Klimaton dla Miast – poznaliśmy rozwiązania, które odpowiedzą na problemy samorządów!

PFR dla Miast
Klimaton dla Miast – poznaliśmy rozwiązania, które odpowiedzą na problemy samorządów!

To był naprawdę pracowity weekend dla programistów i samorządowców! Podczas Klimatonu dla Miast, 30 zespołów tworzyło propozycje rozwiązań odpowiadających na wyzwania klimatyczne zgłoszone przez Gniezno, Rybnik, Rzeszów i Wrocław. Jurorzy wyłonili 4 zwycięskie rozwiązania. Kto wygrał i jak nowe technologie pomogą miastom?

W weekend 3-5 grudnia, 125 uczestników maratonu programowania, wśród których byli m.in. programiści, analitycy danych czy UX-owcy, przez 48 godzin pracowało nad wyzwaniami:

  • Gniezna - w zakresie monitoringu wody i odprowadzanych ścieków;
  • Rybnika – dotyczącego analizy mobilności w transporcie publicznym;
  • Rzeszowa – odnoszącego się do analizy i identyfikacji zagrożeń związanych m.in. ze smogiem i podtopieniami;
  • Wrocławia - z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa aktywnej mobilności uczniów.

Zespoły rywalizowały zarówno o nagrody z łącznej puli 120 tys. zł, jak i możliwość wdrożenia swojego rozwiązania w mieście proponującym wyzwanie. Uczestnicy Klimatonu dla Miast tworzyli projekty aplikacji na podstawie danych dostarczonych przez miasta. Przez całe wydarzenie mieli możliwość skonsultowania swoich prac z przedstawicielami samorządów oraz mentorami biznesowymi, miejskimi i z zakresu IT, pomimo, że Klimaton odbywał się w formie hybrydowej.

Zespoły miały okazję zobaczyć także prezentacje Marcina Popowicza z Nauki o Klimacie, Piotra Hołubowicza ze start-upu SEEDiA i reprezentanta ubiegłorocznego Hackathonu dla Miast – Roberta Juszczyka z Delvetio.

W jury Klimatonu dla Miast zasiadali:

  • Tomasz Tomasiak - Polski Fundusz Rozwoju – Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej,
  • Wiktoria Saganowska- zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Joanna Sabat - Climate-KIC,
  • Michał Gąsior – Centrum GovTech,
  • samorządowcy reprezentujący Gniezno, Rybnik, Rzeszów i Wrocław.

Jurorzy mieli za zadanie wybrać 4 zwycięzców, spośród 12 finałowych prezentacji. Pomimo burzliwych obrad, wszystkich członków komisji konkursowej połączyło przekonanie, że prace zespołów, zarówno pod kątem użyteczności, zrozumienia tematu i potrzeb miast, jak i kwestii deweloperskich, stały na bardzo wysokim poziomie.

Z grona półfinalistów jurorzy wybrali czterech zwycięzców – po jednym dla każdego wyzwania:

W przypadku problemu niebilansowania się pobieranej wody i oddawanych ścieków, który zgłosiło Gniezno, najlepsze rozwiązanie – w ocenie jury - stworzył zespół Lorem Ipsum.

Zaproponowane rozwiązanie z zakresu monitoringu gospodarki ściekowej, agreguje i podsumowuje przekazane przez miasto dane, ale jego twórcy zaproponowali przebudowę całego procesu związanego z odprowadzaniem ścieków, w który zaangażowani są pracownicy urzędów, właściciele gospodarstw domowych, rolnych i przemysłowych, odbiorcy firm ascenizacyjnych i pracownicy punktu zlewnego. Lorem Ipsum stawia na cyfryzację czynności administracyjnych i kontrolnych.

Zadanie analizy mobilności w transporcie publicznym postawione przez Rybnik wygrał Zespół Trzeci.

Ich rozwiązanie pobiera dane historyczne dotyczące wykorzystania biletów okresowych i jednorazowych oraz aktualnego rozkładu jazdy i pozwala przeanalizować obciążenie linii autobusowych czy tramwajowych i przystanków. Docelowo oprogramowanie ma pozwolić zoptymalizować cały system komunikacji miejskiej w Rybniku. Aplikacja, która wykorzystuje ponad 330 tys. danych przekazanych przez miasto, umożliwia wizualizowanie ich i wszechstronne filtrowanie.

Wyzwanie Rzeszowa polegające na stworzeniu mapy zagrożeń związanych m.in. ze zjawiskami takimi jak smog czy podtopienia, wygrał zespół Connected Life, który zaprojektował platformę Connected City.

Składa się ona z danych uwzględniających zaludnienie Rzeszowa, zgłoszone podtopienia, lokalizację instytucji oświaty, położenie jednostek OSP, pomiarów czujników Airly i historię odczytów innych sensorów. Mapa umożliwia wyświetlanie wszystkich istniejących w Rzeszowie zagrożeń i filtrowanie ich w celu sprawnego zarządzania miastem.

Problem zgłoszony przez Wrocław dotyczący zachęcenia uczniów i ich rodziców do pokonywania drogi do szkoły aktywnie, najlepiej rozwiązał zespół ActiveEcoMobility.

Jego projekt „Aktywnie do szkoły” zakłada stworzenie aplikacji dla uczniów oraz nauczycieli, która pozwala na zgłaszanie przez dzieci miejsc uważanych przez nie za niebezpieczne. Oprogramowanie powiadomi rodzica o zakończeniu przez jego pociechę samodzielnej podróży do szkoły i przydzieli punkty za aktywne pokonanie drogi.

Gratulujemy zwycięzcom!

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Ekspert Miast Przyszłości - profesjonalne szkolenie online dla samorządów od PFR
Wybrano cztery najciekawsze wyzwania klimatyczne polskich miast
Następny

Zainteresują Cię również