Weź udział w praktycznych warsztatach i przekonaj się, jaką moc mają miejskie dane! W trakcie trzech dni intensywnej pracy pod okiem ekspertów wypracujesz narzędzia analityczne, dzięki którym uporządkujesz procesy w Twoim mieście i znajdziesz sposoby na ich usprawnienie. Na koniec otrzymasz certyfikat ukończenia Kursu Analityka Miejskiego oraz gotową do wdrożenia koncepcję wykorzystania danych miejskich. Wejdź w kolejny rok z nowymi kompetencjami!

Kurs Analityka Miejskiego to bezpłatny program edukacyjny realizowany przez PFR dla Miast oraz Integrator Danych Miejskich IRMiR skierowany do przedstawicieli samorządów mający na celu zwiększenie ich umiejętności analitycznych w pracy z danymi miejskimi. Poprzez wypracowane w ramach kursu narzędzia analityczne urzędnicy będą mogli usprawnić procesy wewnętrzne w gminach i przyspieszyć przepływ informacji, zautomatyzować powtarzalne czynności, a także w bardziej efektywny sposób monitorować i optymalizować zasoby gminy i przewidywać przyszłe koszty.

W czasie trwania kursu 12 wybranych samorządów będzie pracowało na konkretnych miejskich wyzwaniach w obszarach: środowisko i adaptacja do zmian klimatu, gospodarka nieruchomościami, dostępność usług publicznych oraz monitorowanie rozwoju miasta. Spotkania odbędą się stacjonarnie w Warszawie. Program będzie okazją nie tylko do zdobycia merytorycznej wiedzy, ale również do wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami kursu oraz ekspertami od zarządzania danymi w miastach.

 

Dlaczego warto?

Zdobycie praktycznej wiedzy

Kurs to szansa na wypracowanie narzędzi analitycznych, które wykorzystasz do rozwiązania konkretnego problemu w mieście. Będziesz pracować warsztatowo, a efektem szkolenia będą wyniki analiz w postaci map czy wykresów oraz gotowa koncepcja wykorzystania miejskich danych.

Okazja do wymiany doświadczeń

Podczas pracy będziesz aktywnie współpracować z uczestnikami i uczestniczkami z innych miast, a także ekspertami IRMiR od danych miejskich. Nie zabraknie również czasu na integrację i podzielenie się dobrymi praktykami.

Wizyta w korpusie analityków miejskich

Drugi dzień warsztatów będzie okazją do przyjrzenia się pracy zespołu analityków miejskich w Urzędzie m.st. Warszawy. W ramach wizyty studyjnej opowiedzą o swoich działaniach i zaprezentują możliwości wykorzystania danych w praktyce.

Certyfikat ukończenia kursu

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników programu otrzyma certyfikat. Będziesz gotowy, żeby wdrażać dobre praktyki w swoim urzędzie. Zyskasz kompetencje do tego, by na co dzień wykorzystywać w swojej pracy dostępne zbiory danych.

Zdobycie praktycznej wiedzy

Kurs to szansa na wypracowanie narzędzi analitycznych, które wykorzystasz do rozwiązania konkretnego problemu w mieście. Będziesz pracować warsztatowo, a efektem szkolenia będą wyniki analiz w postaci map czy wykresów oraz gotowa koncepcja wykorzystania miejskich danych.

Okazja do wymiany doświadczeń

Podczas pracy będziesz aktywnie współpracować z uczestnikami i uczestniczkami z innych miast, a także ekspertami IRMiR od danych miejskich. Nie zabraknie również czasu na integrację i podzielenie się dobrymi praktykami.

Wizyta w korpusie analityków miejskich

Drugi dzień warsztatów będzie okazją do przyjrzenia się pracy zespołu analityków miejskich w Urzędzie m.st. Warszawy. W ramach wizyty studyjnej opowiedzą o swoich działaniach i zaprezentują możliwości wykorzystania danych w praktyce.

Certyfikat ukończenia kursu

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników programu otrzyma certyfikat. Będziesz gotowy, żeby wdrażać dobre praktyki w swoim urzędzie. Zyskasz kompetencje do tego, by na co dzień wykorzystywać w swojej pracy dostępne zbiory danych.

Do kogo skierowany jest program?

Do udziału zapraszamy grupy dwuosobowe, złożone z osób o kompetencjach analitycznych/informatycznych, które chcą zdobyć wiedzę na temat wykorzystania danych miejskich. Aby wziąć udział w programie, konieczne jest zaangażowanie obu zgłoszonych osób podczas wszystkich zaplanowanych aktywności w ramach kursu. Udział jest bezpłatny.

 

Decydenci
Pracownicy zaangażowany w procesy decyzyjne w mieście, wykorzystujący różnego typu dane lub analizy.

 

Pracownicy działów IT
Osoby o kompetencjach informatycznych, które chcą rozwinąć umiejętności obróbki, analizy i wizualizacji danych.

 

Miejscy analitycy
Osoby wykorzystujące w codziennej pracy zbiory danych, wykonujące raporty lub złożone analizy i operacje.

Harmonogram kursu

Rekrutacja uczestników kursu

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Pierwszy zjazd: warsztaty + wizyta studyjna

Drugi zjazd: warsztaty + prezentacja wyników

Program kursu

Wszystkie spotkania odbędą się stacjonarnie w centrum Warszawy. Czas pomiędzy zajęciami zostanie przeznaczony na pracę własną uczestników i indywidualne konsultacje z ekspertami IRMiR. Chęć udziału w kursie jest równoznaczna z deklaracją obecności wszystkich członków zespołu w zaplanowanych aktywnościach. Konieczne jest posiadanie m.in. jednego laptopa w zespole.


17 stycznia 2023

10:00 - 17:00

Wykład: Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych.
Jak podejmować lepsze decyzje w oparciu o analizę danych? Jak sformułować problem analityczny i dobrać metody i narzędzia analizy?

Wykład: Otwieranie danych miejskich
Czym są otwarte dane? Jakie korzyści wynikają z otwierania zasobów? Poznaj inspirujące przykłady produktów i usług bazujących na otwartych danych.

Warsztat: wypracowanie własnych pomysłów na rozwiązania wykorzystujące dane miejskie dla konkretnych grup docelowych.

17:00 - 20:00

Spotkanie networkingowe dla uczestników i uczestniczek kursu (zapewniamy nocleg w Warszawie).
 

18 stycznia 2023

10:00 - 15:00

Wizyta studyjna w Korpusie analityków miejskich Urzędu M.st. Warszawy  
Przyjrzenie się w praktyce pracy zespołu analityków.
 

31 stycznia 2023

10:00 - 17:00

Warsztat: dopracowanie koncepcji rozwiązań
Praca w grupach nad własną koncepcją narzędzia analitycznego.

Finałowe prezentacje zespołów
Przedstawienie 7-minutowej prezentacji przez każdy z zespołów, podsumowującej wyniki pracy własnej w trakcie kursu.

Partner merytoryczny

Projekt wspierają

Regulamin wydarzenia

Warunki RODO

Warunki RODO