Dostępność: Dostępny Rozwiązanie E usługi

Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych e-SPDP

Nazwa firmy: GIAP

Adres strony internetowej: https://www.giap.pl/

Nazwa rozwiązania: Platforma e-usług publicznych E-SPDP: e-wypis i e-wyrys, e-zaświadczenie, eusterka, czy portal konsultacji online dla nowej procedury planistycznej, dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Cel rozwiązania:

Platforma e-usług publicznych E-SPDP, przygotowana z myślą o mieszkańcach gmin oraz o przedsiębiorcach prowadzących swoją działalność na tych obszarach. Dzięki, portalowi e-usług publicznych załatwienie sprawy jest możliwe całkowicie poprzez drogę elektroniczną.

Aby usprawnić codzienną pracę w urzędzie, zachęcamy do uruchomienia e-usług dostępnych od
zaraz, takich jak:

  • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku,
  • Wniosek o wydanie dokumentu wypisu, wyrysu, czy też zaświadczenia z dokumentów planistycznych,
  • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Oraz wiele innych. Rozwiązanie on-line daje Mieszkańcom możliwość kontaktu z urzędem w szybki, wygodny i bezpieczny sposób dla obu stron!

Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu:

  • Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu
  • Platforma, przygotowana z myślą o mieszkańcach gmin oraz o przedsiębiorcach prowadzących swoją działalność na tych obszarach, załatwienie spraw jest możliwe całkowicie poprzez drogę elektroniczną
  • Gotowe do wdrożenia, proste w obsłudze
  • Możliwość kontaktu z urzędem w szybki, wygodny i bezpieczny sposób
  • Mieszkaniec decyduje o przestrzeni publicznej online

Pełny opis dostawcy i rozwiązania znajduje się tutaj.

Podobne produkty