Hack2React jest odpowiedzią na nadchodzące wyzwania miast związane z nieuniknionymi zmianami demograficznymi i społecznymi, optymalizacją zasobów i potencjalnymi zagrożeniami klimatycznymi.

Hackathon ma na celu stworzenie narzędzi budujących odporność miast na kryzysy i wyzwania przyszłości, umożliwijąjących bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i wpływających pozytywnie na jakość życia mieszkańców.

Najciekawsze wyzwania zgłoszone przez miasta zostaną rozwiązane za pomocą nowych technologii. W trakcie wydarzenia ponad 200 programistów i programistek stworzy prototypy aplikacji gotowych do wdrożenia i przetestowania w partnerskich miastach hackathonu.

Wyzwania miast

Kołobrzeg: Cyfrowa transformacja współpracy z III sektorem

Wyzwaniem zidentyfikowanym przez miasto Kołobrzeg jest brak efektywnej platformy wymiany informacji i współpracy między organizacjami pozarządowymi, których na terenie miasta funkcjonuje ponad 200. Brak skutecznego przepływu komunikacji i dobrych praktyk ogranicza potencjał rozwoju całego sektora Jest to szczególnie istotne, kiedy w sytuacji kryzysowej potrzebna jest szybka reakcja i zaangażowanie na większą skalę. Powstałe podczas hackathonu rozwiązanie powinno umożliwiać skuteczną komunikację, integrację i wymianę informacji i wiedzy między organizacjami pozarządowymi a miastem Kołobrzeg. Grupą docelową tego wyzwania są organizacje pozarządowe, mały biznes oraz społeczność lokalna.

Dąbrowa Górnicza: BAF – Sposób na zazielenianie miast

Zapisy ustawy o planowaniu przestrzennym określają minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w planach miejscowych, jednak przepis ten nie wystarcza do efektywnego ochrony bioróżnorodności i funkcji ekologicznych w centrach miast. Konieczne jest wprowadzenie narzędzia, które uwzględni nie tylko ilość, ale także jakość roślinności oraz odpowiednie gatunki na terenie, aby ograniczyć degradację obszarów śródmiejskich i zapewnić mieszkańcom wystarczającą ilość zieleni. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być opracowanie aplikacji, która wskazywałaby wskaźnik powierzchni biotopu, czyli BAF (Biotope Area Factor). Przedstawienie innowacyjnego rozwiązania, jakim byłby kalkulator BAF skłoniłoby mieszkańców do myślenia o zieleni, ale stanowiłoby też narzędzie do obliczania przedmiotowego wskaźnika dla ich działek, zaznaczając, że aplikacja byłaby dostępna dla wszystkich interesariuszy – mieszkańców, inwestorów, urzędników itd.

Łomianki: Skaner retencji danych osobowych

Zaproponowane przez Łomianki rozwiązanie dotyczy przygotowania skanera retencji danych osobowych, który przeszukiwałby pliki i rejestry w celu detekcji danych wrażliwych. Rozwiązanie mogłoby wykorzystywać elementy sztucznej inteligencji i wprowadzać mechanizmy automatyzujące usuwanie lub przenoszenie plików. Celem głównym realizacji wyzwania miejskiego jest lepsza kontrola i realizacja polityki ochrony danych osobowych w urzędzie, poprawa efektywności pracy urzędników, jakości i czasu wykonywania procesów w pracy oraz mitygacja ryzyk.

Otwock: Otwock Alert Online

W dobie rozwoju miast oraz zmian klimatycznych, które obecnie stały się wyzwaniem dla specjalistów od zarządzania kryzysowego – Otwock zgłosił wyzwanie stworzenia serwisu, który ostrzega mieszkańców lub przyjezdne osoby o przerwach w dostawie mediów czy zamknięciu ulic. Rozwiązanie potencjalnie będzie można wykorzystać nie tylko w obrębie miasta ale też całego powiatu. Rozwiązanie to wyposaży miasta w narzędzia pozwalające na informowanie o zagrożeniach, które nie dotyczą tylko Otwocka, ale wszystkich polskich miast, ze względu na dynamicznie zmieniający się klimat.

Kołobrzeg: Cyfrowa transformacja współpracy z III sektorem

Wyzwaniem zidentyfikowanym przez miasto Kołobrzeg jest brak efektywnej platformy wymiany informacji i współpracy między organizacjami pozarządowymi, których na terenie miasta funkcjonuje ponad 200. Brak skutecznego przepływu komunikacji i dobrych praktyk ogranicza potencjał rozwoju całego sektora Jest to szczególnie istotne, kiedy w sytuacji kryzysowej potrzebna jest szybka reakcja i zaangażowanie na większą skalę. Powstałe podczas hackathonu rozwiązanie powinno umożliwiać skuteczną komunikację, integrację i wymianę informacji i wiedzy między organizacjami pozarządowymi a miastem Kołobrzeg. Grupą docelową tego wyzwania są organizacje pozarządowe, mały biznes oraz społeczność lokalna.

Dąbrowa Górnicza: BAF – Sposób na zazielenianie miast

Zapisy ustawy o planowaniu przestrzennym określają minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w planach miejscowych, jednak przepis ten nie wystarcza do efektywnego ochrony bioróżnorodności i funkcji ekologicznych w centrach miast. Konieczne jest wprowadzenie narzędzia, które uwzględni nie tylko ilość, ale także jakość roślinności oraz odpowiednie gatunki na terenie, aby ograniczyć degradację obszarów śródmiejskich i zapewnić mieszkańcom wystarczającą ilość zieleni. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być opracowanie aplikacji, która wskazywałaby wskaźnik powierzchni biotopu, czyli BAF (Biotope Area Factor). Przedstawienie innowacyjnego rozwiązania, jakim byłby kalkulator BAF skłoniłoby mieszkańców do myślenia o zieleni, ale stanowiłoby też narzędzie do obliczania przedmiotowego wskaźnika dla ich działek, zaznaczając, że aplikacja byłaby dostępna dla wszystkich interesariuszy – mieszkańców, inwestorów, urzędników itd.

Łomianki: Skaner retencji danych osobowych

Zaproponowane przez Łomianki rozwiązanie dotyczy przygotowania skanera retencji danych osobowych, który przeszukiwałby pliki i rejestry w celu detekcji danych wrażliwych. Rozwiązanie mogłoby wykorzystywać elementy sztucznej inteligencji i wprowadzać mechanizmy automatyzujące usuwanie lub przenoszenie plików. Celem głównym realizacji wyzwania miejskiego jest lepsza kontrola i realizacja polityki ochrony danych osobowych w urzędzie, poprawa efektywności pracy urzędników, jakości i czasu wykonywania procesów w pracy oraz mitygacja ryzyk.

Otwock: Otwock Alert Online

W dobie rozwoju miast oraz zmian klimatycznych, które obecnie stały się wyzwaniem dla specjalistów od zarządzania kryzysowego – Otwock zgłosił wyzwanie stworzenia serwisu, który ostrzega mieszkańców lub przyjezdne osoby o przerwach w dostawie mediów czy zamknięciu ulic. Rozwiązanie potencjalnie będzie można wykorzystać nie tylko w obrębie miasta ale też całego powiatu. Rozwiązanie to wyposaży miasta w narzędzia pozwalające na informowanie o zagrożeniach, które nie dotyczą tylko Otwocka, ale wszystkich polskich miast, ze względu na dynamicznie zmieniający się klimat.

Harmonogram

Start naboru wyzwań miejskich

Zakończenie naboru wyzwań miejskich

Warsztat półfinałowy dla samorządów

Rekrutacja zespołów

Hackathon Hack2React w Warszawie

Zgłoś miejskie wyzwanie

Chcesz zgłosić swoje miasto do hackathonu i wspólnie z zespołami najlepszych specjalistów i specjalistek IT stworzyć narzędzie odpowiadające na potrzeby samorządu?

Zgłoś swój pomysł na wyzwanie wypełniając formularz poniżej. Pamiętaj, że zgłoszenie jest równoznaczne z deklaracją obecności wskazanych przedstawicieli miasta podczas wydarzenia oraz w trakcie wydarzeń towarzyszących. Zachęcamy do obejrzenia webinaru informacyjnego o Hack2React.

Rekrutacja uczestników

Jesteś gotowy/gotowa podjąć miejskie wyzwanie? Potrafisz programować, analizować dane, projektować UX albo masz zacięcie biznesowe?

Zgłoś swój zespół (3-5 osób) i zmierz się z jednym z czterech prawdziwych wyzwań polskich miast. Podczas 48-godzinnego hackathonu pod opieką doświadczonych mentorów opracujecie innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące miejskie dane, a następnie zaprezentujecie je przed jury złożonym z przedstawicieli miast oraz niezależnych ekspertów.

Zgłoś swój zespół

Jeśli nie znalazłeś jeszcze zespołu, dołącz do naszej społeczności na Discord.

Dlaczego warto?

    

Nagrody dla zwycięzców
Najlepsze 4 zespoły otrzymają nagrody o łącznej wartości 140 tysięcy złotych

    

Wdrożenie rozwiązań w miastach
Zwycięskie projekty będą miały szansę zostać przetestowane w miastach

    

Praca nad konkretnymi wyzwaniami
Szansa na stworzenie aplikacji, które odpowiadają na realne wyzwania miast

    

Wsparcie we wdrożeniu rozwiązania
Pomoc doradcza ekspertów GovTech i PFR również po zakończeniu hackatonu

Bądź na bieżąco!

Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych informacji dotyczących procesu naboru wyzwań, rekrutacji zespołów czy programu wydarzenia, dołącz do newslettera i otrzymuj powiadomienia na swoją skrzynkę mailową.

Organizatorzy

Mentorzy

dagmara-brzeziecka

Dagmara Brzeziecka

PFR SA

ewa-marczewska

Ewa Marczewska

ArtHackAI

filip-stolarski

Filip Stolarski

Softie

magda-stachowiak

Magda Stachowiak

Huge Thing

marcin-rzetecki

Marcin Rzetecki

Blockchain Polska

marta-kupisz

Marta Kupisz

PFR SA

martyna-maciaszczyk

Martyna Maciaszczyk

PFR SA

michal-galubinski

Michał Galubiński

Centralny Ośrodek Informatyki

pawel-grzegorczyk

Paweł Grzegorczyk

OChK

sebastian-grabowski

Sebastian Grabowski

Miasto-Miasto

tomasz-kapica

Tomasz Kapica

PFR SA

weronika-wesolowska

Weronika Wesołowska

PFA SA

wiktor-krzeszewski

Wiktor Krzeszewski

mTap Smart City

hubert-siast

Hubert Siast

Cetuspro

maciej-papciak

Maciej Papciak

Cetuspro

mariusz-wadas

Mariusz Wadas

Cetuspro

jakub-lula

Jakub Lula

Cetuspro

Patronat honorowy

Partner organizacyjny

Partner technologiczny

Regulamin

Warunki RODO

Warunki RODO