Dostępność: Dostępny Rozwiązanie E usługi

Wsparcie procesu inwestycyjnego – platforma UrbanView

Nazwa firmy: HyperView

Adres strony internetowej: https://www.hyperview.pl/

Nazwa rozwiązania: Platforma integracji i wymiany informacji samorządowej UrbanView

Cel rozwiązania:

 • Uporządkowany dostęp do syntetycznej informacji o JST,
 • Usprawnienie wymiany informacji i dokumentów pomiędzy wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu,
 • Usprawnienie obsługi postępowań,
 • Ułatwienie dostępu do informacji urzędowej dla internautów

Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu:

 • Dotarcie do szerokiego grona odbiorców w krótkim czasie,
 • Dostęp do aktualnej i uporządkowanej informacji wewnątrz Urzędu dla nieograniczonej liczny użytkowników,
 • Możliwość wymiany informacji wewnątrz Urzędu oraz z obywatelami/mieszkańcami,
 • Dostęp do danych i narzędzi analitycznych w kontekście sytuacji kryzysowych,
 • Możliwość publikacji uporządkowanej i aktualnej informacji w sieci Internet dla dowolnej liczby użytkowników,
 • Możliwość publikacji danych w Internecie w atrakcyjnej i komunikatywnej formie,
 • Możliwość ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie.

Pełny opis dostawcy i rozwiązania znajduje się tutaj.

Podobne produkty