Termin: 6-7 maja 2020

Moduł 3 Akademii Miast Przyszłości

Moduł 3: Biznes i przedsiębiorczość

Trzeci z modułów jest dwudniowy. Jego głównym celem jest kompleksowe przyjrzenie się zagadnieniom związanym z biznesem i przedsiębiorczością.

Wśród poruszanych tematów znajdą się nie tylko Partnerstwo Publiczno-Prywatne czy środki europejskie dla miast, lecz również efektywne przygotowywanie i finansowanie inwestycji oraz analiza przykładowych case study z gruntu krajowego.

Zagadnienia tematyczne

  • Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) i inwestycje PFR. Współfinansowanie projektów z udziałem Funduszu Inwestycji Samorządowych PFR
  • Inwestycje PFR z perspektywy odbiorcy – doświadczenia spółek miejskich, jednostek samorządu terytorialnego, które skorzystały z oferty PFR
  • Środki europejskie dla miast. Prezentacja ogólnoeuropejskich programów operacyjnych wspierających rozwój miast (Horyzont 2020)
  • Efektywne przygotowanie i finansowanie inwestycji, prognoza i stan negocjacji z Komisją Europejską z perspektywy obszarów podlegających wsparciu w latach 2021-2027
  • Case study - termomodernizacja budynków miast Zgierz i Płock jako przykład pierwszej hybrydowej umowy PPP zrealizowanej w perspektywie finansowej 2014 – 2020

Warunki RODO

Warunki RODO