Termin: 2 kwietnia 2020

Moduł 1 Akademii Miast Przyszłości

Moduł 1: Inauguracja projektu i przedstawienie założeń

Pierwszy z modułów wyjątkowo jest jednodniowy. Jego cele to zarówno powitanie uczestników, zapoznanie ich ze szczegółami projektu i omówienie planu Akademii, jak również przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów w metodologii design thinking oraz możliwość wzajemnego zapoznania się uczestników.

Zagadnienia tematyczne

  • Oficjalne powitanie – Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
  • Prezentacja programu „PFR dla miast” – Eliza Kruczkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju
  • Omówienie planu Akademii Miast Przyszłości, przedstawienie partnerów i wyjaśnienie założeń konkursu „Miasto Przyszłości 2050”
  • Warsztaty Design Thinking dla JST - zdefiniowanie wyzwań stojących przed średnimi miastami w Polsce
  • Lunch i networking – podsumowanie pierwszego dnia

Warunki RODO

Warunki RODO