miejskie innowacje wiadomości prasówka

Miejskie Innowacje #71 – przegląd informacji z kraju i ze świata

PFR dla Miast
Miejskie Innowacje #71 – przegląd informacji z kraju i ze świata

Zapraszamy do zapoznania się z dwutygodniowym podsumowaniem najciekawszych miejskich wiadomości z kraju i ze świata. W prasówce znajdziecie informacje o innowacyjnych projektach, interesujących raportach na temat samorządów oraz zmianach legislacyjnych dotyczących miast. 

W najnowszym, #71 przeglądzie wiadomości dotyczącym innowacji miejskich prezentujemy fascynujące nowości, takie jak innowacyjne rozwiązanie dla rowerzystów w Ełku, forsight miejski w Gdańsku, sympozjum poświęcone przyszłości smart city w Stavanger oraz aktualny nabór do inicjatywy CIVITAS, koncentrującej się na zrównoważonej mobilności

Informacje z Polski:

Informacje ze Świata:

wiadomości z PolskiNowy raport o zieleni w centrach polskich miast

Instytut Rozwoju Miast i Regionów wydał nową publikację poświęconą kwestii zieleni w centrach miast. Problem badawczy inspirowany był dyskursem wokół “betonozy” w miastach, czyli zasklepiania powierzchni placów i skwerów. Raport pokazuje, że kwestia ta jest znacznie bardziej zniuansowana, a dla mieszkańców istotniejsze w codziennym funkcjonowaniu w mieście może okazać się nasycenie zielenią, zapewnienie ciągłości terenów zielonych, wykorzystanie potencjału cieków wodnych jako korytarzy ekologicznych czy retencyjnej funkcji roślinności i oczek wodnych. 

Innowacje w miejskiej polityce transportowej

Inteligentne systemy transportowe (ITS) są teraz podstawowym narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie transportem w mieście. Jednakże wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych stanowi nie lada wyzwanie. Przygotowana przez autorów lista obejmuje następujące przeszkody, z którymi musi zmierzyć się przyszłe smart city: wysokie koszty obsługi innowacyjnych rozwiązań transportowych i brak odpowiedniej kadry, niekompatybilność rozwiązań (brak możliwości modyfikacji z wykorzystaniem konkurencyjnych systemów), konieczność uwzględnienia nie tylko aktualnych potrzeb transportowych mieszkańców, ale również horyzontu przyszłych dekad. 

Rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów w Ełku

Projekt „SmartBPass” Urzędu Miasta Ełku oraz firmy „Euroasfalt” Sp. z o. o. został laureatem pierwszego miejsca w konkursie Smart City Poland Award 2023 w kategorii „Infrastruktura Miejska”. To rozwiązanie opiera się na aktywnych, punktowych elementach świetlnych oraz czujnikach ruchu, które wcześniej informują kierowcę o zbliżającym się rowerzyście zza pojazdu. Gdy czujniki zidentyfikują obecność rowerzysty, system aktywuje sygnał świetlny, ostrzegając kierowcę o nadjeżdżającym jednośladzie. 

Foresight miejski w Gdańsku

Gdańsk planuje zwiększyć dostępność, innowacyjność i stać się bardziej zrównoważonym miastem do 2030 roku. W trakcie konsultacji Programów Rozwoju 2030, mieszkańcy zgłaszają swoje sugestie dotyczące rozwoju miasta. Programy obejmują takie obszary jak Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto oraz Innowacyjne Miasto. Propozycje mieszkańców koncentrują się na większej dbałości o środowisko, rozwijaniu społeczności lokalnych, poprawie dostępności oraz wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań. Konsultacje trwają do 19 listopada, a gotowy dokument ma służyć realizacji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. 

Europejski Hub Innowacji Cyfrowych we Wrocławiu

Podczas II edycji Konferencji Wrocław jest Przedsiębiorczy zadebiutuje projekt Wro4digITal, czyli Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) z Wrocławia. Inicjatywa ta, stworzona przez konsorcjum 22 instytucji, oferuje kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska oraz jednostki administracji publicznej będą miały dostęp do bezpłatnych usług eksperckich, umożliwiając modernizację procesów produkcyjnych i świadczenia usług zgodnie z aktualnymi trendami w zakresie cyfryzacji.     

wiadomości ze świata

Testowanie innowacji w regionach

Policy Learning Platform organizuje 12 grudnia 2023 r. w godzinach 10:30-12:00, webinarium na temat "Odblokowywanie innowacji: Regiony jako laboratoria nowych polityk". Wśród ekspertów panuje przekonanie, że regiony powinny promować innowacyjne polityki transformacyjne i eksperymentować z nowymi strategiami wspierającymi zieloną i cyfrową transformację. Obejmuje to testowanie na niewielką skalę, ewaluację oraz wyciąganie wniosków w celu rozwinięcia udanych rozwiązań. 

Czy Smart City traci na znaczeniu – a jeśli tak to co może je zastąpić?

Sieć Badawcza dla Inteligentnych i Zrównoważonych Miast na Uniwersytecie w Stavanger organizuje w dniach 6-7 grudnia sympozjum, którego tematem będzie przedstawienie dotychczasowych wyników badań i dyskusja nad przyszłością smart city. W ramach wydarzenia odbędzie się osiem paneli poświęconych takim kwestiom jak poprawa efektywności energetycznej, mobilność, rozwiązania oparte na naturze i zielone infrastruktury czy rola otwartych danych w mieście.  

Konferencja POLIS w Leuven

Konferencja POLIS to okazja dla miast i regionów, aby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie transportu szerokiemu gronu ekspertów, praktyków i decydentów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Wydarzenie odbędzie się 29-30 listopada 2023 roku w Leuven (Belgia). Konferencja będzie okazją do dowiedzenia się więcej na temat metod wypracowywania miejskich innowacji na przykładzie takich projektów jak MobiDataLab, ACUTE project oraz UPPER. Dodatkowo w ramach konferencji odbywa się Codagon (wyzwanie z zakresu kodowania) w którym uczestnicy rozwiązują wyzwania miejskie.

Rezyliencja na poziomie metropolii

Podczas Międzynarodowego Kongresu Rezyliencji, który odbędzie się w Obszarze Metropolitalnym Guadalajara, w dniach 22-24 listopada, zostanie przedstawiona Strategia Odporności Metropolii, będącej częścią Inicjatywy Resilience Guadalajara. Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del AMG przez ostatnie miesiące intensywnie pracował nad zebraniem najlepszych praktyk oraz określając filary, na których ma opierać się rezyliencja metropolii (planowanie przestrzenne, zintegrowana mobilność, usługi publiczne, zarządzanie zasobami wodnymi).  

Nabór do inicjatywy CIVITAS poświęconej zrównoważonej mobilności

CIVITAS, inicjatywa wspierająca miasta w rozwiązywaniu wyzwań związanych z transportem, ogłasza nabór do programu Replication and Deployment. W latach 2023-2027 planowane jest wyłonienie 12 “challenge cities” i 24 “champion cities”, które wezmą udział w programie obejmującym sesje projektowe, warsztaty oraz wizyty studyjne. Celem programu jest rozwinięcie Planów Wdrożenia przez 12 “challenge cities”, dostosowanych do ich wyzwań. Deadline pierwszej tury rekrutacji upływa 21 listopada.  

PFR dla Miast
Poprzedni artykuł
Miejskie Innowacje #72 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Miejskie Innowacje #70 – przegląd informacji z kraju i ze świata
Następny

Zainteresują Cię również