Świdnik Energetyka i środowisko

Most między administracją a przedsiębiorcami

Obszar wdrożenia

Energetyka i środowisko

Źródło finansowania

Środki własne gminy

Wielkość miasta

Średnie (40 tys. mieszkańców)

Województwo

Lubelskie

Pierwszy rok funkcjonowania systemu pozwolił zidentyfikować ponad 1300 nieprawidłowości

Krótki opis rozwiązania

Świdnik od lat borykał się z problemem mieszkańców unikających opłat za wywóz śmieci. Z każdym rokiem łączna ilość wywożonych odpadów komunalnych w mieście wzrastała, przy czym liczba osób generujących śmieci zwiększyła się jedynie minimalnie. Źródło problemu stanowiły nieprawidłowo wypełnione deklaracje, w których mieszkańcy zgłaszali mniej członków gospodarstwa domowego niż miało to miejsce w rzeczywistości (opłaty naliczane są od każdej osoby). W samym 2018 roku szacowane straty wyniosły około milion złotych1.

By poradzić sobie z tym problemem, władze miasta zdecydowały się na udział w rządowym programie GovTech, umożliwiającym przedsiębiorcom włączenie się w rozwiązywanie problemów administracji publicznej2. W konkursie na stworzenie aplikacji uszczelniającej system gospodarki odpadami i wykrywającej błędy w składanych deklaracjach zgłosiło się 12 firm, a wygrało polskie przedsiębiorstwo IT z Gliwic3. Koszt wdrożenia wyniósł jedynie 20 tys. złotych4. Pierwszy rok funkcjonowania systemu pozwolił zidentyfikować ponad 1300 nieprawidłowości. Jeżeli nawet tylko jedna trzecia z nich okaże się prawdziwa, ograniczy to straty miasta o 270 tys. złotych w skali roku5.

Problem

 • Mieszkańcy niepłacący i unikający opłat za wywóz śmieci (systematycznie rosnąca łączna ilość śmieci przy niewielkim wzroście liczby mieszkańców zapisanych do ich odbioru)
 • Miejska gospodarka odpadami generująca duże straty finansowe (wywóz odpadów kosztował w 2018 roku 5 mln zł, a przychód z tytułu opłat wyniósł jedynie 4 mln zł)6
 • Czasochłonność wykrywania nieprawidłowości związanych z niepoprawnie wypełnionymi deklaracjami i konieczność zwiększenia efektywności ich eliminowania. Niewykorzystywanie potencjału dostępnej technologii IT w celu usprawnienia i automatyzacji procesu

Szczegółowy opis rozwiązania

Z każdym rokiem łączna ilość wywożonych odpadów komunalnych w Świdniku wzrasta – od 11 tys. ton śmieci w 2015 roku przez 11,4 tys. ton w 2016 roku po 11,7 tys. ton w roku 2017. Jednocześnie liczba mieszkańców generujących śmieci zwiększyła się jedynie minimalnie. W 2018 roku straty wynikające z tej rozbieżności szacowane były na około milion złotych7.

Szukając remedium na ten problem Świdnik, jako jedyna gmina w Polsce, wzięła udział w rządowym programie „GovTech”8, stanowiącym alternatywę dla klasycznego procesu zamówień publicznych. Dzięki jasnym i nieskomplikowanym zasadom oraz eksperckim doradztwie technologicznym czy biznesowym, mniej doświadczone samorządy i przedsiębiorstwa mogą nawiązać współpracę. Aplikując takie podejście sektor publiczny otrzymuje innowacyjny produkt szyty na miarę9 – firmy, które zaprezentowały najlepsze rozwiązania startują w przetargu w trakcie którego prowadzą aktywny dialog z samorządem (klientem), umożliwiający pełne zrozumienie potrzeb i oczekiwań.

Identyfikacja potencjalnych rozwiązań w oparciu o program bazuje na procesie konkursowym, w którym w pierwszej kolejności samorządy zgłaszają wyzwanie, a doradcy technologiczni i biznesowi uczestniczący w programie weryfikują czy jest ono nowatorskie i wymaga kreatywnego, innowacyjnego podejścia. W przeciwnym razie samorządom proponuje się bardziej tradycyjne rozwiązania (tj. ogłoszenie zwykłego przetargu bądź skorzystanie z innych funkcjonujący programów wsparcia), a następnie zgłaszające się firmy prezentują prototypy rozwiązania, które podlegają ocenie przez ekspertów w ramach dialogu. Najlepsze projekty startują w przetargu opartym na wypracowanych w negocjacjach transparentnych kryteriach oceny zgłoszonych ofert, a firmy prowadzą dialog z samorządem (klientem), dla skuteczniejszej optymalizacji proponowanego rozwiązania (odpowiedzi, komentarze i sprostowania miasta udostępniane są wszystkim uczestnikom przetargu dla zachowania zasad konkurencyjności)10.

Chęć sprostania wyzwaniu miasta Świdnik wyraziło 12 przedsiębiorstw, a zwycięzcą została polska firma IT z Gliwic. Wdrożona aplikacja porównuje różne dostępne bazy danych (tj. beneficjenci rządowych programów „Rodzina 500+” czy rejestry oświatowe oraz pomocy społecznej11) i wskazuje, w których nieruchomościach może mieszkać więcej osób, niż wynika to ze złożonych deklaracji. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania aplikacji wykryto 1320 nieprawidłowości. Nawet, jeżeli tylko 1/3 z nich się potwierdzi, zysk z wywozu odpadów wzrośnie o 270 tys. zł rocznie12. Podobne rozwiązanie wdrożono już w Siedlcach. Kraśnik planuje zastosowanie rozwiązującej ten sam problem aplikacji w 2020 roku13.

Most między administracją a przedsiębiorcami

Miasta powinny znać swoje potrzeby i dostosować je do oczekiwań mieszkańców. W małym mieście ludzie lubią czuć się bezpiecznie i mieć wszędzie blisko. Inteligentne rozwiązania nie mogą być nadmierne i niepotrzebne14

Ewa Jankowska, Sekretarz Miasta Świdnik

Korzyści

 • Umożliwienie identyfikacji mieszkańców, którzy od kilku lat nie płacili za wywóz śmieci (potencjalne zyski na poziomie 270 tys. zł15 rocznie, przy niskim koszcie wdrożenia – 20 tys. zł16)
 • Promocja innowacyjnej formy zamówień publicznych – rządowego programu GovTech, wspierającego współpracę między władzami samorządowymi, administracją publiczną, a przedsiębiorcami technologicznymi17
 • Zwiększenie skuteczności wykrywania nieprawidłowości w deklaracjach mieszkańców dotyczących wywozu odpadów18
 • Zmniejszenie czasu, jaki pracownicy urzędu poświęcają na wykrywanie nieprawidłowości związanych z niepoprawnie wypełnionymi deklaracjami
 • Połączenie wiedzy eksperckiej i doświadczenia administracji publicznej z kreatywnością sektora prywatnego w celu rozwiązania realnych problemów

Rekomendacje

 • Stworzenie dedykowanej aplikacji badającej nieprawidłowości w deklaracjach mieszkańców dotyczących odbierania śmieci w celu ograniczenia bądź zlikwidowania różnicy w wydatkach i przychodach z gospodarki odpadami
 • Zautomatyzowanie i usystematyzowanie procesu kontroli nieprawidłowości w zakresie poboru opłat
 • Korzystanie z rządowego programu GovTech jako skutecznej metody pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o procedurę konkursową, która znacznie ogranicza proces administracyjny poprzez ocenę ofert na podstawie jakości zgłoszonego prototypu. Dzięki jasnym i nieskomplikowanym zasadom oraz eksperckim doradztwie technologicznym i biznesowym mniej doświadczone samorządy i przedsiębiorstwa mogą nawiązać współpracę

Przypisy:

 1. https://govtech.gov.pl/swidnik/ (dostęp 14.01.2020)
 2. https://www.dziennikwschodni.pl/swidnik/pracuja-nad-aplikacjami,n,1000232878.html (dostęp 16.01.2020)
 3. https://www.dziennikwschodni.pl/swidnik/swidnik-z-uszczelniajaca-aplikacja,n,1000237080.html (dostęp 16.01.2020)
 4. https://govtech.gov.pl/swidnik/ (dostęp 14.01.2020)
 5. https://glosswidnika.pl/setki-tysiecy-w-smieciach/ (dostęp 16.01.2020)
 6. https://govtech.gov.pl/swidnik/ (dostęp 14.01.2020)
 7. Ibidem (dostęp 16.01.2020)
 8. https://govtech.gov.pl/
 9. Informacje Urzędu Miasta Świdnik.
 10. https://klubjagiellonski.pl/2019/10/31/most-pomiedzy-administracja-a-start-upami-juz-istnieje-to-govtech/ (dostęp 17.01.2020)
 11. https://www.dziennikwschodni.pl/swidnik/kto-nie-placi-za-smieci-specjalna-aplikacja-namierzyla-juz-blisko-500-mieszkancow,n,1000254664.html (dostęp 16.01.2020)
 12. https://glosswidnika.pl/setki-tysiecy-w-smieciach/ (dostęp 14.01.2020)
 13. https://www.dziennikwschodni.pl/krasnik/kto-nie-placi-za-smieci-krasnik-tez-chce-korzystac-ze-specjalnej-aplikacji,n,1000257840.html (dostęp 17.01.2020)
 14. https://www.computerworld.pl/news/GOVTech-Klub-Ktoredy-do-smart-city,415309.html (dostęp 16.01.2020)
 15. https://glosswidnika.pl/setki-tysiecy-w-smieciach/ (dostęp 14.01.2020)
 16. https://govtech.gov.pl/swidnik/ (dostęp 14.01.2020)
 17. https://www.dziennikwschodni.pl/swidnik/pracuja-nad-aplikacjami,n,1000232878.html (dostęp 16.01.2020)
 18. https://govtech.gov.pl/swidnik/ (dostęp 14.01.2020)

Warunki RODO

Warunki RODO