Dostępność: Dostępny Rozwiązanie E usługi

Partycypacja obywatelska – ZGLOS24.PL

Nazwa firmy: GISPartner

Adres strony internetowej: www.gispartner.pl

Nazwa rozwiązania: Dedykowane rozwiązanie do partycypacji społecznej – proste i tanie we wdrożeniu i efektywnie realizujące cele.

Cel rozwiązania:

PARTYCYPACJA OPARTA O SYSTEM ZGLOS24.PL:

 • Pozyskiwanie informacji o zdarzeniach, które wymagają interwencji samorządu i są rzeczywistym problemem dla mieszkańców.
 • Stworzenie modelu partycypacyjnego gdzie mieszkańcy angażują się w wskazywanie zjawisk wymagających działania samorządu. Dzięki zachowaniu zasady anonimowości Obywatele chętniej informują o zjawiskach wymagających interwencji.
 • Zapewnienie komunikacji zwrotnej osoba zgłaszająca jest automatycznie informowana o postępie w rozpoznaniu zgłoszenia.
 • Zapewnia automatyzację przypisania zgłoszonego zjawiska do właściwej instytucji (właściwego wydziału). Jednocześnie umożliwia zmianę przypisania po analizie zgłoszenia.
 • Umożliwia tworzenia dokumentacji procesowania danego zgłoszenia (rozszerzenie usługi ZGLOS24.PL o usługę SPRAWA24.PL) poprzez stworzenie sprawy z unikalnym numerem, z dokumentami związanymi z jej obsługą.
 • Zapewnia transparentność działań poszczególnych jednostek samorządu.

Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu:

URZĄD

 • Obsługa bez konieczności czasochłonnych szkoleń, proste wdrożenie
 • Automatyzacja i optymalnie zaprojektowany interfejs do obsługi zgłoszeń
 • Mechanizm zapobiegający „spamowaniu” i nadużyciom (logowanie adresów IP)
 • Automatyczne kierowanie zgłoszeń przez system według założonych procedur
 • Umożliwienie automatycznego wysłania powiadomienia o statusie zgłoszenia

MIESZKANIEC

 • Zgłoszenie za pośrednictwem łatwo dostępnych narzędzi
 • Zgłoszenie w miejscu i czasie wystąpienia zdarzenia z lokalizacją na mapie
 • Możliwość anonimowego zgłaszania zdarzeń
 • Brak konieczności znajomości struktury urzędu i wyboru właściwej instytucji
 • Zwrotne otrzymanie informacji o statusie swojego zgłoszenia

Pełny opis dostawcy i rozwiązania znajduje się tutaj.

Podobne produkty