Głogów Biznes i przedsiębiorczość

„Miejska Strefa Biznesu”– kuźnia lokalnych mikroprzedsiębiorców

Obszar wdrożenia

Biznes i przedsiębiorczość

Źródło finansowania

Budżet miasta

Wielkosć miasta

Średnie (67 tys. mieszkańców)

Województwo

Dolnośląskie

W Głogowie udało się stworzyć wspierającą się społeczność, która stanowi dużą wartość dla lokalnego rynku pracy

Krótki opis rozwiązania

We wrześniu 2018 roku miasto Głogów otworzyło „Miejską Strefę Biznesu” (MSB) – przestrzeń dla lokalnych mikroprzedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą. Strefa powstała w odpowiedzi na niską różnorodność perspektyw zawodowych w zdominowanym przez przemysł wydobywczy regionie.

Przez dwa pierwsze lata działalności MSB zorganizowała 30 szkoleń, 20 spotkań networkingowych oraz 250 konsultacji dla ponad 1000 Głogowian. Początkujący przedsiębiorcy otrzymują w Strefie kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach prowadzenia mikrodziałalności, począwszy od pomysłu na biznes poprzez sprzedaż pierwszych produktów aż po skalowanie i rozbudowę zespołu.

Unikalną cechą projektu jest trafna diagnoza potrzeb mikroprzedsiębiorców uzyskana dzięki współpracy Urzędu Miasta Głogów z lokalnymi działaczami społecznymi. W odpowiedzi na wysoki wskaźnik bezrobocia wśród mieszkanek Głogowa, Strefa prowadzi dedykowany program wspierający kobiety chcące założyć własną działalność gospodarczą. MSB udostępnia także bezpłatnie przestrzeń na przetestowanie pomysłów biznesowych, co ułatwia start zwłaszcza przedsiębiorcom nie posiadającym jeszcze przychodów.

 

Problem

 • Mała różnorodność perspektyw zawodowych w regionie opartym na przemyśle i budownictwie (aż 34,9% zatrudnionych według danych z 2018 r.)1
 • Wysoki wskaźnik bezrobocia wśród kobiet (64,9% spośród bezrobotnych to kobiety według danych z 2017 r.)2
 • Niskie kompetencje mieszkańców miasta w zakresie zakładania i rozwoju działalności gospodarczej
 • Brak wsparcia pozafinansowego dla mikroprzedsiębiorców

Szczegółowy opis rozwiązania

W Głogowie rynek pracy oparty jest głównie na przemyśle wydobywczym – największą liczbę pracowników zatrudnia KGHM, który posiada hutę miedzi na terenie miasta oraz cztery obszary górnicze w okolicznych powiatach3. Zatrudnienie w tym sektorze otrzymują głównie mężczyźni4, natomiast możliwości zawodowe kobiet są w regionie mocno ograniczone. Idealnie obrazuje to wysoki wskaźnik bezrobocia wśród mieszkanek Głogowa (11,7% według danych z 2017 roku), który był ponad dwukrotnie wyższy niż w przypadku mężczyzn (5,6%)5.

Aby poprawić sytuację mikroprzedsiębiorców i zaktywizować zawodowo kobiety, w czerwcu 2018 roku Urząd Miasta zaprosił do współpracy lokalne liderki z Głogowskiego Klubu Mikrobiznesu i po trzech miesiącach przygotowań otwarto Miejską Strefę Biznesu6. Miasto opłaciło ze swojego budżetu remont należącego do gminy lokalu, zakupiło podstawowe wyposażenie, podpisało umowę z operatorką Strefy i finansuje codzienną działalność projektu. W Strefie organizowane są regularne warsztaty i szkolenia, konsultacje indywidualne i grupowe oraz prezentacje produktów i usług lokalnych mikroprzedsiębiorców.

Szczególnie ważnym projektem w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet w Głogowie są „Spotkania Kobiet Przedsiębiorczych”, podczas których uczestniczki poznają się, dzielą swoim doświadczeniem i inspirują inne kobiety do zakładania własnych firm.

Od powstania Miejskiej Strefy Biznesu z jej usług skorzystało ponad 1000 Głogowian7. W Strefie przeprowadzono 250 konsultacji biznesowych, zorganizowano 30 szkoleń i warsztatów oraz 20 spotkań networkingowych. Działalność MSB zwiększyła efektywność, kompetencje i zasięg działalności początkujących głogowskich przedsiębiorców – uczestnicy m.in. przygotowali biznesplany, przetestowali pomysły na produkty i usługi z potencjalnymi klientami, a także poznali nowoczesne formy sprzedaży internetowej.

Z oferty Strefy najczęściej korzystały kobiety, co odpowiada początkowym założeniom projektu. Statystyki wskazują na poprawę ich sytuacji na rynku pracy w powiecie głogowskim – wskaźnik bezrobocia wśród kobiet zmalał z 11,7% w 2017 roku do 9,1% w 2019 roku8 . Za sukces przedstawiciele miasta uznają także poprawę współpracy między przedsiębiorcami i urzędnikami, czego efektem jest lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb.

Przedstawiciele urzędu początkowo wyobrażali sobie Miejską Strefę Biznesu w Głogowie jako inkubator innowacyjnych startupów. Rzeczywistość pokazała jednak, że większość miejskich mikroprzedsiębiorców jest zainteresowana prowadzeniem usługowych biznesów o lokalnym zasięgu i potrzebuje pomocy o innym charakterze niż firmy nastawione na szybki wzrost i międzynarodowe skalowanie. Dzięki zwinnemu podejściu do oferowanych usług Strefa szybko zdobyła przychylność lokalnego środowiska przedsiębiorców. W Głogowie udało się stworzyć wspierającą się społeczność, która stanowi dużą wartość dla lokalnego rynku pracy.

Przez wiele lat obserwowaliśmy, że młodzi przedsiębiorcy dostawali pieniądze z urzędu pracy na tworzenie własnych firm, natomiast na tym kończyło się wsparcie samorządu, później już nikt się nimi nie zajmował. Powstanie Miejskiej Strefy Biznesu wypełniło tę lukę poprzez wspieranie merytoryczne mieszkańców z pomysłami biznesowymi na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Arkadiusz Rojewski, kierownik Działu Polityki Gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta w Głogowie

Przestrzeń strefy udostępniana jest na testowanie usług i prezentacje produktów lokalnych rękodzielników, fot. Kamila Jamrozik

Korzyści

 • Otwarcie nowych możliwości zawodowych w regionie zdominowanym przez przemysł wydobywczy
 • Spadek bezrobocia wśród kobiet do 9,1% w 2019 roku9
 • Stworzenie lokalnej społeczności mikroprzedsiębiorców
 • Zwiększenie kompetencji biznesowych mikroprzedsiębiorców
 • Poprawa komunikacji pomiędzy urzędnikami a środowiskiem przedsiębiorców
 • Lepsze dopasowanie oferty mikroprzedsiębiorców do potrzeb mieszkańców miasta

Rekomendacje

 • Aktywna rola samorządu we wsparciu lokalnej przedsiębiorczości
 • Wnikliwa diagnoza potrzeb środowiska przedsiębiorców w konsultacji z lokalnymi działaczami
 • Bliska współpraca lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości z urzędem miasta, powiatowym urzędem pracy i organizacjami pozarządowymi
 • Nawiązywanie i wzmacnianie relacji lokalnych przedsiębiorców z przedstawicielami biznesu z pobliskich miejscowości
 • Dedykowana oferta strefy biznesu dla grup o podobnych potrzebach (np. rzemieślnicy, przedsiębiorcze kobiety, osoby bezrobotne)
 • Wsparcie za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji: bezpośrednie spotkania, konsultacje telefoniczne, portale społecznościowe

Przypisy:

 1. https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7010&idmp=704&r=o (dostęp 12.08.2020)
 2. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica (dostęp 12.08.2020)
 3. https://lubin.naszemiasto.pl/praca-w-regionie-kghm-najwiekszym-pracodawca-kto-nastepny/ar/c3-4326417 (dostęp 12.08.2020)
 4. https://kghm.com/sites/kghm2014/files/document-attachments/raport_zintegrowany_2017.pdf (dostęp 12.08.2020)
 5. https://www.polskawliczbach.pl/Glogow#rynek-pracy (dostęp 12.08.2020)
 6. http://tutajglogow.pl/2018/09/05/z-mysla-o-lokalnych-przedsiebiorcach-miejska-strefa-wspolpracy-od-10-wrzesnia-w-glogowie (dostęp 12.08.2020)
 7. https://myglogow.pl/miejska-strefa-biznesu-swietowala-pierwsze-urodziny/ (dostęp 12.08.2020)
 8. https://www.polskawliczbach.pl/Glogow#rynek-pracy (dostęp 12.08.2020)
 9. https://www.polskawliczbach.pl/Glogow#rynek-pracy (dostęp 12.08.2020)

Warunki RODO

Warunki RODO