Miejskie wyzwania

Grafika "Klimaton dla Miast".

W weekend 3-5 grudnia, 125 uczestników maratonu programowania, wśród których byli m.in. programiści, analitycy danych czy UX-owcy, przez 48 godzin pracowało nad wyzwaniami 4 polskich miast.

Z grona półfinalistów jurorzy wybrali czterech zwycięzców – po jednym dla każdego wyzwania. Gratulujemy zwycięzcom!

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Klimatonu dla Miast.

Grafika "Klimaton dla Miast".

Zwycięskie rozwiązania

Lorem Ipsum

Gniezno. Rozwiązanie z zakresu monitoringu gospodarki ściekowej, agreguje i podsumowuje przekazane przez miasto dane, ale jego twórcy zaproponowali przebudowę całego procesu związanego z odprowadzaniem ścieków, w który zaangażowani są pracownicy urzędów, właściciele gospodarstw domowych, rolnych i przemysłowych, odbiorcy firm ascenizacyjnych i pracownicy punktu zlewnego.

Zespół Trzeci

Rybnik. Rozwiązanie pobiera dane historyczne dotyczące wykorzystania biletów okresowych i jednorazowych oraz aktualnego rozkładu jazdy i pozwala przeanalizować obciążenie linii autobusowych czy tramwajowych i przystanków. Docelowo oprogramowanie ma pozwolić zoptymalizować cały system komunikacji miejskiej w Rybniku.

Connected City

Rzeszów. Platforma Connected City składa się z danych uwzględniających zaludnienie Rzeszowa, zgłoszone podtopienia, lokalizację instytucji oświaty, położenie jednostek OSP, pomiarów czujników Airly i historię odczytów innych sensorów. Mapa umożliwia wyświetlanie wszystkich istniejących w Rzeszowie zagrożeń i filtrowanie ich w celu sprawnego zarządzania miastem.

ActiveEcoMobility

Wrocław. Projekt „Aktywnie do szkoły” zakłada stworzenie aplikacji dla uczniów oraz nauczycieli, która pozwala na zgłaszanie przez dzieci miejsc uważanych przez nie za niebezpieczne. Oprogramowanie powiadomi rodzica o zakończeniu przez jego pociechę samodzielnej podróży do szkoły i przydzieli punkty za aktywne pokonanie drogi.

Lorem Ipsum

Gniezno. Rozwiązanie z zakresu monitoringu gospodarki ściekowej, agreguje i podsumowuje przekazane przez miasto dane, ale jego twórcy zaproponowali przebudowę całego procesu związanego z odprowadzaniem ścieków, w który zaangażowani są pracownicy urzędów, właściciele gospodarstw domowych, rolnych i przemysłowych, odbiorcy firm ascenizacyjnych i pracownicy punktu zlewnego.

Zespół Trzeci

Rybnik. Rozwiązanie pobiera dane historyczne dotyczące wykorzystania biletów okresowych i jednorazowych oraz aktualnego rozkładu jazdy i pozwala przeanalizować obciążenie linii autobusowych czy tramwajowych i przystanków. Docelowo oprogramowanie ma pozwolić zoptymalizować cały system komunikacji miejskiej w Rybniku.

Connected City

Rzeszów. Platforma Connected City składa się z danych uwzględniających zaludnienie Rzeszowa, zgłoszone podtopienia, lokalizację instytucji oświaty, położenie jednostek OSP, pomiarów czujników Airly i historię odczytów innych sensorów. Mapa umożliwia wyświetlanie wszystkich istniejących w Rzeszowie zagrożeń i filtrowanie ich w celu sprawnego zarządzania miastem.

ActiveEcoMobility

Wrocław. Projekt „Aktywnie do szkoły” zakłada stworzenie aplikacji dla uczniów oraz nauczycieli, która pozwala na zgłaszanie przez dzieci miejsc uważanych przez nie za niebezpieczne. Oprogramowanie powiadomi rodzica o zakończeniu przez jego pociechę samodzielnej podróży do szkoły i przydzieli punkty za aktywne pokonanie drogi.

Korzyści

 

Nagroda pieniężna
30 000 zł dla zwycięskiego zespołu
w każdym z 4 miejskich wyzwań klimatycznych

 

Szansa na wdrożenie
Zwycięskie zespoły otrzymają wsparcie w przetestowaniu swoich projektów w miastach

 

Pakiet startowy
Umożliwiający wielogodzinną pracę
i odpoczynek w komfortowych warunkach

Zobacz jak zbudować najlepszy zespół i zwiększyć swoje szanse na udział w Klimatonie. Liczba uczestników jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o kwalifikacji do Klimatonu będzie decydowała motywacja, doświadczenie oraz interdyscyplinarność zespołu.

Wdrożenia z Hackatonu dla Miast

Poznaj wdrożenia z ubiegłorocznego Hackatonu dla Miast zorganizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i Centrum Govtech. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników, którzy rozwiązywali  4 najciekawsze wyzwania związane z pandemią, które zgłosiły miasta Chełm, Stargard, Świdnik i Zduńska Wola.

O wypracowanych rozwiązaniach i efektach wdrożeń możesz przeczytać tutaj. Zobacz także filmową relację z wydarzenia.

Harmonogram

 

Bądź na bieżąco

Jeśli chcesz pozostać na bieżąco i otrzymywać informacje o aktualnościach dotyczących procesu naboru wyzwań, rekrutacji zespołów czy transmisji wydarzenia – zapisz się do newslettera Klimatonu wypełniając formularz poniżej.

Organizatorzy

Partnerzy

Partner technologiczny

Partner organizacyjny

Mentorzy

Marcin Maliszewski
Joanna Samulska
Magdalena Ostoja-Chyżyńska
Robert Juszczyk
Piotr Hołubowicz
Katarzyna Marczuk

Najczęściej zadawane pytania

Temat pomocy

Kto może zgłosić zespół?

W Klimatonie mogą wziąć udział wyłącznie zespoły liczące od 3 do 5 Uczestników. Zespoły składają się z pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Nie mam jeszcze zespołu, co mogę zrobić?

Zapraszamy na dedykowany serwer Discord, gdzie znajdziesz inne osoby starające się skompletować zespół. Zgłoś się także przez formularz dla zainteresowanych udziałem, będziemy informować Cię na bieżąco o ogłoszeniu tematów wyzwań oraz terminach rekrutacji.

Kto powinien wejść w skład zespołu?

Sugerujemy, aby w skład zespołu wchodziło co najmniej dwóch programistów (back-end, front-end), projektant UX oraz osoba z doświadczeniem biznesowym. Jeśli w Twoim zespole brakuje którejś z wymienionych kompetencji, nasi mentorzy udzielą potrzebnego wsparcia w trakcie Klimatonu. Więcej informacji na temat tworzenia zespołu sprawdź w poradniku.

Czy mogę być członkiem więcej niż jednego zespołu?

Nie, możesz być członkiem tylko jednego zespołu.

Jakie kryteria będą decydowały o kwalifikacji zespołu?

Zgłoszenia będą oceniane na podstawie trzech kryteriów:  a. doświadczenia uczestników zespołu (ocenianego na podstawie łącznego, wykazanego w zgłoszeniu doświadczenia projektowego/zawodowego uczestników zespołu);  b. interdyscyplinarności zespołu (ocenianej na podstawie wykazanych we wniosku posiadanych przez zespół kompetencji w zakresie programowania/analizy danych, projektowania UX oraz kompetencji biznesowych);  c. motywacji zespołu (ocenianej na podstawie zgodności opisu motywacji zespołu zawartego we wniosku z celami Klimatonu oraz charakterystyką wybranego zadania konkursowego).

Jaki jest cel Klimatonu?

Wśród celów Klimatonu jest m.in.: przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom na terenach samorządów lokalnych, opracowanie rozwiązania konkretnego miejskiego problemu i przeprowadzenie jego wdrożenia, popularyzacja tworzenia innowacji technologicznych w modelu B2G i skalowanie opracowanych rozwiązań na całą Polskę.

Jakie wyzwania będę rozwiązywać?

Ty i Twój zespół podejmiecie jedno z czterech najciekawszych wyzwań klimatycznych zgłoszonych przez polskie miasta. Dokładne opisy wyzwań zostaną opublikowane 15 listopada – poinformujemy Cię o tym wysyłając wiadomość na adres email podany przez Ciebie w formularzu zgłoszenia zespołów lub formularzu dla zainteresowanych. Wtedy Twój zespół będzie mógł wybrać preferowane wyzwanie.

Co mogę wygrać?

Jeśli Twój zespół opracuje najlepsze rozwiązanie dla wybranego wyzwania, otrzymacie nagrodę w wysokości 12 tys. zł po zakończeniu Klimatonu oraz dodatkowe 18 tys. zł po realizacji wdrożenia w mieście partnerskim. Dla każdego uczestnika jest także przewidziany pakiet startowy oraz bony na dostawę jedzenia.

Gdzie i w jakiej formie odbędzie się wydarzenie?

Zespoły biorą udział w wydarzeniu w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji oraz platformy tekstowej, które umożliwią Wam komunikację z przedstawicielami miast i mentorami. Wydarzenie będzie transmitowane ze studia nagraniowego w Warszawie.

Co będzie działo się podczas wydarzenia?

W czasie Klimatonu Twój zespół będzie miał m.in. możliwość: skonsultowania pomysłów z przedstawicielami samorządu zgłaszającego wyzwanie, uczestnictwa w przydatnych warsztatach i ciekawych prezentacjach oraz spotkania z doświadczonymi mentorami. Wszystkie te aktywności są nieobowiązkowe, lecz stanowią podstawę do właściwego zrozumienia wyzwania oraz przygotowania prezentacji.

Co jest zadaniem Klimatonu?

Zadaniem Klimatonu jest opracowanie prototypu oprogramowania prezentującego podstawową funkcjonalność odpowiadającą na wyzwanie zgłoszone przez samorząd. Każdy zespół będzie musiał w wyznaczonym terminie przesłać prezentację projektu w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres [email protected] oraz udostępnić publicznie lub prywatnie na adres wskazany przez organizatora repozytorium w serwisie GitHub zawierające wszystkie pliki potrzebne do uruchomienia prototypu rozwiązania.

W jaki sposób będą oceniane projekty wypracowane podczas Klimatonu?

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów: kompletność i jakość prezentacji, skuteczność, funkcjonalne wykorzystanie udostępnionych zasobów Samorządu, jakość i innowacyjność MVP, możliwość implementacji w Samorządzie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia Klimatonu, skalowalność wdrożeniowa i biznesowa. Projekty będą oceniane zarówno przez przedstawicieli miast, organizatorów oraz doświadczonych programistów. 

Na czym będzie polegało wdrożenie projektu?

Po Klimatonie zwycięski zespół w porozumieniu z samorządem zgłaszającym wyzwanie przygotuje plan wdrożeniowy oparty na założeniach zaprezentowanych podczas Klimatonu. Wdrożenie będzie polegało na przetestowaniu funkcjonalności opracowanego rozwiązania w warunkach miejskich, z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury, a także przekazanie przedstawicielom miasta niezbędnej wiedzy (dokumentacja techniczna, szkolenie) do wykorzystywania oprogramowania po okresie wdrożenia. 

Ile będziemy mieli czasu na wdrożenie?

Wdrożenie projektu powinno zakończyć się nie później niż w dniu 31 maja 2022 roku. Dokładny harmonogram wdrożenia zostanie ustalony w porozumieniu zespołu z samorządem i będzie stanowił załącznik do umowy podpisywanej przez zespół.

Na jakie wparcie możemy liczyć podczas wdrożenia projektu?

W okresie wdrożenia projektu samorząd partnerski zobowiązuje się wyznaczyć swojego przedstawiciela, który będzie kontaktował się ze zwycięskim zespołem i koordynował konieczne działania po stronie samorządu. Organizator (Polski Fundusz Rozwoju) będzie nadzorował realizację planu wdrożeniowego uzgodnionego między samorządem a zespołem, a także zapewni wsparcie doradcze dla obu stron. Zespół będzie mógł także skorzystać ze wsparcia doświadczonego mentora zewnętrznego, który w zależności od potrzeb będzie mógł udzielić wsparcia biznesowego, samorządowego lub technologicznego.

Co jeśli nie uda się wdrożyć projektu?

Jeśli zwycięski zespół z jakichkolwiek względów nie doprowadzi do wdrożenia projektu, otrzyma tylko część nagrody (12 tys. zł) należną za opracowanie prototypu rozwiązania podczas Klimatonu. Samorząd będący partnerem Klimatonu zobowiązany jest umożliwić zwycięskiemu zespołowi wdrożenie rozwiązania na zasadach określonych w planie wdrożeniowym zaprezentowanym przez zespół.

Czy samorząd pokryje koszty związane z wdrożeniem projektu?

Zespoły są zobowiązane zaprezentować już podczas Klimatonu informacje o ewentualnych dodatkowych kosztach związanych z wdrożeniem, tak aby samorząd oceniający projekty miał wszelkie informacje konieczne do podjęcia decyzji biznesowej. Samorząd nie ma obowiązku pokrycia kosztów wdrożenia (np. zakupu dodatkowej infrastruktury informatycznej), jeśli plan wdrożenia akceptowany przez samorząd na etapie podpisywania umowy z zespołem nie zawiera informacji o konieczności poniesienia ww. kosztów.

Czy mój zespół może dalej rozwijać projekt po Klimatonie?

Tak, będzie taka możliwość. Zespoły, które zwyciężą w Klimatonie, na podstawie umowy z organizatorem (MFiPR) przeniosą na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do projektu w celu otrzymania nagrody. Na wniosek zespołu zainteresowanego rozwojem wypracowanego projektu oraz kolejnymi wdrożeniami, organizator udzieli zespołowi nieograniczonej czasowo i nieodpłatnej licencji na korzystanie z projektu. Zespoły, które nie otrzymały nagrody zachowują prawa majątkowe do projektów. Szczegółowe informacje o zasadach można znaleźć w regulaminie Klimatonu dla Miast.

Regulamin Klimatonu

Dziękujemy za zgłoszenia!

Grafika "Klimaton dla Miast".

W weekend 3-5 grudnia, 125 uczestników maratonu programowania, wśród których byli m.in. programiści, analitycy danych czy UX-owcy, przez 48 godzin pracowało nad wyzwaniami 4 polskich miast.

Z grona półfinalistów jurorzy wybrali czterech zwycięzców – po jednym dla każdego wyzwania.  Gratulujemy zwycięzcom!

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Klimatonu dla Miast.

Grafika "Klimaton dla Miast".

Wyzwania miejskie

Gniezno

Monitoring wody i odprowadzanych ścieków. Gniezno poszukuje rozwiązania, które pozwoli na wskazanie rozbieżności w zakresie bilansowania się ilości ścieków oddanych względem wody pobranej, a także wskaże potencjalne przyczyny rozbieżności i miejsc, w których one występują.

Rybnik

Analiza mobilności w transporcie publicznym. Wyzwanie miasta dotyczy zaprojektowania narzędzia do wizualizacji danych, które pozwoli na analizę potoków pasażerskich, dzięki czemu będzie możliwa poprawa efektywności transportu publicznego.

Rzeszów

Mapowanie zagrożeń klimatycznych. To wyzwanie obejmuje stworzenie mapy zagrożeń związanych z retencją wód oraz zanieczyszczeniem powietrza, która pozwoli na identyfikację obszarów szczególnie narażonych i ułatwi interwencję.

Wrocław

Zwiększenie aktywnej mobilności uczniów. Wyzwaniem Wrocławia jest zwiększenie liczby dzieci i młodzieży docierających do szkół w sposób aktywny: pieszo, rowerem czy hulajnogą, co pozwoli ograniczyć duży ruch samochodowy wokół szkół i pomoże budować dobre nawyki komunikacyjne.

Gniezno

Monitoring wody i odprowadzanych ścieków. Gniezno poszukuje rozwiązania, które pozwoli na wskazanie rozbieżności w zakresie bilansowania się ilości ścieków oddanych względem wody pobranej, a także wskaże potencjalne przyczyny rozbieżności i miejsc, w których one występują.

Rybnik

Analiza mobilności w transporcie publicznym. Wyzwanie miasta dotyczy zaprojektowania narzędzia do wizualizacji danych, które pozwoli na analizę potoków pasażerskich, dzięki czemu będzie możliwa poprawa efektywności transportu publicznego.

Rzeszów

Mapowanie zagrożeń klimatycznych. To wyzwanie obejmuje stworzenie mapy zagrożeń związanych z retencją wód oraz zanieczyszczeniem powietrza, która pozwoli na identyfikację obszarów szczególnie narażonych i ułatwi interwencję.

Wrocław

Zwiększenie aktywnej mobilności uczniów. Wyzwaniem Wrocławia jest zwiększenie liczby dzieci i młodzieży docierających do szkół w sposób aktywny: pieszo, rowerem czy hulajnogą, co pozwoli ograniczyć duży ruch samochodowy wokół szkół i pomoże budować dobre nawyki komunikacyjne.

Korzyści dla miasta

 

Innowacyjne rozwiązania
Dziesiątki programistów z całej Polski pracujący nad wyzwaniem Twojego miasta

 

Wsparcie we wdrożeniu
Pomoc doradcza Polskiego Funduszu Rozwoju i mentorów również po Klimatonie

 

Promocja miasta
Popularyzacja miasta jako odpowiedzialnego klimatycznie
i atrakcyjnego dla młodych talentów

Wdrożenia z Hackatonu dla Miast

Poznaj wdrożenia z ubiegłorocznego Hackatonu dla Miast zorganizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i Centrum Govtech. Do projektu zgłosiło się ponad 30 samorządów, spośród których 4 najciekawsze wyzwania związane z pandemią przesłały Chełm, Stargard, Świdnik i Zduńska Wola.

O powstałych rozwiązaniach i efektach wdrożeń możesz przeczytać tutaj. Zobacz także filmową relację wydarzenia.

Harmonogram

 

Bądź na bieżąco

Jeśli chcesz pozostać na bieżąco i otrzymywać informacje o aktualnościach dotyczących procesu naboru wyzwań, rekrutacji zespołów czy transmisji wydarzenia – zapisz się do newslettera Klimatonu wypełniając formularz poniżej.

Możesz również skorzystać z dedykowanego forum aby korzystać z doświadczeń innych samorządów i śledzić postępy projektu.

Organizatorzy

Partnerzy

Partner technologiczny

Partner organizacyjny

Mentorzy

Marcin Maliszewski
Joanna Samulska
Magdalena Ostoja-Chyżyńska
Robert Juszczyk
Piotr Hołubowicz
Katarzyna Marczuk

Najczęściej zadawane pytania

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie? Zapraszamy do zadania go na dedykowanym forum.

Temat pomocy

Kto może zgłosić wyzwanie?

Wyzwanie mogą zgłosić miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, związki międzygminne (w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), związki powiatowo-gminne (w rozumieniu art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym), gminy wykonujące zadania publiczne objęte porozumieniami, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz stowarzyszenia gmin (w rozumieniu art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Jak opracować miejskie wyzwanie?

W celu właściwego przygotowania miejskiego wyzwania zapraszamy do zapoznania się z dedykowanym poradnikiem oraz szablonem, z którego mogą Państwo korzystać podczas pracy nad opisem przed wypełnieniem formularza.

Ile wyzwań może zgłosić samorząd?

Każdy samorząd może zgłosić tylko jedno wyzwanie.

Do kiedy można zgłaszać wyzwania?

Do 3 listopada 2021 roku do godziny 17:00, wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie. 

W jaki sposób zostaną wyłonione 4 najlepsze wyzwania?

Spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń jury złożone z przedstawicieli PFR i MFiPR wyłoni 10 wyzwań półfinałowych w oparciu o kryteria opisane w regulaminie. Samorządy, które zgłosiły wyłonione wyzwania półfinałowe zostaną zaproszone na warsztaty z przygotowania danych oraz będą miały 3 dni robocze na dopracowanie swoich zgłoszeń i przesłanie zestawu danych udostępnianych w ramach Konkursu.

Jury wybierze spośród 10 zgłoszeń finałowych 4 wyzwania, które staną się zadaniami konkursowymi Klimatonu, a zgłaszające je samorządy zostaną partnerami projektu.

Ile kosztuje udział?

Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla przedstawicieli miast jak i dla uczestników opracowujących rozwiązania do wyzwań. Miasto, które zostanie partnerem Klimatonu zobowiązuje się umożliwić wdrożenie zwycięskiego rozwiązania, natomiast nie ma obowiązku partycypowania w kosztach wdrożenia. Koszty osobowe zespołu wdrożeniowego zostaną pokryte z nagrody (30 tys. zł) finansowanej przez organizatorów.

Moje wyzwanie zostało wybrane. Co teraz?

Samorząd, którego wyzwanie zostanie wybrane stanie się partnerem Hackathonu. Programiści z całej Polski w ciągu 48 godzin opracują rozwiązania zgłoszonego problemu/potrzeby, a najlepsze spośród rozwiązań zostanie przetestowane w mieście w ciągu 6 miesięcy.

Partnerski samorząd zostanie poproszony o dopracowanie założeń wyzwania, przesłanie kompletnego pakietu danych ich prezentację w trakcie wydarzenia oraz o wyłonienie co najmniej dwóch pracowników, którzy będą reprezentowali miasto podczas Klimatonu w dniach 3-5 grudnia.

Gdzie i w jakiej formie odbędzie się wydarzenie?

Dwoje reprezentantów miasta partnerskiego zostanie zaproszonych w dniach 3-5 grudnia 2021 roku do Centralnego Domu Technologii w Warszawie, skąd poprowadzona będzie transmisja Klimatonu. Ze względu na ryzyko wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 zespoły programistów wezmą udział w Klimatonie w sposób zdalny, natomiast przedstawiciele miasta, mentorzy, prelegenci i członkowie jury będą obecni stacjonarnie. Organizatorzy zapewniają dwóm przedstawicielom miasta zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie na czas trwania Klimatonu. 

Ile będzie trwał Klimaton dla Miast?

Wydarzenie potrwa 48 godzin. Program Klimatonu przewiduje aktywności w godzinach 17:00 – 22:00 w piątek, 8:00 – 22:00 w sobotę oraz 8:00 – 17:00 w niedzielę. Zespoły uczestniczące w hackathonach często pracują również w porze nocnej, lecz Państwa dostępność dla zespołów poza godzinami przewidzianymi w agendzie jest dobrowolna.

Jakie aktywności są przewidziane dla przedstawicieli miast?

Podczas wydarzenia przedstawiciele miast wezmą udział w następujących aktywnościach: prezentacje wyzwań, warsztaty, panele dyskusyjne, sesje pracy z zespołami, prezentacje rozwiązań oraz obrady jury. Przewidziane są oczywiście również przerwy na posiłki i odpoczynek.

W jaki sposób zostanie wyłonione zwycięskie rozwiązanie?

Każdy zespół uczestniczący w Klimatonie przygotuje prezentację w formacie PDF oraz udostępni prototyp oprogramowania będącego rozwiązaniem wyzwania zgłoszonego przez miasto. Wszystkie projekty zgłoszone do godz. 10:00 dnia 5 grudnia zostaną ocenione zgodnie z kryteriami opisanymi w regulaminie Klimatonu. Wśród jury oceniającego każdy projekt będzie przedstawiciel miasta, przedstawiciel PFR, przedstawiciel MFiPR oraz doświadczony programista, którego zadaniem będzie weryfikacja jakości oprogramowania. Po 3 zespoły, które otrzymały w każdym z wyzwań najwyższą liczbę punktów zostaną zaproszone do zaprezentowania rozwiązań bezpośrednio przed finałowym jury, które zada zespołom pytania i ponownie oceni je zgodnie z kryteriami opisanymi w regulaminie. Zespół, którego rozwiązanie otrzyma najwyższą liczbę zdobytych punktów dla danego wyzwania zostaje zwycięzcą Klimatonu i otrzyma nagrodę oraz możliwość wdrożenia rozwiązania w mieście.

W jaki sposób dochodzi do wdrożenia?

Zespół podczas Klimatonu prezentuje plan wdrożeniowy i to on stanowi punkt wyjścia do pracy nad implementacją rozwiązania w warunkach miejskich. Po wydarzeniu przedstawiciele miasta, zespołu i Polskiego Funduszu Rozwoju spotkają się w celu ustalenia zasad komunikacji i doszczegółowienia planu wdrożeniowego. Następnie zespół podpisze umowę z Polskim Funduszem Rozwoju, której załącznikiem będzie zaakceptowany przez miasto plan wdrożenia. Po podpisaniu umowy zespół przystąpi do realizacji wdrożenia, które zakończy się najpóźniej 31 maja 2022 roku. Odbioru wdrożenia dokona Polski Fundusz Rozwoju po konsultacji z miastem partnerskim.

Jakie zaangażowanie jest wymagane od miasta na etapie wdrożenia?

Samorząd, w którym będzie przeprowadzane wdrożenie projektu powinien zapewnić udział swojego przedstawiciela w spotkaniach z zespołem, udostępnić dane oraz miejskie systemy potrzebne do poprawnego funkcjonowania wybranego rozwiązania (o ile zespół zgłosił takie zapotrzebowanie w prezentacji podczas Klimatonu), a także podjąć próbę rozwiązania ewentualnych barier formalnoprawnych utrudniających wdrożenie projektu.

Kto pokrywa ewentualne koszty utrzymania wdrożonego rozwiązania?

Kwestia ewentualnych kosztów utrzymania bądź modyfikacji wdrożonego rozwiązania po okresie uzgodnionym w planie wdrożenia jest ustalana indywidualnie między miastem a zespołem, bez udziału organizatorów konkursu. Polski Fundusz Rozwoju zapewni wsparcie doradcze dla przedstawicieli miast partnerskich w zakresie możliwych form kontynuacji wdrożonych projektów.

Regulamin Klimatonu

Warunki RODO

Warunki RODO