Płock Biznes i przedsiębiorczość

Hackathon miejski – programowanie inteligentnego miasta

Obszar wdrożenia

Biznes i przedsiębiorczość

Źródło finansowania

Budżet miasta, prywatni sponsorzy

Wielkość miasta

Duże (120 tys. mieszkańców)

Województwo

Mazowieckie

Miasto zyskuje cenne pomysły, a także gotowe aplikacje bazujące na rzeczywistych danych i odpowiadające na konkretne problemy

Krótki opis rozwiązania

W listopadzie 2019 roku w Płocku zorganizowano trzecią edycję maratonu programistycznego „City Coders Hackathon”, którego celem było zaangażowanie obywateli w tworzenie rozwiązań informatycznych dla miasta. Uczestnicy w trakcie blisko 40 godzin prac mieli dostęp do wyselekcjonowanych baz danych (Urząd Miasta, poszczególne Spółki Miejskie), dzięki czemu mogli odnieść się do rzeczywistych zagadnień, a także dopasować projekty do unikalnej specyfiki regionu. Powstałe podczas wydarzenia rozwiązania dotyczyły następujących obszarów: wspieranie dla osób starszych w kontakcie z wolontariuszami, systemowe wsparcie w znalezieniu tymczasowej pracy na terenie regionu, dotarcie do wyznaczonego celu z uwzględnieniem najbardziej bezpieczną/ekologiczną trasy lub też najszybszego/najbezpieczniejszego środka transportu.

Organizacja wydarzenia pozwoliła wykorzystać talenty młodych ludzi do poprawy jakości życia w mieście. Zwycięzcy otrzymali możliwość wdrożenia seryjnego swoich produktów – modelowy przykład stanowi aplikacja „Płockostan”, informująca o jakości powietrza na terenie Płocka1. Dodatkową wartość dla samych uczestników były prace projektowe z cyklicznym wsparciem mentorów sprawdzające ich umiejętności i pozwalające nabyć praktyczne doświadczenie.

Problem

 • Relatywnie mała liczba cyfrowych rozwiązań skierowanych do mieszkańców
 • Czasochłonność i kapitałochłonność projektowania innowacji
 • Nieefektywne wykorzystanie danych gromadzonych przez miasto
 • Niewykorzystanie potencjału programistów w rozwoju miasta
 • „Drenaż mózgów” w małych i średnich miastach – migracja młodych, utalentowanych ludzi do największych metropolii2
 • Brak kultury użytkowania otwartych danych wśród przedsiębiorców3

Płock: Hackathon miejski – programowanie inteligentnego miasta

Szczegółowy opis rozwiązania

Rozwiązaniem, które pozwala wykorzystać zasoby otwartych baz danych i pomysłowość oraz umiejętności obywateli, są miejskie maratony programistyczne. Hackathon – od słów „hack”, czyli hakować oraz „marathon” - maraton, to wydarzenie polegające na intensywnym programowaniu zespołowym (najczęściej przez około 2 dni). Biorący w nim udział pracują w kilkuosobowych grupach mających w swoim składzie programistów (odpowiedzialnych za działanie aplikacji, a także interfejs użytkownika) i osoby odpowiedzialne za biznesową część projektu4.  W trakcie wydarzenia zapewniony jest mentoring, który dotyczy zarówno części technologicznej jaki i organizacyjnej projektów – dzięki czemu uczestnicy zdobywają konkretne doświadczenie zawodowe. Hackathon, to swego rodzaju kuźnia pomysłów, pozwalająca na szybki rozwój wartościowych rozwiązań.

W listopadzie 2019 roku miała miejsce już trzecia edycja maratonu programistycznego City Coders Hackathon, w której brały udział 32 trzyosobowe drużyny5. Z każdą kolejną edycją liczba uczestników się zwiększa (w 2017 roku było to 11 drużyn6, w 2018 – już 207), co stanowi dowód na wzrost zainteresowania formułą. Tematyka trzeciej edycji wydarzenia poruszała trzy obszary: inteligentne rozwiązania wspierające miejskie usługi publiczne, pomysły na usprawnienie poruszania się w mieście oraz promocja ekologii i bezpieczeństwa dla wszystkich pokoleń8. W poprzednich edycjach maratony zostały poświęcone takim tematom jak: mobilność, bezpieczeństwo i przedsiębiorczość9. Sama praca projektowa uwzględniała konsultacje z mentorami z urzędu miasta oraz z firm partnerskich, a także uczelni wyższych. Dostęp do baz danych miasta umożliwił szybkie zbadanie potencjalnych sposobów ich wykorzystania, a także otrzymanie prototypów, które mogą być następnie udoskonalane.

Uczestnicy po opracowaniu aplikacji zostali ocenieni, a najlepsze projekty nagrodzone. Wyłonieni zwycięzcy pozyskują wsparcie merytoryczne i finansowe niezbędne do późniejszego wdrożenia pomysłów (i zwiększenia ich skali). Podczas trzeciej edycji wydarzenia wyróżnione zostały trzy aplikacje – pozwalająca starszym osobom w kontaktowaniu się z wolontariuszami pomagającymi w codziennych problemach, program nawigacyjny pokazujący ekologiczną trasę do wyznaczonego celu oraz narzędzie ułatwiające znalezienie pracy dorywczej. Stworzenie nowych produktów przy tej formule jest niedrogie, a rezultaty projektu są dobrym punktem wyjścia do dalszego rozwijania technologii.

Formuła maratonów programistycznych wykorzystujących otwarte dane jest znana w całej Europie – w 2014 został zorganizowany pierwszy hackathon miejski w Brukseli, którego uczestnicy stworzyli aplikacje do monitorowania jakości powietrza i poznawania ciekawych miejsc w mieście.

Korzystanie z otwartych danych jest bardzo istotną praktyką także w Londynie, gdzie przynosi realne korzyści dla metropolii. Informacje z londyńskiej bazy danych dotyczące samej komunikacji miejskiej dały podstawę do stworzenia ponad 500 aplikacji i wygenerowały miejsca pracy dla 5000 osób. Łączny zysk ekonomiczny, jakie otwarte dane dostarczane w czasie rzeczywistym przynoszą miastu wynosi ponad 130 mln funtów rocznie. Dzięki aplikacjom korzystającym z otwartych danych pasażerowie są w stanie dokładnie zaplanować transport, a także chętniej decydują  się na podróż10.

Według europeandataportal.pl w Unii Europejskiej do 2020 roku utworzono około 75,000 nowych stanowisk pracy wynikających z możliwości wykorzystania danych publicznych. Raport ten mówi o wynikających z tego faktu oszczędnościach rzędu 1.7 mld EUR dla sektora publicznego11. Sama Polska w skali UE w kwestii otwartych danych jest sklasyfikowana jako „Fast Tracker”, czyli kraj dynamiczny, podążający za najnowszymi trendami zajmując w 2019 roku (7 miejsce w Europie)12.

Promowanie aktywnej postawy obywatelskiej jest niezmiernie ważne w tworzeniu wydajnego miasta przyszłości. Wydarzenia tego typu bardzo silnie stymulują przedsiębiorcze myślenie u młodych ludzi, dając im konkretne umiejętności, wartościowe na rynku pracy. Dzięki hackathonom mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na jakość lokalnego środowiska, przekonując się, że zaangażowanie w sprawy publiczne może przynieść wspólną korzyść13. Miasto zyskuje cenne pomysły, a także gotowe aplikacje bazujące na rzeczywistych danych i odpowiadające na konkretne problemy, które po pewnym dostosowaniu mogą być wdrażane

Płock: Hackathon miejski – programowanie inteligentnego miasta

Wykorzystanie danych gromadzonych przez miasta i udostępnianie ich mieszkańcom okazuje się być genialnym sposobem na tworzenie rozwiązań polepszających życie w miastach. Doskonale pokazali to uczestnicy płockiego hackathonu, na podstawie tych danych stworzyli bardzo użyteczne aplikacje

Tomasz Turczynowicz, organizator City Coders Hackathon Płock

Korzyści

 • Stworzenie prototypów rozwiązań gotowych do użycia w mieście
 • Aktywizacja mieszkańców zainteresowanych programowaniem i wykorzystanie ich potencjału dla dobra lokalnej społeczności
 • Krzewienie postawy odpowiedzialnego, aktywnego obywatelstwa
 • Budowanie poczucia wpływu mieszkańców na funkcjonowanie miasta
 • Promocja miasta jako otwartego na technologie i angażującego obywateli w swoje działania
 • Możliwość promowania młodych talentów
 • Wzbogacenie oferty miasta o atrakcyjny i produktywny sposób spędzania wolnego czasu

Rekomendacje

 • Zachęcanie miejskich aktywistów do generowania pomysłów wykorzystujących dane pochodzące z infrastruktury miejskiej poprzez organizowanie maratonów programistycznych (hackathonów) i specjalistycznych konkursów
 • Zapewnienie możliwości do nauki i rozwijania pasji dla młodych, utalentowanych programistów
 • Promocja i zachęcanie do korzystania z danych publicznych (inicjatywa Open Data)
 • Współpraca ze środowiskiem biznesu, nauki i organizacji pozarządowych w celu zwiększenia świadomości o wykorzystaniu otwartych danych

Przypisy:

 1. https://radiorpl.fm/plock-mazowsze/plockostan-nowa-aplikacja-ktora-bedzie-niebawem-wdrazana-bedzie-w-miescie/ (dostęp 27.01.20)
 2. http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/190859/, (dostęp 27.01.20)
 3. https://medium.com/blog-transparent-data/its-open-o-clock-5-lat-wok%C3%B3%C5%82-otwartych-danych-7a7cd66f4914 (dostęp 27.01.20)
 4. http://smartcity-expert.eu/hackathon-miejski/ (dostęp 27.01.20)
 5. http://petronews.pl/plocki-hackathon-nad-czym-pracowali-mlodzi-informatycy/ (dostęp 27.01.20)
 6. http://www.qumak.pl/hackathon-city-coders-plock-zakonczony-poznajcie-zwycieskie-projekty/ (dostęp 27.01.20)
 7. https://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,23553055,zaczeli-w-sobote-i-wciaz-programuja-40-godzin-bez-przerwy.html (dostęp 27.01.20)
 8. https://www.money.pl/gospodarka/trzeci-maraton-programistyczny-w-plocku-3-city-coders-hackathon-plock-6437498650777217a.html (dostęp 27.01.20)
 9. https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/134382910 (dostęp 27.01.20)
 10. https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2017/october/tfl-s-free-open-data-boosts-london-s-economy (dostęp 27.01.20)
 11. https://www.europeandataportal.eu/pl/homepage (dostęp 27.01.20)
 12. https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_poland_2019.pdf (dostęp 27.01.20)
 13. Open Data Hackathons: A Strategy to Increase Innovation in the City, Fotis Kitsios, Conference: International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 2017

 

Warunki RODO

Warunki RODO