jako przykład praktycznego wykorzystania zebranych danych podam analizę warunków zakupowych energii elektrycznej (…), która wskazała nisko kosztowe działania przynoszące oszczędności na poziomie 1,5 mln zł rocznie. System posłuży nam również do monitorowania trwałości efektów zastosowanych rozwiązań12

Andrzej Łazęcki, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa

Szczegółowy opis rozwiązania

Zgodnie z założeniami polityki energetyczno-klimatycznej miasta i ustawy o efektywności energetycznej4, Kraków od kilku lat prowadzi projekty mające na celu poprawę wydajności energetycznej samorządu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska5. Monitoring wykorzystywania mediów Energy Lab jest rozwiązaniem redukującym zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody, a w konsekwencji obniżającym koszty.

System zbiera informacje o wykorzystaniu mediów z 636 publicznych budynków o powierzchni 1,5 mln m2, dzięki którym możliwe staje się znalezienie placówek wymagających działań podnoszących ich efektywność energetyczną. Narzędzie informatyczne dostarcza ocenę obiektu w czterech obszarach: zużycia mediów, wpływu na środowisko, efektywności energetycznej oraz kosztów6.

Podpisana umowa dotycząca monitoringu mediów obejmuje budynki urzędów, szkoły, szpitale i muzea. Placówki wykazujące gorszą efektywność energetyczną są poddawane ciągłym optymalizacjom, w tym termomodernizacji7. Większość budynków stanowią obiekty związane z oświatą i kulturą (59%) oraz mieszkalnictwem komunalnym (27%)8. Aplikacja działa na zasadzie tzw. pętli samodoskonalącej, która wykorzystując zebrane dane, usprawnia swoje działanie automatycznie, dostosowując odpowiednio kalibracje. Jedną z najważniejszych funkcji Energy Lab jest dostarczanie sugestii dotyczących potencjalnych działań dla konkretnych obiektów lub ich zespołów9.

Dodatkowe uzupełnienie systemu stanowią szkolenia podmiotów zarządzających budynkami użyteczności publicznej10, obejmujące prezentację informacji zebranych przez aplikacje oraz możliwości wykorzystania danych wygenerowanych podczas analiz11.

System monitorowania mediów obniżył w roku 2018 wydatki na zużycie mediów o prawie 700 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego. Działania miasta w tym zakresie zostały uhonorowane nagrodą ECO-MIASTO w kategorii efektywność energetyczna budynków wśród miast powyżej 100 000 mieszkańców.

System Energy Lab (…) dowodzi, że monitorowanie i optymalizacja systemów technicznych wewnątrz budynków, może przynieść realne oszczędności. Oznacza to, że podnoszenie wydajności energetycznej, nie zawsze musi wiązać się z przeznaczeniem dużego budżetu inwestycyjnego na termomodernizację budynków13

Mariusz Michałek, dyrektor elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie

Kraków: Monitorowanie zużycia mediów dla czystszego środowiska i oszczędności

Korzyści

 • Zredukowanie kosztów energetycznych po stronie odbiorców energii cieplnej, elektrycznej oraz wody i gazu (system monitorowania mediów obniżył w roku 2018 wydatki na zużycie mediów o prawie 700 tys. zł14)
 • Mniejsza emisja gazów cieplarnianych, wynikająca ze zmniejszonego zapotrzebowania na energię
 • Łatwa lokalizacja budynków o niskiej efektywności energetycznej, co pozwoli przyspieszyć ich modernizację
 • Stworzenie bazy danych o zużyciu mediów pozwalającej na długoterminowe planowanie zakupu energii
 • Potencjał rozwoju systemu dzięki zastosowanej pętli samodoskonalącej się, która przetwarza i analizuje dane o zużyciu mediów, wizualizuje obiekty w przestrzeni, poddaje je wielokryterialnej ocenie i w konsekwencji rekomenduje konkretne działania w danym obiekcie lub grupie obiektów15

Rekomendacje

 • Wprowadzenie inteligentnych systemów monitorowania zużycia mediów
 • Udostępnienie części danych zebranych przez system publicznie w celu stymulowania inwestycji prywatnych
 • Rozszerzenie monitoringu zużycia mediów na jak najwięcej budynków użyteczności publicznej 
 • Współpraca z innymi systemami monitorującymi zużycie energii w celu wymiany dobrych praktyk i poprawienia działania sieci

Przypisy:

 1. https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=90606
 2. https://biznesalert.pl/pge-energia-ciepla-energetyla-media-rachunki/ (dostęp 21.01.2020)
 3. https://www.wnp.pl/energetyka/pge-energia-ciepla-w-monitorowanych-budynkach-spadl-koszt-zuzycia-mediow,344817.html (dostęp 16.01.2020)
 4. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000831/U/D20160831Lj.pdf (dostęp 21.01.2020)
 5. http://krakow.pl/aktualnosci/212975,29,komunikat,krakow_stawia_na_efektywnosc.html (dostęp 16.01.2020)
 6. http://krakow.pl/aktualnosci/219053,26,komunikat,krakow_optymalizuje_zuzycie_mediow_w_budynkach_uzytecznosci_publicznej.html (dostęp 16.01.2020)
 7. https://pgeenergiaciepla.pl/o-spolce/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/Ulatwienia-dla-klientow/Energy-Lab (dostęp 16.01.2020)
 8. https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/krakow-stawia-na-efektywnosc-energetyczna-5860.html (dostęp 16.01.2020)
 9. http://www.eco-miasto.pl/wp-content/uploads/2018/12/ECO_MIASTO_PL.pdf (dostęp 16.01.2020)
 10. https://biznesalert.pl/pge-energia-ciepla-energetyla-media-rachunki/ (dostęp 16.01.2020)
 11. https://www.cire.pl/item,179596,8,0,0,0,0,0,pge-energia-ciepla-wspiera-krakow-w-monitorowaniu-zuzycia-mediow-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej.html (dostęp 16.01.2020)
 12. https://pgeenergiaciepla.pl/aktualnosci/wszystkie/pge-energia-ciepla-wspiera-krakow-w-monitorowaniu-zuzycia-mediow-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej (dostęp 16.01.2020)
 13. Ibidem
 14. https://www.wnp.pl/energetyka/pge-energia-ciepla-w-monitorowanych-budynkach-spadl-koszt-zuzycia-mediow,344817.html (dostęp 20.01.2020)
 15. https://www.gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/100607/spore-oszczednosci-dzieki-monitoringowi-zuzycia-energii-w-krakowie (dostęp 16.01.2020)

Warunki RODO

Warunki RODO