marcin-borek

Marcin Borek

Dyrektor Funduszu Inwestycji Samorządowych w Polskim Funduszu Rozwoju

Dyrektor Funduszu Inwestycji Samorządowych oraz doradca Zarządu w Polskim Funduszu Rozwoju. W ciągu swojej kariery zawodowej doradzał na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych, a także pozyskiwał fundusze na inwestycje. Ma szerokie doświadczenie we wspomaganiu samorządów w realizacji projektów – przygotowywał projekty wyłaniania partnerów prywatnych w modelu PPP dla miasta Łodzi, Warszawy i Poznania, a także dla miasta Ałmaty w Kazachstanie.

Wspierał doradczo wiele spółek samorządowych, kolejowych, przedsiębiorstw państwowych, takich jak: Polskie Koleje Państwowe, Polskie Koleje Górskie, Polskie Porty Lotnicze, Kraków Airport i inne. Wspomagał sektor prywatny, m.in. jedną z większych spółek wodno-kanalizacyjnych w Polsce w zakresie strukturyzacji projektu PPP, a także pozyskania finansowania na realizację przedsięwzięcia o wartości 1 mld PLN. Pełnił rolę wiodącego doradcy finansowego w licznych transakcjach fuzji i przejęć.

Marcin pełnił także rolę doradcy Rządu Polskiego w zarządzaniu pozyskiwaniem środków z UE na projekty infrastrukturalne. Był współtwórcą dobrych praktyk, które zostały przyjęte przez Rząd Polski jako standard.

Warunki RODO

Warunki RODO