Manchester, Wielka Brytania Zarządzanie miastem

Wdrażanie filozofii

Wielkość miasta

Duże (510 tys. mieszkańców)

Obszar wdrożenia

Zarządzanie miastem

Manchester: Wdrażanie filozofii

Opis rozwiązania

Liczący 500 tys. mieszkańców Manchester jest szóstym największym miastem w Wielkiej Brytanii i częścią drugiej najludniejszej aglomeracji na Wyspach Brytyjskich - Greater Manchester, gdzie w sumie żyje prawie 3 mln osób.

Manchester to typowe miasto post-przemysłowe. Lata jego świetności przypadają na okres rewolucji przemysłowej – nosiło wówczas przydomek Cottonpolis, gdyż znajdowały się tam najbardziej efektywne zakłady produkujące tekstylia. Do tego stopnia, że w Australii, Nowej Zelandii i Południowej Afryce pojęcie "manchester" jest nadal używane do określania tekstyliów domowych - tak mówi się na prześcieradła, poszewki na poduszki, ręczniki, itp.

Manchester zawsze był świetnie skomunikowany - handel i wyżywienie szybko rosnącej liczby ludności wymagały potężnej infrastruktury transportowej i dystrybucyjnej. W mieście został rozbudowany system kanałów, a Manchester był jedną ze stacji końcowych pierwszej na świecie międzymiastowej kolei pasażerskiej relacji Liverpool-Manchester. Konkurencja pomiędzy różnymi formami transportu utrzymywała koszty na niskim poziomie. W rezultacie Manchester stał się też miastem magazynów, które do dzisiaj stanowią istotny element zabudowy.

Miasto ma znaczące miejsce w historii marksizmu i polityki lewicowej; jest przedmiotem pracy Friedricha Engelsa "The Condition of the Working Class" z 1844 r. Sam Engels spędził znaczną część swojego życia w Manchesterze i okolicach. Karol Marks także odwiedzał Manchester, co wykorzystywane jest jako atrakcja turystyczna. Część magazynów jest obecnie hotelami, apartamentowcami lub lokalami gastronomicznymi. Przemysłowa spuścizna przyczyniła się do stworzenia jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów słynącego z technologii i nauk ścisłych. Z kolei ślady dziedzictwa filozofii społecznej można znaleźć w strategii wdrażania rozwiązań smart city.

Strategia miasta prowadzona pod nazwą CityVerve na dobre została wprowadzona w 2016 r. Opiera się na implementacji technologii internetu rzeczy (IoT) w ramach różnych działań prowadzonych w całym Manchesterze, jak np. ogólnomiejska sieć czujników, dostęp do technologii cyfrowych i edukacji w tym zakresie w Bibliotece Centralnej, miejska inicjatywa "Open Data" (dostęp do informacji), comiesięczne spotkanie "EcoHome Lab" dla mieszkańców, którzy chcą korzystać z "otwartego oprogramowania w celu lepszego zrozumienia energii w swoich domach" oraz oddolna organizacja innowacji cyfrowej "MadLab".

Bardzo ważne jest to, że projekt jest mocno zorientowany na stałą współpracę z mieszkańcami. Przykładowe rozwiązanie miejskie: system rowerów elektrycznych wyposażonych w światła z czujnikami ruchu, mający na celu poprawę mobilności i bezpieczeństwa na ulicach. Inteligentne światła rowerowe połączone z infrastrukturą CityVerve, co daje możliwość zebrania danych niezbędnych do poprawy efektywności infrastruktury rowerowej. Czujniki mogące anonimowo gromadzić dane wprowadzone przez użytkowników dotyczące np. jakości nawierzchni dróg, tras rowerowych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych. Anonimowe dane są gromadzone na stworzonej przez firmę BT platformie Internetu rzeczy Information Exchange i udostępniane w ramach ekosystemu CityVerve.

Aby pomóc zrozumieć, jak tworzone są wizualizacje danych dla rowerzystów korzystających z inteligentnego oświetlenia rowerowego, organizacja należąca do konsorcjum CityVerve - FutureEverything zorganizowała dedykowane warsztaty, w ramach których zaprezentowano interaktywną podróż rowerową w Manchesterze. Uczestnicy wspólnie przygotowali mapę podróży użytkownika, która odzwierciedla pozytywne i negatywne doświadczenia z „przejażdżki”. Uczestnicy zostali poproszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na zdarzenia, w których rowerzysta musiał zmienić kierunek lub zareagować na np. samochód lub przeszkodę na drodze.

Manchester stał się też miastem magazynów, które do dzisiaj stanowią istotny element zabudowy

Organizacja projektu

CityVerve to konsorcjum 20 organizacji, m.in. Rady Miasta Manchester, Manchester Science Partnerships, Uniwersytetu w Manchesterze, firmy z branży Internetu rzeczy Cisco, firmy telekomunikacyjnej BT. Projekt jest wspierany przez rząd w Londynie i rządową agencję Innovate UK.

Kluczową rolę odgrywają otwarte debaty, na przykład w ramach cyklu imprez publicznych, organizowanych w miejscach ważnych dla projektów smart city, umożliwiających ludziom zaangażowanie się i dzielenie spostrzeżeniami. W dalszym etapie wdrażane są projekty pilotażowe i demonstracyjne z ukierunkowaniem na łatwą informację zwrotną od obywateli.

Stworzone zostały komisje, w skład których wchodzą artyści oceniający projekty pod kątem kreatywności. W mieście działają też Mistrzowie Wspólnoty (w org. Community Champions), czyli osoby specjalnie przeszkolone w zakresie metod kreatywnego “ułatwiania życia”, tj. doboru technologii do rzeczywistych potrzeb jej użytkowników. Są oni obecni na wydarzeniach organizowanych w ramach forów społecznościowych, pełniąc tam rolę animatora dyskusji i zwiększając zaangażowanie mieszkańców.

Finansowanie

Manchester jest jednym z kilku miast uczestniczących w pięcioletnim projekcie "Triangulum", finansowanym przez Komisję Europejską, którego celem jest integracja ICT, mobilności i systemów energetycznych.

Samo CityVerve to finansowana przez rząd krajowy dwuletnia inicjatywa mająca na celu "zademonstrowanie zastosowań technologii i usług internetowych przedmiotów w czterech kluczowych obszarach: opieka zdrowotna, transport, energia i środowisko oraz kultura i społeczność".

  • Na realizację projektów w ramach CityVerve Manchester dostał 10 mln funtów (ok. 50 mln złotych).
  • Dodatkowo 6 mln funtów w projekty zainwestowały firmy prywatne.

Warunki RODO

Warunki RODO