miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #69 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #69 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W najnowszym, #69 przeglądzie miejskich innowacji wspominamy o interaktywnej mapie zabytków na terenie GZM, roli inwestycji brownfield, placemakingu w australijskich miastach czy transformacji energetycznej na przykładzie miasta Vantaa w Finlandii.  

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z PolskiPasażer odczyta informację o śladzie węglowym z biletu

Kraków staje się pierwszym polskim miastem, które wprowadza na bilecie komunikacji miejskiej informację o śladzie węglowym podróży. Ta inicjatywa ma na celu podkreślenie wpływu wyboru środka transportu na redukcję emisji dwutlenku węgla. Kampania edukacyjna, związana z Europejskim Tygodniem Mobilności, ma na celu uświadomienie mieszkańcom, jakie wybory mogą wpłynąć na środowisko. Wyniki obliczeń pokazują, że korzystając z komunikacji miejskiej zamiast samochodu, można aż siedmiokrotnie zmniejszyć emisję CO2 każdego dnia. Średnia dzienna podróż komunikacją miejską w Krakowie wynosi zaledwie 0,07 kg CO2, czyli 7 razy mniej niż samochodem.

VisitGZM – skarby metropolii na mapie

Na mieszkańców i turystów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii czeka nowa interaktywna mapa – VisitGZM, która przedstawia ponad 350 obiektów położonych na terenie GZM, tych powszechnie znanych, ale i nieoczywistych, tworzących różnorodność oferty spędzania czasu wolnego i realizacji zainteresowań. Najobszerniejszą kategorię stanowi zabytki i architektura współczesne, a zaraz po niej dziedzictwo przemysłowe - które pozwala odkryć przemysłową historię regionu – na mapie zaznaczono kluczowe obiekty prezentujące dawny przemysł, osiedla patronackie, szyby kopalniane i wieże ciśnień, obiekty zrewitalizowane i te, które czekają na nowe funkcje.  

Inwestycje na terenach brownfield: zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Inwestowanie na terenach brownfield, czyli terenach poprzemysłowych z potencjalnymi zanieczyszczeniami gleby i wód, jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miejskich obszarów. To podejście przyczynia się do ochrony środowiska poprzez ponowne wykorzystywanie istniejącej infrastruktury i gruntów, co ogranicza eksploatację surowców naturalnych i negatywny wpływ na środowisko. Obecna technologia sprawia, że możliwe jest przeprowadzenie odpowiedniej oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, i przeprowadzenie procesu remediacji środowiska gruntowo-wodnego minimalizującego obecność szkodliwych substancji. Rewitalizacja terenów brownfield poprawia jakość życia mieszkańców, tworząc nowe miejsca pracy, usługi i przestrzenie publiczne. 

Park Centralny w Gdyni ukrywa pod powierzchnią 270 miejsc parkingowych

W Parku Centralnym w Gdyni otwarto trzeci etap inwestycji. Teren ten stał się się nową zieloną przestrzenią w sercu miasta. Ostatni etap Parku Centralnego to znaczący krok w rozwoju tej przestrzeni, gdzie znajdziemy polanę piknikową, siedziska terenowe, staw biologiczny, zimową ślizgawkę, fontannę, tor wrotkarski, pawilon gastronomiczny oraz podziemny parking. Park ten ma za zadanie zapewnić mieszkańcom możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu, niezależnie od wieku czy sprawności ruchowej. To znacząca inwestycja, która oferuje miejsce do rekreacji i aktywności na świeżym powietrzu oraz zawiera podziemny parking na 270 samochodów, co ma istotne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta. 

9. Śląski Konwent Informatyków

Na początku października, odbędzie się 9. Śląski Konwent Informatyków, czyli spotkanie mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków i menedżerów IT wszystkich placówek administracji publicznej. Organizatorzy zadbali o to, aby na uczestników czekał ciekawe tematy do dyskusji: rola EZD jako fundamentu cyfrowej administracji, rodzaje robotyzacji procesów na przykładzie wirtualnych asystentów, laboratoria hakowania, czy digitalizacja dokumentów.  

wiadomości ze świata

Hulajnogi elektryczne zniknęły z ulic Paryża

Chciałbyś przygotować własną mapę statystyczną? Teraz dostępne jest narzędzie IMAGE - Interaktywny generator map przygotowane przez Eurostat. To narzędzie, które pozwala użytkownikom prezentować dane statystyczne w kilku predefiniowanych układach map. Można dodać swoje dane lub załadować dane bezpośrednio z bazy danych Eurostatu. Narzędzie oferuje szeroką gamę opcji. Można na przykład stworzyć mapy UE na poziomie krajowym i regionalnym, ale także mapę własnego kraju lub mapę świata. Możemy również wybrać metodę prezentacji (kartogram, kartodiagram), kolorystykę, czy edytować klasy i legendę. 

Transformacja energetyczna na przykładzie Vantaa, Finalandia

Sieć ciepłownicza w Vantaa, w Finlandii, przeszła znaczną transformację, przechodząc z paliw kopalnych na bardziej zrównoważone strategie, w dążeniu do osiągnięcia neutralnego śladu węglowego i pełnego zamknięcia obiegu. System jest zarządzany przez Vantaa Energy, firmę energetyczną wspólnie kontrolowaną przez miasta Vantaa (60% udziałów) i Helsinki (40% udziałów). Obecnie sieć dostarcza ciepło do około 70% budynków w Vantaa, zapewniając ciepło dla 90% mieszkańców miasta. Transformacja obejmuje wprowadzenie zakładu przetwarzania odpadów (szczególnie z gospodarki leśnej) na ciepło oraz przejście z gazu ziemnego na biopaliwo. Planowane jest również magazynowanie ciepła i zwiększenie wkładu w gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Bloomberg Center o roli strategii danych w miastach

Coraz więcej miast wprowadza strategie danych (ang. data strategie) na poziomie całego miasta, aby zapewnić zespołom możliwość holistycznego spojrzenia na dane i utworzenia planu dalszego rozwoju. Te kompleksowe strategie są coraz bardziej "istotne dla włodarzy miejskich w osiągnięciu ich wizji", przekonuje z Amy Edwards Holmes, dyrektorka w The Bloomberg Center for Government Excellence na Uniwersytecie Johns Hopkins. Wprowadzenie strategii danych na poziomie całego miasta może pomóc w lepszym śledzeniu operacji i wydajności miasta, prezentowaniu bardziej klarownego obrazu szerszych trendów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych oraz kierowaniu zespołami wykorzystującymi nowe technologie.   

Samorządy w walce z ubóstwem Placemaking w australijskich miastach

Placemaking to proces tworzenia i przekształcania przestrzeni publicznych, który kładzie nacisk na zaangażowanie społeczności lokalnej, współpracę różnych interesariuszy, oraz tworzenie lepszych miejsc do życia. Jest to istotne narzędzie, które pomaga budować więzi społeczności, aktywować przestrzenie publiczne i stymulować współpracę w ramach lokalnych władz. W pierwszej edycji nagród Place Innovation Awards w Australii Zachodniej wyróżniono inicjatywy związane z placemakingiem, które przyniosły korzyści społecznościom i przyczyniły się do lepszego wykorzystania przestrzeni publicznych. Placemaking to podejście, które angażuje planistów, członków społeczności, architektów, lokalne władze, biznes i inne grupy do współpracy w celu aktywacji lokalnych przestrzeni.  

Plan TelAvivu na transformację przestrzeni publicznych

Plan Tel Aviv zakłada rewitalizację miasta, która harmonijnie połączy nowoczesny styl życia miejskiego z naturalnym pięknem regionu nad Morzem Śródziemnym, z którego Izrael jest znany na całym świecie. Miasto prowadzi transformację urbanistyczną, koncentrując się na inwestycjach w dzielnicy Old North. Nowe wieżowce mieszkalne mają zmienić panoramę miasta, oferując mieszkańcom widoki na izraelskie wzgórza. Plan zakłada również poprawę dostępności miasta dzięki rewolucyjnemu systemowi transportu publicznego. W Tel Awiwie istnieje także rozbudowana sieć ścieżek rowerowych i pieszych, co przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i korków. 

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #70 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #68 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również