HackSQL jest częścią HackYeah, czyli największego hackathonu w Europie. W ramach zadania Programuj Miasta z GovTech by PFR zespoły zmierzą się z realnymi wyzwaniami 4 polskich miast, tworząc innowacyjne narzędzia wspierające nowoczesną edukację i pozwalające rozwijać kompetencje przyszłości.

HackSQL ma na celu wspieranie innowacji w obszarze kształcenia oraz idei lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, a tym samym aktywizacji zawodowej mieszkańców, zwiększenie ich kompetencji cyfrowych i dostosowania się do nowych trendów i potrzeb na rynku pracy.

Najciekawsze wyzwania zgłoszone przez miasta zostaną rozwiązane za pomocą nowych technologii. W trakcie wydarzenia setki programistów i programistek stworzy prototypy narzędzi gotowych do wdrożenia i przetestowania w partnerskich miastach hackathonu.

Zgłoś wyzwanie miejskie w jednym z obszarów

Kompetencje przyszłości

To wyzwanie ma na celu aktywizację zawodową mieszkańców, wspierając rozwój umiejętności poszukiwanych na przyszłym rynku pracy. Obejmuje to umiejętności takie jak współpraca w zespole, myślenie analityczne i kreatywne, biegłość w obszarze cyfrowym i technicznym oraz zdolność do rozwiązywania skomplikowanych problemów.

Innowacyjna przedsiębiorczość

Głównym celem tej kategorii jest stworzenie środowiska, w którym przedsiębiorstwa i miasta mogą efektywnie współpracować, rozpoznając i rozwiązując konkretne wyzwania biznesowe. Rozważane będą rozwiązania, które ułatwią identyfikację potrzeb przedsiębiorstw oraz dostarczą skuteczne mechanizmy partycypacji, które umożliwią mieszkańcom aktywny udział w procesach decyzyjnych.

Nowoczesne kształcenie

Celem wyzwania będzie stworzenie narzędzi i platform edukacyjnych, które wykorzystują nowoczesne technologie i metody nauczania. Możliwe będą różnorodne inicjatywy, takie jak gry symulacyjne, metody audiowizualne, interaktywne aplikacje edukacyjne czy platformy e-learningowe, które angażują uczestników w procesy uczenia się w sposób interaktywny i atrakcyjny.

Cyfryzacja edukacji

Zadaniem przewidzianym w tej kategorii będzie identyfikacja wyzwań związanych z zdalną edukacją, a także opracowanie rozwiązań, które przyczynią się do usprawnienia procesów nauczania, komunikacji oraz zarządzania instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi. Obejmuje to zarówno narzędzia i platformy wspierające zdalne nauczanie, jak i rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu cyfryzacji w tych dziedzinach.

Kompetencje przyszłości

To wyzwanie ma na celu aktywizację zawodową mieszkańców, wspierając rozwój umiejętności poszukiwanych na przyszłym rynku pracy. Obejmuje to umiejętności takie jak współpraca w zespole, myślenie analityczne i kreatywne, biegłość w obszarze cyfrowym i technicznym oraz zdolność do rozwiązywania skomplikowanych problemów.

Innowacyjna przedsiębiorczość

Głównym celem tej kategorii jest stworzenie środowiska, w którym przedsiębiorstwa i miasta mogą efektywnie współpracować, rozpoznając i rozwiązując konkretne wyzwania biznesowe. Rozważane będą rozwiązania, które ułatwią identyfikację potrzeb przedsiębiorstw oraz dostarczą skuteczne mechanizmy partycypacji, które umożliwią mieszkańcom aktywny udział w procesach decyzyjnych.

Nowoczesne kształcenie

Celem wyzwania będzie stworzenie narzędzi i platform edukacyjnych, które wykorzystują nowoczesne technologie i metody nauczania. Możliwe będą różnorodne inicjatywy, takie jak gry symulacyjne, metody audiowizualne, interaktywne aplikacje edukacyjne czy platformy e-learningowe, które angażują uczestników w procesy uczenia się w sposób interaktywny i atrakcyjny.

Cyfryzacja edukacji

Zadaniem przewidzianym w tej kategorii będzie identyfikacja wyzwań związanych z zdalną edukacją, a także opracowanie rozwiązań, które przyczynią się do usprawnienia procesów nauczania, komunikacji oraz zarządzania instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi. Obejmuje to zarówno narzędzia i platformy wspierające zdalne nauczanie, jak i rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu cyfryzacji w tych dziedzinach.

Harmonogram

Nabór wyzwań miejskich 

Ogłoszenie wyników naboru wyzwań miejskich

Warsztaty przygotowujące dla finałowych miast

Udział w hackathonie HackYeah w Krakowie

Zgłoszenia miast

Chcesz zgłosić wyzwanie swojego miasta w obszarze edukacji i zdobyć możliwość wzięcia udziału narzędzie odpowiadające na potrzeby samorządu?

Zgłoś swój pomysł na wyzwanie wypełniając formularz poniżej. Pamiętaj, że zgłoszenie jest równoznaczne z deklaracją obecności wszystkich przedstawicieli miasta podczas wydarzenia HackYeah w Krakowie w dniach 29.09-01.10.2023

Zgłoś miejskie wyzwanie

Dlaczego warto?

    

Nagrody dla zwycięzców
Najlepsze 4 zespoły otrzymają nagrody o łącznej wartości 140 tysięcy złotych

    

Wdrożenie rozwiązań w miastach
Zwycięskie projekty zostaną przetestowane w miastach

    

Praca nad konkretnymi wyzwaniami
Szansa na stworzenie aplikacji, które odpowiadają na realne wyzwania miast

    

Wsparcie we wdrożeniu rozwiązania
Pomoc doradcza ekspertów GovTech i PFR również po zakończeniu hackatonu

Rekrutacja uczestników

Jesteś gotowy/gotowa podjąć miejskie wyzwanie? Potrafisz programować, analizować dane, projektować UX albo masz zacięcie biznesowe?

Wykorzystaj darmowy kod Programuj_Miasta i zgłoś swój zespół (3-5 osób) do HackYeah. Zmierz się z jednym z czterech prawdziwych wyzwań polskich miast. Podczas największego w Europie hackathonu pod opieką doświadczonych mentorów opracujecie innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące miejskie dane, a następnie zaprezentujecie je przed jury złożonym z przedstawicieli miast oraz niezależnych ekspertów. Zwycięskie rozwiązania zostaną wdrożone w zaangażowanych w program samorządach.

Zgłoś swój zespół

Bądź na bieżąco!

Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych informacji dotyczących procesu naboru wyzwań, rekrutacji zespołów czy programu wydarzenia, dołącz do newslettera i otrzymuj powiadomienia na swoją skrzynkę mailową.

Regulamin

Warunki RODO

Warunki RODO