Jak wybraliśmy firmy technologiczne?

Firmy zostały wyselekcjonowane na podstawie kryteriów takich jak: model biznesowy (B2G i B2G2C), aktywność na rynku w ciągu ostatnich 3 lat czy innowacyjność usługi/produktu. Informacje te zostały zebrane na podstawie analizy danych zastanych, badania ankietowego, a także wywiadów z przedstawicielami miast i ekspertami z branży.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym współpracy samorządów z innowacyjnymi firmami technologicznymi.

Dołącz do mapy

Oferujesz rozwiązania technologiczne dla samorządów? Wypełnij formularz, aby dołączyć do mapy lub zaktualizować informacje o swojej firmie.

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane *
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione

Dozwolone pliki: .jpg, .png lub .svg

Captcha musi być zaznaczona

Warunki RODO

Warunki RODO