Warszawa Energetyka i środowisko Zarządzanie miastem

Warszawa - Miejska platforma ekonomii współdzielenia

Obszar wdrożenia

Ekonomia współdzielenia

Źródło finansowania

Środki własne

Wielkość miasta

Duże (1,765 mln. mieszkańców)

Województwo

Mazowieckie

Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Wikimedia Commons Jadłodzielnia w Centrum Społecznym Paca w Warszawie (fot.Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl)

Opis Rozwiązania

WawaShare to platforma tworzona przez miasto stołeczne Warszawa od 2021 roku. Promuje inicjatywy w obszarze współdzielenia – nie tylko transportu, ale także infrastruktury, powierzchni biurowych, pomieszczeń mieszkalnych, żywności czy umiejętności. Otwarta jest zarówno dla podmiotów publicznych, prywatnych, jak i osób fizycznych.  

Aktualnie na platformie znajduje się ponad 100 projektów. W większości są to projekty realizowane przez różne komórki i jednostki Urzędu. Zgłaszane inicjatywy zewnętrzne mogą swoim zasięgiem wykraczać poza obszar Warszawy. 

Problem

 • Brak jednego miejsca informującego o miejskich i dzielnicowych działaniach z dziedziny ekonomii współdzielenia
 • Dotarcie do niewielkiego grona odbiorców, zwłaszcza w wypadku rozwiązań dzielnicowych
 • Potrzeba miejsc budujących lokalne wspólnoty i promującego innowacyjne rozwiązania
 • Potrzeba stworzenia punktu online pozwalającego na promocję pozytywnych działań biznesowych z obszarów ekonomii współdzielenia i ekonomii cyrkularnej.

Szczegółowy Opis Rozwiązania

„Technologia jest tylko narzędziem realizacji założonych celów rozwoju gospodarczego i społecznego. Dziś kluczową rolę odgrywają mieszkańcy. Tym samym Smart city jest koncepcją, która wsłuchuje się w potrzeby mieszkańców i w sposób naturalny się do nich dostosowuje. Funkcjonujące w mieście technologie służą ludziom, zapewniając im wygodę, bezpieczeństwo i podnosząc jakość życia” stwierdzała w artykule „Ekonomia Współdzielenia (sharing economy) jako Narzędzie Kreowania Smart City” opublikowanym w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej t. 19, z. 10, cz. 2  z 2018 r. Sabina Kauf. Z podobnego założenia wychodzą włodarze Warszawy, a miasto zmierza w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego – pierwszym krokiem do tego działania było stworzenie strategii #Warszawa2030. Jednym z jej elementów jest rozwój działań związanych ze współdzieleniem. Najnowszym z miejskich rozwiązań jest WawaShare - platforma stworzona przez warszawski ratusz w czerwcu 2021. Jej głównym celem jest z jednej strony zebranie wszystkich miejskich i dzielnicowych działań w tym obszarze, a także ukazanie miejskich działań firm i start-upów.

- Wdrożenie ekonomii współdzielenia jest dla nas jednym z głównych celów w nadchodzących latach. Miasta znane z otwartości na tego rodzaju usługi, przyciągają innowacyjne biznesy i dzięki temu dynamicznie się rozwijają. Obniżają koszty funkcjonowania i zapewniają wyższą jakość życia. W stolicy mamy już dobre przykłady tego typu inicjatyw, jak choćby popularny Warszawski Rower Publiczny Veturilo , który stał się alternatywnym środkiem transportu miejskiego. Namawiamy mieszkańców i mieszkanki naszego miasta, by dzielili się inicjatywami, wiedzą, pomysłami oraz doświadczeniem w budowaniu ekonomii współdzielonej Warszawy - mówiła Karolina Zdrodowska dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w rozmowie z portalem ngo.pl.


W ciągu niecałego roku na platformie miejskiej znalazło się ponad 100 projektów z takich obszarów jak infrastruktura, transport, wspólne powierzchnie biurowe, pomieszczenia mieszkalne i umiejętności. - W większości są to projekty realizowane przez różne komórki i jednostki Urzędu - informuje Wojciech Staszewski z Urzędu M.St. Warszawy. Jak dodaje, projekty mogą zgłaszać także użytkownicy - za pomocą formularza na stronie lub mailowo. Są one potem weryfikowane przez 3-osobowy zespół ekspercki. 


Przykładem jednej z inicjatyw, które znaleźć można na platformie jest warszawska „Spółdzielnia Kultury”, oddolnie stworzona internetowa przestrzeń, w której instytucje, organizacje, grupy nieformalne i wszyscy chętni, nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami – czy to przestrzenią, czy wyposażeniem pozwalającym na zorganizowanie warsztatu czy konferencji, czy na przykład sprzętem ogrodniczym. Pozwala to na zmniejszenie zapotrzebowania na nowe sprzęty czy przestrzenie, które zamiast kupowane mogą być nieodpłatnie wypożyczone. 

- Rosnąca liczba inicjatyw na platformie WawaShare świadczy o wysokim zainteresowaniu tym obszarem. Pozwala również na prowadzenie diagnozy potrzeb i problemów w zakresie współdzielenia - stwierdza Wojciech Staszewski.
 

Korzyści

 • Zwiększenie widoczności inicjatyw ekonomii współdzielenia w mieście 
 • Tworzenie odpowiedzialnej wspólnoty mieszkańców 
 • Wzmacnianie partnerstwa publiczno-prywatnego 
 • Edukacja mieszkańców odnośnie ekonomii współdzielenia i ich aktywizacja 
 • Zapewnienie wygody życia i działania lokalnego 

Rekomendacje

 • Rozpocznij od skupienia istniejących projektów lokalnych 
 • Myśl przede wszystkim o potrzebach mieszkańców, starając się odpowiadać na nie, wyjść naprzeciw również innym, ważkim kwestiom, jak np. ekologia  
 • „Parasolowe” rozwiązanie obejmujące całe miasto pozwala na lepszą diagnozę potrzeb i umiejscowienia zasobów. 
 • Wprowadź weryfikację podmiotów komercyjnych 

Warunki RODO

Warunki RODO