Dostępność: Dostępny Rozwiązanie Komunikacja

Platforma ArcGIS – efektywna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Nazwa firmy: Esri Polska Sp. z o. o.

Adres strony internetowej: www.esri.pl

Nazwa rozwiązania:  Esri Polska zapewnia dostęp do nowoczesnej Platformy ArcGIS umożliwiającej wewnętrzną komunikację między pracownikami jednostek samorządu terytorialnego oraz zewnętrzną komunikację z mieszkańcami w efektywny i przejrzysty sposób.

Cel rozwiązania:

Umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego efektywnej komunikacji zewnętrznej z mieszkańcami oraz bezkontaktowej komunikacji wewnętrznej między pracownikami dzięki wykorzystaniu zintegrowanej Platformy ArcGIS.

Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez uruchomienie następujących pakietów rozwiązań:

A. Internetowa usługa ArcGIS Online – sprawne tworzenie map, szybkie udostępnianie i wymiana informacji z odniesieniem przestrzennym pomiędzy pracownikami instytucji. Rozwiązanie oparte o intuicyjne narzędzia do analizy i wizualizacji danych - np. informacje o funkcjonowaniu urzędów, otwartych sklepach, targowiskach, lokalach gastronomicznych lub innych usługach czy też informacjach związanych z działaniami w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19

B. Witryna ArcGIS Hub - do tworzenia przejrzystej i intuicyjnej strony internetowej, na której można przedstawiać dane z odniesieniem przestrzennym, osadzać interaktywne mapy, publikować geoankiety i formularze, zamieszczać wszelkie ostrzeżenia i informacje oraz inne wiadomości w postaci wykresów, infografik czy filmów.

C. Desktopowa aplikacja ArcGIS Pro – zaawansowane narzędzie do przetwarzania danych przestrzennych

D. Aplikacje terenowe – Collector for ArcGIS do zbierania danych w terenie, Survey123 do tworzenia formularzy, Workforce for ArcGIS do koordynowania prac ekip terenowych, QuickCapture do szybkiego zbierania danych z poruszającego się pojazdu, Dashboard – Panel operacyjny do dynamicznego raportowania danych.

Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu:

  • Szybkość uruchomienia usług wysokiej jakości.
  • Brak ponoszenia opłat za oprogramowanie przez 6 miesięcy.
  • Efektywna komunikacja z mieszkańcami.
  • Poprawa komunikacji wewnętrznej w urzędzie i instytucjach zależnych.
  • Zapewnienie ciągłości pracy jednostek podległych urzędowi.
  • Zwiększenie innowacyjności samorządu.
  • Czytelne mapy, wykresy, infografiki w przystępny sposób przedstawiające bieżącą sytuację.

Pełny opis dostawcy i rozwiązania znajduje się tutaj.

 

Podobne produkty