szymon-ciupa

Szymon Ciupa

Ekspert ds. inteligentnych miast i geoinformacji

Ekspert ds. inteligentnych miast i geoinformacji. Autor bloga o miastach inteligentnych www.smartcity-expert.eu Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wspieraniu administracji samorządowej we wdrażaniu idei smart city oraz wykorzystania cyfrowych danych miejskich w zarządzaniu miastem, projektowania i rozwoju systemów smart city. Specjalizuje się m.in. tematyce strategii smart city, cyfrowej gospodarki przestrzennej, zastosowaniu danych miejskich i wskaźników do oceny wydajności miasta, normy „Zrównoważony rozwój społeczny: wskaźniki usług miejskich i jakości życia” ISO37120 oraz miejskich systemach informacji przestrzennej. Doradca miast ds. smart city w Związku Miast Polskich (w ramach Programu Rozwój Lokalny).

Realizował projekty z zakresu smart city, zrównoważonego rozwoju, geoinformacji oraz e-administracji m.in. dla: Miasta Stołecznego Warszawa, Urzędu Miasta Kielce (zdobywca wielu prestiżowych nagród za system informacji przestrzennej, w tym wyróżnienie podczas kongresu Smart City Expo w Barcelonie), Urzędu Miasta Przemyśl, Urzędu Miasta Gliwice, Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Urzędu Miasta Opole, Urzędu Miasta Toruń, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi czy Metropolii Poznań. Jako zewnętrzny ekspert wspierał miasta: Warszawa oraz Kielce w procesie certyfikacji ISO37120 „Zrównoważony rozwój społeczny Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”. Oba miasta uzyskały platynowe certyfikaty wydane przez World Council on City Data (miasto Kielce jako pierwsze w Polsce).

Jest autorem publikacji naukowych i artykułów, które ukazały się m.in. w Studiach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, The GIS Professional (USA), Przeglądzie Komunalnym, miesięczniku Urbanista, czasopiśmie Inteligentne Miasta i Regiony. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Absolwent Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarki Przestrzennej. Certyfikowany kierownik projektów (PMP).

Warunki RODO

Warunki RODO