Smart City hackathon miasto przyszłości Zielona energia transformacja mobilność odpady

Hack the Climate: warsztaty Service Design dla polskich i norweskich miast

PFR dla Miast
Hack the Climate: warsztaty Service Design dla polskich i norweskich miast

W dniach 17-19 października odbyły się w Warszawie warsztaty dla polskich i norweskich samorządowców w ramach projektu Hack the Climate. Warsztaty były pierwszym krokiem w realizacji projektu Hack the Climate, którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne z jakimi mierzą się miasta. Projekt realizowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej MF EOG i MNF 2014-2021 jest efektem międzynarodowej współpracy pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Nordic Edge - norweską organizacją non-profit wspierającą firmy, samorządy, uczelnie i obywateli w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i wypracowywania innowacji dla społeczności lokalnych.  

Warsztaty Service Design w Warszawie, Weronika Wesołowska, PFR dla Miast

Celem warsztatu było przekształcenie wyzwań zgłoszonych przez 12 polskich i 4 norweskie miasta, aby były bardziej sprzyjające innowacyjnemu podejściu oraz stanowiły interesujące wyzwania podczas drugiej fazy projektu – wirtualnego hackathonu "Hack the Climate", który odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2023 roku.  

 Warsztaty Service Design w Warszawie, Weronika Wesołowska, PFR dla Miast

W trakcie rekrutacji do projektu miasta miały możliwość zgłaszania problemów, z jakimi się borykają, dotyczących redukcji zanieczyszczeń, optymalizacji zasobów naturalnych, zrównoważonej mobilności miejskiej oraz gospodarki przestrzennej. Są to istotne obszary działania dla miast dążących do poprawy jakości życia swoich mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego. 

Podstawą metodologii warsztatów było podejście Design Thinking, które koncentruje się na projektowaniu usług publicznych z uwzględnieniem potrzeb użytkowników i wykorzystuje myślenie projektowe. Samorządowcy mieli wiele zadań do wykonania, rozwiązując je zarówno indywidualnie, jak i w grupach tematycznych, aby dokładnie zgłębić istotę wyzwania i sformułować jak najbardziej intrygujące problemy dla programistów. 

Warsztaty Service Design w Warszawie, Tworzenie persony (profilu potencjalnego użytkownika rozwiązania) 

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od prezentacji roli, jaką może pełnić Design Thinking w kontekście rozwoju ekosystemu miejskich usług. Jednocześnie, aby to podejście mogło być skuteczne, konieczna jest otwartość na eksperymenty i iteracje, chęć prototypowania rozwiązań i uczenia się na błędach, jak również nawiązywanie współpracy, aby w procesie projektowania uwzględnić wiele różnych perspektyw i doświadczeń. Tego dnia uczestnicy warsztatów mieli zadanie sformułować problem w taki sposób, aby dokładnie poznać jego istotę oraz potencjalne pozytywne i negatywne skutki jego rozwiązania. Dodatkowo przedstawiciele miast, stworzyli mapę interesariuszy, którzy odegrają kluczową rolę w procesie wdrożenia rozwiązania. 

Warsztaty Service Design w Warszawie, Mapowanie interesariuszy 

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od przygotowania tzw. persony, czyli profilu potencjalnego użytkownika rozwiązania - mógł to być mieszkaniec, urzędnik, student lub przedsiębiorca. Opracowane profile pozwoliły uczestnikom warsztatów na stworzenie scenariuszy korzystania z rozwiązania oraz pomogły zidentyfikować obszary wymagające dalszego dopracowania, na przykład poznać funkcjonalności, które powinny być uwzględnione przez programistów podczas hackathonu. 

Warsztaty Service Design w Warszawie, Dagmara Brzeziecka, PFR dla Miast

Następnie miasta uczestniczące w Hack the Climate miały za zadanie wypełnić przygotowany wzór slajdu prezentacji, który podsumowywałby ewolucję ich wyzwania, 5 najważniejszych pozytywnych efektów rozwiązania tego wyzwania oraz 5 pytań “co jeśli...?” do rozwinięcia przez zespoły podczas hackathonu. Każde miasto miało 3 minuty, aby zaprezentować swoje wyzwanie przed jury w skład, którego wchodzili przedstawiciele PFR, Nordic Edge oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Otrzymany feedback ma posłużyć jako inspiracja do dalszej pracy nad wyzwaniami przez miasta, a te programiści poznają już wraz z uruchomieniem rekrutacji zespołów do hackathonu – 30 października 2023 r.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
„Bądź zmianą”, czyli Nordic Edge Expo 2024
Smart City Expo World Congress – czy rozpoczęliśmy erę miast?
Następny

Zainteresują Cię również