Łukasz Złakowski

Specjalista w zakresie prawa procesu inwestycyjnego, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami

Specjalista w zakresie prawa procesu inwestycyjnego, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1998). Dyplom MBA University of New Brunswick (2004).

  • W latach 2017-2018 Członek Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
  • W latach 2015-2018 Członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
  • W latach 2012-2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Ekspert ministerialny (Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki). Współwłaściciel Grupy INPLUS zajmującej się m.in. przygotowaniem i obsługą inwestycji mieszkaniowych, usługowych oraz infrastrukturalnych – w zakresie uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych, geodezyjnych, prawnych i finansowych, a także obsługą podmiotów publicznych oraz inwestorów prywatnych na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technologii (narzędzia GIS, dedykowane aplikacje do obsługi procesu, bazy danych, i in).

Warunki RODO

Warunki RODO