smart city Innowacje smart city expo tomorrow mobility mobilność

Miejska mobilność jutra – konferencja Tomorrow.Mobility 2023

PFR dla Miast
Miejska mobilność jutra – konferencja Tomorrow.Mobility 2023

Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC) jest jednym z wydarzeń odbywających się już cyklicznie w ramach międzynarodowej konferencji Smart City Expo i powstaje we współpracy Fira de Barcelona i EIT Urban Mobility – jednostki Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii Unii Europejskiej, największej europejskiej inicjatywy przekształcającej mobilność w miastach. Pod hasłem „Make your Move Matter” w dniach 7-9 listopada 2023 organizatorzy zgromadzili w Barcelonie wiodących międzynarodowych ekspertów, firmy i instytucje publiczne z branży zrównoważonej i inteligentnej mobilności miejskiej.

Trzecia edycja konferencji skupiała się na ośmiu strategicznych czynnikach mających kluczowe znaczenie dla transformacji mobilności w miastach, które wybrzmiewały w panelach dyskusyjnych:

  1. Dane dotyczące mobilności / Mobility Data Spaces

Ustanowienie odpowiednich struktur zarządzania i polityk, w tym powiązanych z nimi modeli biznesowych, jest niezbędnym procesem dla umożliwienia udostępniania danych dotyczących mobilności i uwolnienia ich potencjału w celu zapewnienia lub poprawy zrównoważonych usług transportowych. Podczas wydarzenia Tomorrow.Mobility EIT Urban Mobility opublikował swoje najnowsze badanie dotyczące opracowywania, wdrażania i obsługi tzw. mobilnych przestrzeni danych w Europie. Dokument ten wpisuje się w europejską wizję przyszłości mobilności opartej na danych, aby sprostać wspólnym wyzwaniom w osiąganiu kluczowych etapów zrównoważonej mobilności i jest dostępny do pobrania TUTAJ.

  1. Inkluzywność, dostępność i sprawiedliwość / Inclusivity, Affordability & Fairness

Ważnym aspektem projektowania mobilności przyszłości jest polityka inkluzywności, która przynosi korzyści wszystkim grupom ludności i nie wyklucza nikogo - od uwzględnienia różnic w przemieszczaniu się w zależności od płci w procesie planowania usług transportowych, poprzez przeprojektowanie usług dla starzejącego się społeczeństwa (przykładem mogą być 15-minutowe miasta), zmniejszenie białych plan transportowych (poprzez wprowadzanie rozwiązań transportu na żądanie) czy projektowania bezpieczniejszych ulic i przestrzeni miejskich, które zwiększają autonomię mieszkańców, w szczególności dzieci. Dostęp do mobilności powinien być postrzegany jako powszechne prawo zapewniające dostęp do innych obszarów jak edukacja, praca czy ochrona zdrowia.

  1. Połączona, współpracująca i zautomatyzowana mobilność / Connected, Cooperative & Automated Mobility (CCAM)

Aby umożliwić wprowadzenie zautomatyzowanych pojazdów do przewozu pasażerów i towarów, konieczne jest zapewnienie wymiany informacji między pojazdami i infrastrukturą drogową. Bardzo ważne w tym obszarze jest przyspieszone wdrażanie łączności 5G, sztucznej inteligencji oraz troska o cyberbezpieczeństwa dla odpornej infrastruktury cyfrowej. Łączenie różnych ekosystemów danych dotyczących mobilności w bezpieczny sposób zapewni lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników usługi w zakresie mobilności.

  1. Zrównoważona logistyka miejska / Sustainable Urban Logistics

Na przestrzeni ostatnich lat sposób realizacja procesów logistycznych na terenie miast uległ przeobrażeniu. Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego, ale też usług z branży hotelarsko-gastronomicznej zwiększają zapotrzebowanie na usługi dostawcze, powodując wzmożony ruch uliczny i wzrost emisji. Logistyka miejska ostatniej mili wymaga zwiększenia wydajności poprzez takie działania tworzenie modeli usprawniających logistykę dostaw i zwrotów ze względu na nowe nawyki klientów w zakresie handlu elektronicznego. Logistyka miejsca może skorzystać na wdrożeniu technologii takich jak  sztuczna inteligencja do optymalizacji tras i przewidywania popytu.

  1. Multimodalność / Multimodality

Multimodalna mobilność charakteryzuje się połączeniem różnych środków transportu, często w ramach jednej podróży i pozwala na zmniejszenie konieczności korzystania z prywatnych pojazdów. Aby taka forma transportu działała konieczna jest integracja systemów komunikacji publicznej i nowych form miejskiej mobilności takich jak mikromobilność czy mobilność współdzielona. Dostęp do mobilności multimodalnej zapewniają platformy typu Maas (Mobility as a Service), które pozwalają na zapoznanie się z ofertą usług transportowych dostępnych na danym obszarze, zaplanowanie podróży oraz jej opłacenie.

  1. Miejska mobilność powietrzna / Urban Air Mobility

Rewolucja transportowa odbywa się również ponad naszymi głowami, bo w powietrzu. Miejska mobilność powietrzna polega na świadczeniu usług transportu pasażerów i towarów na niższych wysokościach w obszarach miejskich i podmiejskich. Praktyczne rozwiązania, które można w tym obszarze wprowadzić to np. wykorzystanie dronów dostarczających paczki czy powietrznych taksówek w celu odciążania ruchu ulicznego, ale też wsparcie monitorowania bezpieczeństwa oraz wprowadzanie powietrznych usług medycznych i ratunkowych.

  1. Transformacja energetyczna / Energy transition

Wraz z przyspieszeniem przejścia na zeroemisyjną gospodarkę branża transportowa stoi przed wyzwaniem wdrażania efektywnych i niskoemisyjnych technologii. Różne rodzaje tzw. paliw alternatywnych, czyli źródeł energii, które służyć mogą jako substytut paliw kopalnych i mogą przyczynić się do dekarbonizacji transportu konkurują o zasilanie pojazdów. Paliwa alternatywne obejmują m.in. energię elektryczną, wodór, biopaliwa czy gaz ziemny i płynny. Kluczowe znaczenie mają również spółdzielnie energetyczne oparte na lokalnym wytwarzaniu energii, integracji pojazdów z taką siecią zasilania i rozwoju inteligentnych systemach zarządzania. Transformacja sektora transportu polega jednak na czymś więcej niż tylko wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii i rozwoju elektromobilności. To połączenie nowych technologii, efektywnego transportu publicznyego oraz zmian w sposobie podróżowania obywateli przyczyniać się będą do uzyskania neutralności klimatycznej.

  1. Aktywna mobilność / Active Mobility

Aktywne formy mobilności, takie jak chodzenie i jazda na rowerze, to tanie i bezemisyjne formy mobilności, które mogą również przynosić dodatkowe korzyści zdrowotne związane z bardziej aktywnym stylem życia. By te formy przemieszczania się mogły się rozwijać należy zadbać o przyjazną pieszym i rowerzystom infrastrukturę. Badania konsumenckie wskazują, że w ostatnich latach w Europie odnotowuje się szczególny wzrost zainteresowania rowerami elektrycznymi.  W 2022 roku sprzedaż e-rowerów osiągnęła ponad 21 mld Euro, co oznacza wzrost o 7,4% z porównaniu z poprzednim rokiem.  Trend ten, wraz ze wzrostem popularności usług mikromobilności, stanowi impuls dla rozwoju aktywnej mobilności w naszych miastach i przyczynia przyczynia się do cichszych i czystszych ulic oraz poprawy zdrowia mieszkańców.

 

Jak te trendy przekładają się usprawnianie funkcjonowania miast? W kolejnym artykule z serii SCEW 2023 przedstawimy najciekawsze przykłady implementacji rozwiązań technologicznych w obszarze miejskiej mobilności zaprezentowanych podczas tegorocznych targów.

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Odkryj przyszłość inteligentnych miast na Smart City Expo World Congress 2023
Zarządzanie wodą w mieście - przegląd technologii z Smart City Expo 2023
Następny

Zainteresują Cię również