Akademia Miast Przyszłości

Weź udział w profesjonalnych warsztatach, uzyskaj certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i pomóż swojemu miastu przygotować się na wyzwania przyszłości!

Akademia Miast Przyszłości

Weź udział w profesjonalnych warsztatach, uzyskaj certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i pomóż swojemu miastu przygotować się na wyzwania przyszłości!


Dlaczego warto wziąć udział?

Akademia Miast Przyszłości jest programem strategicznego wsparcia skierowanym do osób pracujących w urzędach średniej wielkości miast (między 5 a 100 tysięcy mieszkańców). Jego celem jest przygotowanie samorządowców do budowania miasta świadomego swojej sytuacji, umiejącego wykorzystywać istniejące potencjały i gotowego na sprostanie nowym wyzwaniom.

To łącznie 6 spotkań wspólnej pracy i nauki. Uczymy się przez praktykę – efektem Akademii będą plany innowacyjnych działań lub narzędzi, które warto wdrożyć w średniej wielkości mieście. Dzięki możliwości współpracy z ekspertami ze świata administracji publicznej, biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych nawiązane zostaną partnerstwa, które mogą prowadzić do wspólnych projektów, grantów lub inwestycji, które przyspieszą rozwój miasta.

Uczestnicy programu wspólnie tworzą społeczność, która wymieni się wiedzą i doświadczeniem. Szczególnym zainteresowaniem tegorocznej Akademii objęte są wyzwania związane z projektowaniem innowacyjnych usług w miastach, aspekty dotyczące ESG, czyli środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu organizacyjnego oraz miejskiej rezyliencji, czyli cyberbezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Program składa się z 3 modułów realizowanych w formie spotkań stacjonarnych (dwudniowych) oraz online. Potwierdzeniem zdobytych podczas Akademii umiejętności będzie możliwość zdobycia certyfikatu.

Moduły Akademii Miast Przyszłości

* Moduł Leadership dedykowany jest wyłącznie włodarzom miast.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Akademii Miast Przyszłości

Do kogo skierowana jest Akademia?

Najbliższa edycja programu edukacyjnego skierowana jest do przedstawicieli średnich miast (mających między 5 a 100 tysięcy mieszkańców).

Kiedy odbywa się Akademia i ile trwa?

Akademia rozpoczyna się zjazdem w Warszawie w drugiej połowie października 2024. Zajęcia w formie online trwają od października do grudnia. Dwudniowy zjazd wieńczący wydarzenie odbędzie się w grudniu w Warszawie.

Ile kosztuje udział?

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy dbają o kwestie organizacyjne: prowadzący, materiały dydaktyczne, lunch oraz przerwa kawowa podczas zjazdu stacjonarnego. Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty dojazdu i zakwaterowania (w przypadku dwóch zjazdów stacjonarnych).

Jak zgłosić swój udział w Akademii?

Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w Akademii Miast Przyszłości przy użyciu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie projektu.

Ilu uczestników może oddelegować do udziału w projekcie miasto?

Każde miasto może oddelegować do udziału w projekcie nie więcej niż dwóch uczestników (ich profil został określony w regulaminie projektu, znajdującym się poniżej). 

Kim są eksperci prowadzący moduły Akademii?

Zajęcia w ramach Akademii Miast Przyszłości prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu miejskich innowacji, pracujący zarówno w instytucjach publicznych (na szczeblu centralnym i lokalnym), sektorze prywatnym (przedsiębiorstwa) jak i uniwersytetach, organizacjach branżowych oraz pozarządowych.

Gdzie kierować wszelkie pytania dotyczące projektu?

Na wszelkie pytania dotyczące projektu chętnie odpowiedzą jego koordynatorzy, dostępni pod adresem e-mail: [email protected].

Gdzie odbędą się zajęcia?

Większość sesji obecnej edycji Akademii Miast Przyszłości odbędzie się online. Zjazd pierwszy oraz finałowy będą miały miejsce w Warszawie.

Miejsce spotkań

Pierwszy i ostatni zjazd będą miały miejsce w Warszawie. Pozostałe zajęcia będą się odbywać w formie zdalnej

Dołącz do partnerów Akademii Miast Przyszłości

Warunki RODO

Warunki RODO