Rozwijamy polskie miasta przyszłości

Pokazujemy przykłady najlepszych rozwiązań, szkolimy samorządowców, finansujemy inwestycje

Rozwijamy polskie miasta przyszłości

Pokazujemy przykłady najlepszych rozwiązań, szkolimy samorządowców, finansujemy inwestycje


Inspirujemy

Poznaj miejskie innowacje z Polski i świata

Szkolimy

Weź udział w szkoleniach i naucz się tworzyć inteligentne miasta

Finansujemy

Wdrażasz projekt? Sfinansuj go z Polskim Funduszem Rozwoju!

Inspirujemy

Poznaj miejskie innowacje z Polski i świata

Szkolimy

Weź udział w szkoleniach i naucz się tworzyć inteligentne miasta

Finansujemy

Wdrażasz projekt? Sfinansuj go z Polskim Funduszem Rozwoju!

Weź udział w programie szkoleniowym

Smiley face

Akademia Miast Przyszłości

Stwórz swoje miasto przyszłości - zyskaj finansowanie i doradztwo!

Dowiedz się więcej

PFR dla Miast

PFR dla Miast to program skierowany do przedstawicieli miast, oparty na trzech filarach - edukacji, doradztwie i finansowaniu. Celem działań prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju jest popularyzacja wiedzy na temat rozwoju inteligentnych miast, zwiększenie liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w polskich samorządach i ułatwienie dostępu do finansowania tego typu inwestycji.

Główne obszary tematyczne
 • Zarządzanie miastem
 • Mobilność miejska
 • Energetyka i środowisko
 • Bezpieczeństwo
 • Biznes i przedsiębiorczość
 • Edukacja
 • Mieszkalnictwo
 • Ochrona zdrowia

Zarządzanie miastem

 • Integracja działań strategicznych i operacyjnych
 • Partycypacja lokalnych interesariuszy w podejmowaniu decyzji
 • Otwieranie i zarządzanie danymi miejskimi
 • Bezpieczeństwo danych
 • Wdrażanie systemów informacyjnych
 • Budowa komórki ds. rozwoju miasta

Odwiedź serwis spółki

Mobilność miejska

 • Zarządzanie infrastrukturą drogową
 • Zarządzanie mobilnością poprzez dane
 • Trendy technologiczne w transporcie
 • Rowerowa polityka miasta

Odwiedź serwis spółki

Energetyka i środowisko

 • Lokalny rynek energii
 • Klastry energii i energetyka rozproszona
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Trendy technologiczne w energetyce
 • Odnawialne źródła energii

Odwiedź serwis spółki

Bezpieczeństwo

 • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej
 • Cyberbezpieczeństwo

Odwiedź serwis spółki

Biznes i przedsiębiorczość

 • Finansowanie inwestycji
 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
 • Inkubowanie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw
 • Kształtowanie rynku pracy
 • Tworzenie ekosystemu innowacji
 • Wsparcie pracodawców i pracowników
 • Skuteczna promocja miasta

Odwiedź serwis spółki

Edukacja

 • Współpraca biznes-oświata-JST
 • Budowa kompetencji przyszłości
 • Kreowanie i wspieranie innowacji
 • Laboratoria miejskich innowacji
 • Maratony programistyczne

Odwiedź serwis spółki

Mieszkalnictwo

 • Systemy wspierające planowanie przestrzenne
 • Systemy rozwijające obsługę procesu inwestycyjnego
 • Systemy do zarządzania przestrzenią miejską
 • Trendy technologiczne w budownictwie i gospodarce przestrzennej
 • Nowoczesne budownictwo
 • Prototypowanie przestrzeni miejskiej
 • Polityka rewitalizacyjna

Odwiedź serwis spółki

Ochrona zdrowia

 • Współpraca samorządów z placówkami medycznymi
 • Polityka senioralna
 • Telemedycyna w służbie miast
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i samotnych
 • Trendy technologiczne w zakresie ochrony zdrowia

Odwiedź serwis spółki

Aktualności

Miejskie innowacje w obliczu COVID-19, które zostaną z nami na dłużej

Jan Domagalski

26 maja 2020

Duże zainteresowanie Antykryzysową Platformą Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów

PFR dla Miast

21 kwietnia 2020

Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów

PFR dla Miast

9 kwietnia 2020

Nasza misja

Pochwal się swoim wdrożeniem

Wdrożyłeś innowacyjne rozwiązanie w swoim mieście? Powiedz nam o tym!

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Captcha musi być zaznaczona