Dostępność: Dostępny Rozwiązanie Komunikacja wewnętrzna

IntraDok - system elektronicznego obiegu dokumentów

Nazwa firmy: COIG SA

Adres strony internetowej: www.coig.pl

Nazwa rozwiązania:  Nowoczesnym system informatyczny, umożliwiający przetwarzanie dokumentów papierowych do postaci elektronicznej, a także obieg i bezpieczne ich przechowywanie.

Cel rozwiązania:

IntraDok jest nowoczesnym systemem informatycznym, umożliwiającym przetwarzanie dokumentów papierowych do postaci elektronicznej, obieg w formie elektronicznej oraz bezpieczne przechowywanie i udostępnianie wg definiowanych przez użytkownika uprawnień. Posiada ergonomiczny i intuicyjny interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW. Automatyzuje i usprawnia proces obsługi elektronicznego obiegu dokumentów i spraw w ramach realizowanych procesów biznesowych urzędu zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Jest rozwiązaniem wspierającym proces świadczenia e-Usług oraz nowoczesną wymianę korespondencji, w tym przez ePUAP. System spełnia krajowe regulacje prawne w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych.

Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu:

Bezpośrednio po uruchomieniu standardowej wersji IntraDok Zamawiający odniesie szereg korzyści i zyska nowe możliwości m. in.:

 • możliwość zdalnego zarządzania dokumentami w ramach telepracy (home office, praca zdalna),
 • obsługa spraw i dokumentów zgodna z instrukcją kancelaryjną,
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • natychmiastową weryfikację stanu załatwienia spraw,
 • monitorowanie terminowości załatwiania spraw,
 • zapobieganie przeterminowaniu dokumentów i spraw,
 • przeprowadzanie szybkiej, elektronicznej akceptacji treści dokumentów,
 • natychmiastowe przekazywanie dokumentów wewnętrznych,
 • natychmiastowe udzielanie wglądu w akta spraw upoważnionym osobom,
 • brak konieczności tworzenia akt pomocniczych w komórkach współpracujących,
 • automatyczne przygotowywanie pocztowej książki nadawczej,
 • możliwość przygotowania szablonów wydruku dokumentów,
 • możliwość zautomatyzowania procedur akceptacji dokumentów,
 • archiwizację dokumentacji.

Pełny opis dostawcy i rozwiązania znajduje się tutaj.

Podobne produkty