miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #70 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #70 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast.

W najnowszym, #70 przeglądzie miejskich innowacji omawiamy rolę otwartych danych w rozwoju smart city, prezentujemy informacje o nowym laboratorium miejskim w Katowicach oraz przedstawiamy szczegóły dotyczące akceleratora zielonych technologii dedykowanych miastom. 

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z PolskiMinisterstwo Cyfryzacji udostępnia dane dla inteligentnych miast

Wraz z rosnącym rozwojem technologicznym oraz wyzwaniami wynikającymi z urbanizacji, w miastach coraz częściej wdrażana jest idea "smart cities" czyli inteligentnych miastach. Ministerstwo Cyfryzacji zauważa, że kluczem do skutecznych działań miast jest właściwe gromadzenie, analiza i wykorzystanie danych. Władze lokalne podejmują skuteczne decyzje oraz dostarczają usługi zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, przy wykorzystaniu odpowiednio przygotowanych danych, dostępnych również na portalu dane.gov.pl. Dla wsparcia w tym procesie, dostępne są materiały edukacyjne dla administracji centralnej i samorządowej, takie jak poradniki czy podręczniki, które pomagają w otwieraniu danych. 

Badanie satysfakcji pracowników samorządu

Uczestnicy Sieci EMPIRII prowadzonej przez Związek Miast Polskich, zaprezentowali narzędzie do badania satysfakcji pracowników po dwuletniej intensywnej pracy w obszarze "Kapitał ludzki". Efekty ich działań, wspólnie z miastami takimi jak Cieszyn, Jarosław, Jasło, Jelenia Góra, Nisko, Zawiercie, Zgierz, Żar i Żywiec, są dostępne dla wszystkich polskich samorządów. Współpracujący w ramach tej inicjatywy zachęcają pracodawców samorządowych oraz pracowników działów kadr do korzystania z opracowanych materiałów badawczych. Każde zainteresowane miasto otrzyma bezpłatny dostęp do formularza ankiety, który może dostosować do własnych potrzeb. 

Metrolab GZM – nowe miejskie laboratorium

W nowej przestrzeni, zwanej Kato Science Corner ruszył Metrolab GZM. To jeden z elementów przygotowania Katowic jako Europejskiego Miasta Nauki 2024. Ta unikalna inicjatywa, wspólny wysiłek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz siedmiu publicznych uczelni w regionie, stawia na rozwój nauki i otwarcie się dla społeczności lokalnej. Ta przestrzeń, otwarta dla wszystkich mieszkańców, ma stać się miejscem wspólnych spotkań, wydarzeń, badań oraz inicjatyw, które nie tylko przyciągną ludzi zainteresowanych rozwojem miast, ale również zachęcą do udziału w tworzeniu rozwiązań dla społeczności lokalnej. Inicjatywa to odpowiedź na potrzebę zintegrowania mieszkańców w procesie tworzenia rozwiązań i współtworzenia miejskiego środowiska. 

Nowa inicjatywa mieszkaniowa na lubelszczyźnie

Przedstawiciele 10 samorządów gminnych z Lubelszczyzny, w tym miasta Łęczna i Puławy, podpisali dokument rozpoczynający powstawanie spółki o nazwie SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa) Wschód. Jest to trzecia tego typu spółka w regionie, która planuje zbudować 700 mieszkań. Spółka SIM Wschód została stworzona przez samorządy z województwa lubelskiego, a w najbliższym czasie planowane jest dołączenie kolejnych miast i gmin. Ich celem jest stworzenie mieszkań do wynajęcia, z opcją późniejszego wykupu. W ramach SIM planowane są korzystne warunki dla mieszkańców w postaci dopłat do czynszu.

Akcelerator zielonych technologii dla miast

GreenEvo to polski program, który promuje innowacyjne technologie mające na celu rozwój inteligentnych miast. Te zaawansowane rozwiązania technologiczne obejmują obszary jak zarządzanie oświetleniem, monitorowanie jakości powietrza, oszczędność energii, czy ekologiczne sposoby transportu. Dzięki tym technologiom, miasta stają się bardziej efektywne energetycznie, przyjazne dla środowiska oraz wygodne dla mieszkańców. W ramach programu GreenEvo polskie firmy otrzymują wsparcie i wyróżnienie za swoje innowacyjne projekty, które są nie tylko doceniane na krajowym rynku, ale również zyskują uznanie międzynarodowe.   

wiadomości ze świata

Giełda wymiany pomysłów i innowacji pomiędzy miastami

Bloomberg Cities Idea Exchange to nowa inicjatywa, która skupia się na przyspieszeniu replikacji pomysłów od miasta do miasta. Jest to dedykowany program, który ma dostarczać zasoby do wspierania innowacji i przełamywania. Inicjatywa ma na celu zapewnienie burmistrzom i miastom narzędzi potrzebnych do odkrywania, adaptacji i wdrażania sprawdzonych pomysłów z innych obszarów, aby radzić sobie z różnymi wyzwaniami miejskimi. Chodzi nie tylko o aspekt pieniężny, lecz bardziej o wiedzę dotyczącą skutecznego wdrażania udanych polityk i programów z innych miast. Bloomberg Exchange ma na celu usprawnienie tego procesu, dostarczając informacje na temat wydajności programów wdrożonych w innych miastach, spojrzenie od ich twórców oraz wsparcie w dostosowaniu ich do lokalnych kontekstów. 

Bolognia tworzy kompleksowy system “Digital Twin”

Bolonia aktywnie wdraża technologię Digital Twin, czyli tworzy „cyfrowego bliźniaka” miasta. Bazując na doświadczeniach innych miast, które eksperymentują z cyfrowymi bliźniakami lub jego elementami, takimi jak Barcelona ze swoją platformą miasta 15-minutowego czy 3D modelami miasta Helsinek, Bolonia przez ostatni rok planowała szczegółowo, jak ich cyfrowy bliźniak zostanie wprowadzony w życie. Miasto chce mieć kompletny model cyfrowego bliźniaka, co oznacza, przygotowanie symulacji nie tylko świata fizycznego, ale także interakcji społecznych i różnych systemów miejskich.  

Głos liderów miast podczas Światowego Dnia Miast

Urbanizacja to jeden z globalny megatrendów. Aby poradzić sobie z wyzwaniami i możliwościami stawianymi przez ten trend, istotne jest omówienie rodzajów przywództwa niezbędnego do stworzenia lepszej miejskiej przyszłości. W ramach obchodów Światowego Dnia Miast, 31 października 2023 roku, Word Economic Forum zaprosiło siedmiu młodych liderów z dziedziny architektury, planowania urbanistycznego, samorządów lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, aby podzielili się, jakimi praktykami kierują się praktykami w projektowaniu i budowaniu miast. 

Portico - platforma wiedzy dla miast

Ruszyła europejska platforma wiedzy miejskiej  Portico opracowana przez Europejską Inicjatywę Miejską (EUI) i finansowana przez Unię Europejską, mająca na celu wsparcie lepszego planowania polityki miejskiej oraz strategii, ich wdrażania i upowszechniania. Platforma łączy różnych uczestników życia miejskiego z wiedzą ludźmi oraz inicjatywami niezbędnymi do realizacji zrównoważonego rozwoju miejskiego. Platforma pozwala dostosować wiedzę do własnych potrzeb i zainteresowań, połączyć się z praktykami i ekspertami dziedziny miejskiej oraz projektować i wdrażać lepsze polityki i strategie miejskie. 

Odliczanie do Smart City Expo World Congress w Barcelonie

Już tylko tydzień pozostał do Smart City Expo World Congress w Barcelonie. To największe i najbardziej wpływowe wydarzenie na świecie z zakresu innowacji miejskich. Łączymy liderów innowacyjnych firm, rządów i organizacji, którzy przyczyniają się do rozwoju nowych technologii w miastach w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W tym roku tematyka Expo obejnie między innymi: polityki i partnerstwa napędzające przemianę miejską w kierunku niskowęglowym, kształtowanie przyszłości mobilności i miast, niebieska gospodarka czy technologie Big Data. Dla czytelników naszej prasówki oferujemy 25% zniżki na wszystkie wejściówki na hasło: CMNYFU9C.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #71 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #69 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również