Smart City hackathon miasto przyszłości Zielona energia transformacja mobilność odpady

„Bądź zmianą”, czyli Nordic Edge Expo 2024

PFR dla Miast
„Bądź zmianą”, czyli Nordic Edge Expo 2024

Przez ostatni rok w ramach projektu Hack the Climate współpracowaliśmy z Nordic Edge, czyli norweską organizacją non-profit działająca w ścisłej współpracy z prywatnymi firmami, gminami, środowiskiem akademickim i obywatelami na rzecz inteligentniejszych i bardziej zrównoważonych miast i społeczności. Zwieńczeniem projektu była wizyta studyjna w norweskim Stavanger i udział w Nordic Edge Expo, która umożliwiła zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju a także zaprezentowanie rezultatów działań przeprowadzonych w ramach Hack the Climate w strefie wystawienniczej i podczas dedykowanego warsztatu.   

Nordic Edge Expo: inspirujące spotkanie ze zrównoważoną przyszłością miast  

Hasłem przewodnim konferencji było "Be the change", któremu towarzyszył imperatyw: zamieńmy słowa w czyny, pomysły w rzeczywistość. Odzwierciedleniem tego był program zarówno części konferencyjnej jak i warsztatów, który dotyczył tego, jak możemy stać się faktycznymi twórcami zmian w zielonej transformacji miast. 

Wydarzenie to miało zupełnie inny charakter niż tradycyjna konferencja smart city. Oparte było bowiem na inspirujących wystąpieniach w stylu TED Talk. Sesje były podzielone na 3 rozdziały, pierwszy dotyczył naszych indywidualnych działań w stosunku do zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju, miał stanowić inspirację do podejmowania codziennego wysiłku. 

Wystąpienie Andersa Holst Bodin, CEO of the Climate Academy, "Breaking out of climate despair: How do I take action? " dotyczyło sposobów wyjścia z przygnębienia związanego ze zmianami klimatycznymi oraz możliwości podjęcia działań. Sytuacja klimatyczna może być podstrzegana jako przytłaczająca: lodowce topnieją, pożary lasów siają spustoszenie, a temperatury nadal rosną. Jednak dostępne dane jasno pokazują, że nadal możemy i powinniśmy podejmować działania na rzecz klimatu.  

Kolejny rozdział stanowił odpowiedź na pytanie: mamy wspólne wyzwania i potrzebujemy znaleźć inteligentne, zrównoważone rozwiązania, jak współdziałać i współtworzyć, by odnieść sukces? 

Tobias Studer Andersson, Innovation Director & Head of Sopra Steria Scale up Scandinavia, wystąpił z odważnym manifestem " Enough innovation washing". Wystąpienie dotyczyło zjawiska "innovation washing" - czyli sytuacji, w której zbyt wiele firm skupia się na pojęciu innowacji, nie mając przy tym autentycznej woli ani zdolności do jej rzeczywistego wdrożenia. Andersson starał się przybliżyć warunki konieczne do tego, aby innowacja stała się rzeczywistą siłą napędową osiągania celów organizacji w zakresie wzrostu, efektywności i zrównoważonego rozwoju.  

Ostatni rozdział był poświęcony temu, że liczą się czyny, a nie słowa oraz apelem, aby Nordic Edge Expo stało się platformą do podejmowania konkretnych akcji, niezależnie od ich skali. 

Siri Hamre von Krogh, Manager Digital Product Development reprezentująca lokalnego przewoźnika ze Stavanger, firmę Kolumbus, opowiedziała o procesie transformacji oferowanych usług transportu publicznego i wprowadzenia ścieżki użytkownika, która zachęcałaby mieszkańców do częstszego wykorzystywania autobusów, między innymi poprzez wprowadzenie możliwości zatrzymania autobusu na przystanku z użyciem smartphona oraz optymalizację trasy podróży i bardziej dynamiczny system rozliczenia koszów podróży.  

Konferencji towarzyszyło również wydarzenie "Nordic Fund Day" dedykowane spotkaniu z najbardziej obiecującymi start-upami z obszaru technologii miejskiej z regionu nordyckiego oraz najbardziej przyszłościowymi inwestorami z całej Europy, poszukującymi nowych pomysłów i firm. Młodzi przedsiębiorcy mieli szansę zaprezentować swoje innowacyjne projekty, a inwestorzy mogli zaznajomić się z najnowszymi trendami w zakresie miejskich technologii i zainwestować w wybrany start-up.  

Jak miasta i gminy mogą przekształcić wyzwania klimatyczne w szanse? – warsztat 

Aby ułatwić zieloną transformację i uczynić miasta bardziej odpornymi na zmiany środowiskowe, współpracowaliśmy nad opracowaniem nowych narzędzi dla bardziej ekologicznych miast. 

W oparciu o doświadczenia z procesu innowacji z udziałem 3 gmin z Polski i 1 z Norwegii, podzieliliśmy się narzędziami i najlepszymi praktykami z projektu podczas dedykowanego warsztatu. Stosując zasady tworzenia innowacji opartych na metodyce Design Thinking uczestnicy warsztatów poznali zarówno ogólny proces kreowania innowacji, jak i konkretne narzędzia, które można wykorzystać na poszczególnych etapach. 

Przedstawiciele miast uczestniczących w Hack the Climate opowiedzieli o swoich doświadczeniach i tym w jaki sposób w ramach projektu udało się zaadresować poniższe wyzwania i wprowadzić w miastach dedykowane rozwiązania informatyczne: 

  • Bieruń: Jak usprawnić dialog między instytucjami miejskimi a mieszkańcami w procesie projektowania przestrzeni miejskiej? 
  • Rzeszów: Jak wykorzystać ekologiczne środki transportu do zmniejszenia korków i emisji CO2? 
  • Sulejówek: Jak chronić tereny zielone w mieście? 
  • Stavanger: Jak wykorzystać nowe technologie do monitorowania, kontrolowania i ograniczania zanieczyszczeń związanych z działalnością rolniczą? 

Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się jak wykorzystać technologię i innowacje do rozwiązywania wyzwań społecznych związanych z zieloną transformacją a także poznać rozwiązania, które zostały wdrożone w miastach w ramach Hack the Climate. Już niedługo będą one dostępne do testowania przez inne zainteresowane samorządy. 

Narzędzia rozwoju dla zielonych miast 

Podczas wydarzenia zaprezentowaliśmy również publikację podsumowującą projekt. Przedstawia ona działania wypracowane w ramach projektu – warsztatów z wykorzystaniem metodyki Design Thinking podczas których wypracowane zostały wyzwania hackathonu a także rozwiązania, które powstały podczas wdrożeń najlepszych pomysłów zespołów programistycznych. Publikacja oraz dodatkowe narzędzia pomocne w formułowaniu problemu wyzwań występujących w samorządach takich jak mapa wyzwania czy ćwiczenie oparte na scenariuszu „co jeśli”  dostępne są już bezpłatnie do pobrania. Zachęcamy do korzystania z narzędzi i tworzenia nowych rozwiązań dla bardziej zielonych miast.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Hack the Climate: znamy zwycięskie zespoły hackathonu
Hack the Climate: warsztaty Service Design dla polskich i norweskich miast
Następny

Zainteresują Cię również